2016. május 19., csütörtök 10:59

Lélekáradás az egyeki Szent József plébánián

Pünkösd a húsvéti idő záróünnepe. Neve a pentekosztész, ötvenedik szóból ered. Húsvét vigíliája mellett hosszú időn keresztül Pünkösd is keresztelési nap volt. Így történt ez az egyeki Szent József Plébánián is ebben az évben, amikor egy felnőtt testvérünk mindhárom beavató szentségben részesült, két másik a bérmálás mellett elsőáldozó lett, tizenketten pedig felkészülésüket követően a felnőtt nagykorúság szentségében a Szentlélek ajándékait kapták meg.
Bosák Nándor nyugalmazott püspök úr látogatott el egyházközségünkbe ezen a napon. A szakadó eső ellenére is sokan eljöttek, hogy a Lélek kiáradásának és az Egyház születésének napján együtt imádkozhassunk.
Püspök Atya homíliájában rámutatott a három beavató szentség kegyelmi hatásaira, amely által új, örök életet kapunk. Pünkösd lényege az utolsó vacsorán, az Eucharisztiában nyilvánult meg, aminek különféle nyelveken szóló, lángokban is megmutatkozó kiáradása ötven nap elteltével csak következménye. A Szentlélek elsődlegesen a szentségeken keresztül mutatkozik meg, legfőképpen a szentmisében az epiklézis által, és csak ezután jönnek a csodás gyógyítások, a nyelveken szólás, és a többi karizma. Hiszen a rendkívüli karizmák erre a földi életre szólnak, az átváltoztatás pillanata azonban Krisztus húsvéti feltámadásával kapcsol össze, mert ugyanaz a Lélek művelte, aki által Jézus jelen lesz a kenyérben és borban. A szentmisében a pap szolgálata által megkezdődik a holtak feltámadása és a Szentlélekben végbemenő újjáteremtés. Igaz, nincsenek lángnyelvek és szélzúgás, helyette csöndesen merülünk az isteni jelenlét mélységeibe. A bérmálkozók bemutatása után a feldíszített keresztkúthoz vonulva újítottuk meg keresztségben tett ígéreteinket, ellent mondva a sátán minden csábításának és megvallva az apostoli hitet, amelyet az egyház, a mi édesanyánk hinni elénk ad. Megrendítő pillanat volt Enikő testvérünk újjászületésének eseménye, a fehér ruhába öltöztetése, mely eszünkbe juttatta saját keresztelésünket, amikor Isten fogadott gyermekei lettünk.
Majd tizennégyen járultak az oltár elé, a Szentlélek erősítő kegyelmét fogadva, hogy jobban ellen tudjanak állni a bűnök csábításának, Istenhez és a szent hithez hűek maradjanak, és adott esetben hitüket állhatatosan megvallhassák.
Erre a napra ajándékozta meg templomunkat Papp Mónika az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit ábrázoló képsorozatával, emléket állítva az Irgalmasság Szentévének.

Papp László plébános

 

Az esemény magasztos hangulatát Bosák Nándor főtisztelendő püspök atya őszinte, tiszta szavai és cselekedetei emelték. Püspök atya köszöntésében mindenkihez szóltam:

„Kedves Főtisztelendő Püspök atya!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm ünnepünkön az egyházközségünk, a hívek és a bérmálkozók nevében.

Testben, lélekben, várakozással telve készültünk erre a mai alkalomra. Jézus Krisztushoz egyre közelebb kerülve igyekeztünk elsajátítani az Ő tanításait. Köszönettel tartozunk Laci atyának, akitől folyamatos, pozitív megerősítést kaptunk. A felnőtt keresztény élet mellett tudatos a döntésünk. Bízunk abban, hogy Isten hűséges tanúi leszünk, s életünket a keresztény erkölcs és életforma szerint alakítjuk.

Püspök atyának köszönjük, hogy ezen az örömteli napon a bérmálás szentségében részesít minket, ezzel életünk felejthetetlen pillanatát ajándékozva. Kérjük Püspök atyát, imáiban fohászkodjon értünk, hogy életünk során Krisztus hűséges tanúi lehessünk.

