2016. április 26., kedd 11:02

Szent László ünnepe Nagyváradon: Ne csak csodálói, hanem építői legyünk az egységnek!

Böcskei László megyéspüspök vezetésével április 24-én tartották a nagyváradi egyházmegye Szent László-zarándoknapját. Az egyházmegye alapítója és védőszentje ünnepéhez immáron hagyományosan kapcsolódott Nagyvárad társadalmi, egyházi életének jubileumi rendezvénysorozata, a Festum Varadinum.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az ünnep kezdetén, délelőtt 10 órakor Böcskei László megyéspüspök és a káptalan tagjai a nagyváradi székesegyház előtt fogadták a zarándokokat, akik szép számmal érkeztek a nagyváradi egyházmegye minden szegletéből, a határmenti településekről, valamint a szomszédos egyházmegyékből is. Gyomaendrődről gyalogos zarándokok is érkeztek. A csoportok egy-egy klerikus vezetésével, énekelve, imádkozva vonultak a szentély előtt felállított Szent László-herma elé, miután átléptek az irgalmasság évében megnyitott szent kapun.


Az ünnepi szentmisére zsúfolásig megtelt a bazilika. Böcskei László nagyváradi megyéspüspök köszöntőjében felelevenítette, hogy Széchényi Miklós püspök 1914-ben kért és kapott a Szentszéktől engedélyt arra, hogy az egyházmegye minden évben húsvét 5. vasárnapján ünnepelhesse meg alapítóját és védőszentjét.


Az azóta eltelt időben sokszor és sokféleképpen szóltak a szent királyról. Ma is tanulni akarunk tőle, az idei évben szem előtt tartva az ünnep mottóját:„Szent László király, az egység építője”. Az egységet azonban nemcsak csodálni, szemlélni, hanem építeni kell… nemcsak a múltban, hanem a jelenben is. Ezért legyünk építői az egységnek, mégpedig úgy, hogy a szóban kifejezett ragaszkodásunk az összefogás, a keresztény értékek megvédése, a hitünk vállalása, illetve minden jó képviselete révén eredményhez vezessen, és érvényesüljön a hétköznapokban is – buzdított a főpásztor.


A szentmise szónoka Vakon Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye ifjúsági referense, püspöki titkár volt. Három „T” betű segítségével hozta közel Szent Lászlót a ma emberéhez, akinek mankóra, támaszra van szüksége.


Szent László egész életében megmaradt tanítványnak. Mindig figyelt Isten hozzá szóló szavára, fogta az Ő kezét, mert belátta, hogy mindig van mit tanulnia. A szent arra ad mindannyiunknak példát, hogy csak úgy tudunk egy szebb világot, egy szerethetőbb egyházat építeni, ha a Jóistennel együtt tesszük a dolgunkat – mutatott rá a szónok.


A szent király másfelől templomépítő volt, kövekből épített templomot – fogalmazott az ifjúsági referens, majd Reményik Sándor A kövek zsoltáracímű versét idézve emlékeztetett: a szerteszéjjel heverő kövek mi magunk vagyunk, és az ember, aki templomról álmodott, nem más mint Szent László. A király nemcsak régen épített templomot, melynek alapja ma a váradi várban látható, hanem ma is ezt teszi. Isten Szent László király közbenjárására ma is lelkekből szeretne olyan templomot építeni, melyben mindenki egy-egy kápolna lehet.

A püspöki titkár végül Szent Lászlót mint tanúságtevőt állította a zarándokok elé. A legendára, mely szerint a lovagkirály megszabadított elrablójától egy lányt, valamint a Szentatya szavaira utalva Vakon Zsolt hangsúlyozta: ma az egyházban azoknak kell az elsőknek lenniük, akik szükséget szenvednek. 


Majd az ambó előtt felállított híd installáció leleplezésével szemléltette a szónok, mit jelent a mai világban tanúságot tenni. Kiemelte: mindannyiunk vágya, hogy egymásra találjunk, hogy olyan emberekkel találkozzunk, a családon belül is, akikkel a hídon el tudunk egymás felé indulni; vágyunk, hogy meg tudjuk nyitni szívüket azok felé, akiktől eltávolodtunk, vagy akik tőlünk távolodtak el, akik segítségre szorulnak.

Az ünnepi szentmisén a székesegyház Szent László ének- és zenekara szolgált.


A szentmise záróáldását követően az ünneplő zarándokok Szent László hermájával kiléptek a város utcáira, imádkozva és énekelve járták körül a korábban Schlauch Lőrinc püspök, ma Petőfi Sándor nevét viselő parkot. A körmenetben a hermát népviseletbe öltözött kárásztelki fiatalok vitték, a győri Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület tagjai és a váradi Francisc Hubic Művészeti Iskola növendékei és a derecskei fúvószenekar kísérték. 

A Szent László király nagyváradi egyházmegyei ünnepéhez kapcsolódó Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat április 17. és 24. között immáron 25. alkalommal várta Nagyvárad lakóit és a városba látogatókat.

Forrás: Magyar Kurír

Free Joomla templates by L.THEME