2016. április 11., hétfő 10:09

Imaóra az Isteni Irgalmasság ünnepén a debreceni Szent László Domonkos Templomban

2016. április 3-án, az Isteni Irgalmasság ünnepének délutánján hagyományunkhoz híven imaórára gyűltünk össze. Plébániánk hívein kívül más közösségekből is érkeztek az ünnepelni vágyók. Fausztina nővér imáival, szavaival fordultunk mennyei Atyánkhoz, hálát adva irgalmasságáért és kérve Őt, hogy szeretete és irgalma maradjon mindig velünk és az egész világgal.

Vendégünk Hofher József jezsuita atya volt, aki Isten irgalmasságáról elmélkedve először Richard Rohr amerikai ferences szerzetes, korunk egyik népszerű lelki írója gondolatát idézte, miszerint a Kivonulás könyve Isten irgalmasságának archetípusa. Isten főleg a szegények mellett állt ki, de ez nem jelenti azt, hogy nem szeret mindenkit. A pusztába került nép megtalálta útját, csakúgy a bűnös ember is: Mózes gyilkos volt, Isten mégis őt választotta, hogy ő vezesse ki a népet a pusztából, ezzel új lehetőséget adva neki, hogy magára találjon. Ha van erőnk leborulni Isten előtt és bűnbánatot tartani, Isten azonnal megbocsát. Az irgalmasság lényege ez: vétkeztem, de bűnbánatot tartok, s ezzel új lehetőség, új út nyílik meg előttem, és elindulhatok a beteljesedés felé.

Richard Rohr a kivonulásban a húsvét előképét látja. De Isten irgalmassága nem holmi szociális program, sokkal több és mélyebb annál: Istennek fáj minden egyes ember elvesztése: a nagyhét és a húsvét is Isten szeretetéről szól. Ha ezekről az eseményekről elmélkedünk, csak az Eucharisztiával együtt tehetjük azt, mert ha az irgalomról elmélkedünk, az Eucharisztia szívében vagyunk.

A bűnbánat utáni magára találás lehetőségét megkapta a tékozló fiú a példabeszédben, akinek hazatérte után királyi avató szertartást nézhetünk végig. A jobb latornak Jézus megadja, hogy ő Isten dicsőségébe kerüljön. És Péter rendkívüli példája: ő ugyan háromszor megtagadta Jézust, de bűnbánatot tartott, s Jézus rábízta egyházát.

Ám ne feledjük: Isten megbocsát, de bűneinknek következménye van, s ha vétettünk Isten igazságossága ellen, akkor a büntetést is el kell szenvednünk. Így függ össze a szeretet, az irgalmasság és az igazságosság.

Adja Isten, hogy képesek legyünk igaz bűnbánatra, s meg tudjuk tapasztalni azt a végtelen örömet, melyet Isten szeretete nyújt válaszul nekünk – fejezte be gondolatait József atya.

Az imaóra után tisztelettel emlékeztünk meg Szent II. János Pál pápáról halálának 10. évfordulója alkalmából. Dr. Raics Péter, a plébánia mellett működő II. János Pál Intézet igazgatója imájában a Szentatya közbenjárását kérte, „hogy tanításának erejéből merítve bizalommal nyissuk meg szívünket Krisztusnak, az ember egyetlen Megváltójának üdvözítő kegyelme előtt”. Ezután a közösség nevében megkoszorúzta az intézet falán elhelyezett domborművet.

Szintén e napon lett kihirdetve annak a pályázatnak az eredménye, melyet a plébánia az irgalmasság rendkívüli szentéve és a domonkosok jubileuma alkalmából hirdetett meg keresztút-ima írására. A legjobb pályaművet Salánki Ferenc (Szent István Plébánia, Debrecen) készítette.

Havas Lászlóné

Szent László Domonkos Plébánia

 • Galéria:
  • P1040389-1
  • P1040391-1
  • P1040392-1
  • P1040393-1
  • P1040395-1
  • P1040397-1
  • P1040399-1

Free Joomla templates by L.THEME