Útravalóul Teréz anya szavait nyújtom: “Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban... ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.” Kívánom mindannyiunknak, hogy Isten segítsen utunkon. Püspök atyának a továbbiakban is jó erőt és egészséget, szép nyugdíjas éveket kívánunk.

Isten hozta templomunkban!”

Hosszú volt az út idáig, de megérte. Papp László plébánosunk segítségével jutottunk el a megismerésen át a felismerésig. A készületek, a gyónás bensőséges, mélyreható pillanatai, a megkönnyebbülést adó bűnbocsánat szentsége a megtisztulást, és lelki egyensúlyunk állapotát idézte elő. Egy héttel a bérmálást megelőzően tízen vehettük magunkhoz –első áldozóként- Jézus Krisztus testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt. A bérmálkozás során pedig ígéretünkkel pecsételtük meg a keresztény felnőtt élet vállalását.

Jó annak, aki hisz, s aki ismeri a Biblia sorait, hiszen a mindennapi életben útmutatót ad érzéseinkhez, cselekedeteinkhez, embertársainkhoz, Istenhez. A hit megtanít arra, hogyan élheted vétkes gondolatok, bántó szavak és bűnös tettek nélkül szépen, csendben az e földi életed. Mindig bocsáss meg az ellened vétkezőknek! Ismerd fel Isten neked szánt küldetését, légy hasznos tagja a társadalomnak, végezd becsülettel munkádat, tiszteld embertársaidat, szeresd családodat, hogy minden pillanatban szeretet és boldogságot sugározhass!

Az Úr Jézus példája szerint élni nem könnyű, de boldogító élet.

Kezdetben figyeljünk tudatosan Isten sugallatára, majd ösztönösen is sajátunk lesz e képesség!

S, hogy hogyan segíthet álmában az ember a valóságban halál közelben lévő édesanyján?... Néhány évvel ezelőtt történt: valaki felébresztett, én álmomban hívtam testvéremet, hogy anyu nagyon beteg, menjünk! Azóta előttem van az álmom: mint a filmbéli lassított felvételben, - mely valójában egy másodperc alatt lezajlik-siettünk a szülői házhoz. Éjszakai utcai fény, a gyerekkorom házába megyünk, hogy segítsünk. –itt vége a filmnek. Másnap apu jött hozzánk, halkan súgta, hogy mi történt az éjszaka... s akkor minden bevillant, és sírtam. - Semmi gond, már jól van! - mondta.

S, hogy hogyan történhetett mindez, csakis a Szentlélek erejével!

Egyek, 2016, május 18.

Pappné Fekete Mónika

Fotók: Papp Ágoston

 • Galéria:
  • 004
  • 005
  • 016
  • 022
  • 023
  • 038
  • 042
  • 046
  • 047
  • 050
  • 051
  • 053
  • 056
  • 059
  • 065
  • 066
  • 068
  • 069
  • 071
  • 073
  • 078
  • 079
  • 080
  • 083
  • 084
  • 089
  • 095
  • 096
  • 127
  • 151
  • 152
  • 180
  • 182
  • 183
  • 190
  • 198
  • 205
  • 221
  • 257
  • 258
  • 259
  • 261
  • 262
  • 263
  • 265
  • 266
  • 267
  • 269
  • 276
  • 292
  • 324
  • 332
  • 335
  • 345
  • 348
  • 357
  • 361
  • 363
  • 377
  • 399
  • 425
  • 450
  • 460
  • 467
  • 474
  • 480
  • 491
  • 495
  • 586
  • 591
  • 623
  • 632
  • 637
  • 639
  • 641
  • 646
  • 658
  • 912
  • 913
  • 914
  • 915
  • 916
  • 917
  • 918
  • 920
  • 921
  • 922
  • 923
  • 924
  • 925
  • 926

Free Joomla templates by L.THEME