2016. április 05., kedd 09:21

Templombúcsút tartottak irgalmasság vasárnapján Nyíregyházán, az Isteni Irgalmasság-templomban

Templombúcsút ünnepeltek irgalmasság vasárnapján, 2016. április 3-án Nyíregyháza-Örökösföldön, az Isteni Irgalmasság-templomban. A búcsú napján délután 3 órától, az irgalmasság órájától Tóth László az egyházközség plébánosa vezetésével szentségimádást, elmélkedést tartottak, majd közösen elimádkozták az irgalmasság rózsafüzérét. Ezt követően Varga János nyugalmazott plébános tartott előadást az irgalmasság szentévének jelentőségéről, a szent kapu üzenetéről (A rendkívüli szentév megnyitásakor 2015 december 8-án Palánki Ferenc megyéspüspök ebben a templomban nyitott először szent kaput.) és az Isten irgalmasságáról. A búcsúi szentmisét, amely Palánki Ferenc megyéspüspök is részt vett, Majnek Antal, a Munkácsi Egyházmegye püspöke mutatta be.

Az egész Szentírás az Isten irgalmas arcát mutatja be, amely Jézusban csúcsosodik ki. Majnek Antal püspök atya a Biblián keresztül mutatta be az Isten irgalmasságát a homíliájában. Az ószövetségi előképekre utalva elmondta, Ádám és Éva történetétől kezdődően láthatjuk, hogy az Isten nem a tetteink, bűneink szerint bánik velünk.  Nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem újra és újra lehetőséget ad, hogy eljuthassunk abba az ideális állapotba, ahogyan Jézus is kifejezi: „Legyetek tökéletesek, ahogy a Mennyei Atyátok tökéletes…” (Mt 5,48). „legyetek irgalmasok, mint az Atya” (Lk 6,36). A főpásztor ezt kifejtve hozzátette, Jézus ezzel olyan magasra tette a lécet, hogy azt megtenni számunkra szinte lehetetlennek, képtelenségnek tűnik.  De ha Jézus parancsolja, akkor ez lehetséges. Ő valóban olyan edző, aki a lécet mindig úgy állítja be, hogy éppen teljes erőfeszítéssel átugorhassuk és utána mindig egyre följebb emeli.

Az Ószövetség további képeit bemutatva a főpásztor Noé példáját emelte ki, amelyben láthatjuk, hogy Isten szinte megbánja azt, hogy embert teremtett a földre.  Mégis megmenti azokat, akik hűségesek hozzá és a világnak is egy része új életet kezdhet. Lót történetében a gazdag, megromlott városok megérdemelnék a teljes pusztulást, Isten mégis, különleges úton akar megkönyörülni rajtuk, mert Ábrahámmal megosztja a terhét és szinte kiprovokálja belőle azt, hogy közbenjárjon. Belelátott Ábrahám szívébe és megmutatta, hogy ő mennyire hasonlít Hozzá. Eben a párbeszédben úgy tűnik, mintha Ő lenne a büntető és Ábrahám a jóságos, aki közbenjár a városért, rokonáért és az ő családjáért. 

Az érem másik oldala

Jézus történeteiben is számtalan helyen találkozunk a végtelenül türelmes, megbocsátó Atyával.

Legmegdöbbentőbb talán a jobb lator bűnbánata, amikor az nem tudja, csak érzi, hogy a keresztre feszít Jézus magára vette az ő bűneit is. A jobb lator helyesen döntött, feléje fordult, kérte a bocsánatot és ott megvallotta a Messiásba vetett hitét. Milyen hite volt annak, aki a félig agyonvert, agyonkínzott keresztre feszített, biztosan meghaló emberben hiszi, hogy van országa, hogy Ő király, a várva várt Messiás, amikor már azt ott senki nem hitte el?

Ilyenkor olyan nagy öröm van a mennyországban, hogy szinte elfeledkeznek minden igazról, mert annak az egynek örülnek, akit sikerült a pokol torkából, az örök szenvedésből, a sátán karmaiból kimenteni, amiről sokan azt mondják, nem szabad beszélni, mert ezzel ijesztgetjük az embereket. Az irgalmas Jézus soha nem tagadta meg az igazság másik, félelmetes oldalát sem. Senki nem mondja azt, hogy az igazságosságát félretéve Ő mindent megbocsát. Ez csak félig igaz. Mert eljön az utolsó nap, az utolsó ítélet ideje, amikor remegni fognak még az igazak is, és mindenki leborul majd előtte.  „előttem hajlik meg minden térd, s minden nyelv Istent magasztalja.” Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek” (Róm 14,11-12). Jézus még az utolsó pillanatokban is az Ő irgalmas jóságát kínálja a gyilkosaira is. Komolyan kell venni felszólítását: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya” mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal fognak nektek is mérni.

Kovács Ágnes

egyházmegyei sajtóiroda

 • Galéria:
  • 7M7A4595
  • 7M7A4597
  • 7M7A4599
  • 7M7A4613
  • 7M7A4616
  • 7M7A4620
  • 7M7A4623
  • 7M7A4631
  • 7M7A4638
  • 7M7A4639
  • 7M7A4642
  • 7M7A4648
  • 7M7A4651
  • 7M7A4652
  • 7M7A4653
  • 7M7A4658
  • 7M7A4687
  • 7M7A4692
  • 7M7A4693
  • 7M7A4699
  • 7M7A4704
  • 7M7A4720
  • 7M7A4725
  • 7M7A4727
  • 7M8A032
  • 7M8A033
  • 7M8A034
  • 7M8A036
  • 7M8A043
  • 7M8A048
  • 7M8A052
  • 7M8A053
  • 7M8A067
  • 7M8A079
  • 7M8A080

Free Joomla templates by L.THEME