2016. szeptember 21., szerda 13:15

Egy éve az egyházmegye szolgálatában

Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2015. szeptember 21-én nevezte ki Palánki Ferenc segédpüspököt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökének. A főpásztor megyéspüspöki szolgálata 2015. november 14-én vette kezdetét, amikor a debreceni Szent Anna-székesegyházban az ünnepélyes megyéspüspöki beiktatáson kihirdették a kinevezésről szóló Pápai Bullát.

Palánki Ferenc megyéspüspök jelmondata „Jézus a Feltámadás és az Élet”

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye híveinek nevében köszönjük Palánki Ferenc püspök atya eddigi munkáját és további életére, szolgálatára Isten bőséges áldását kérjük.

 „Te, Tisztelendő Testvérünk, mivel értelmi és lelki adományaid valamint a lelkipásztorkodásban való jártasságod által méltónak bizonyultál arra, hogy az egyházmegyét kormányozd, a Püspöki Kongregáció tanácsát meghallgatva, legfőbb Apostoli hatalmunknál fogva felmentünk téged a korábbi fidolomai címzetes püspöki Szék és a már említett segédpüspöki szolgálat alól, és kinevezünk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökének annak minden jogával és kötelezettségével együtt.”

„… Végül, tisztelendő Testvérünk, a rád bízott híveket úgy vezesd, hogy ők mindennap emlékezzenek Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus ezen szavaira: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog” (Jn 6,51).
A Szentlélek világossága és öröme valamint a Magyarok Nagyasszonya oltalma legyen mindenkor veled és a rád bízott és nekünk oly nagyon szeretett Egyházzal.

(Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2015. esztendejében, szeptember 21-én, Szent Máté Apostol és Evangélista ünnepén, Pápaságunk harmadik évében. Ferenc pápa)

Palánki Ferenc megyéspüspök életútja

1964. március 11-én született Balassagyarmaton és Csesztve községben nevelkedett. Érettségi után a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett üzemmérnöki diplomát.

1989 és 1994 között elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát.

1994. június 18-án szentelték pappá Esztergomban, és augusztus 1-től a Váci Egyházmegyébe inkardinálódott.

Szolgálati helyei:

1994 és 1996 között káplán volt Balassagyarmaton.

1996-tól 2000-ig Dorogházán plébános, ugyanitt kerületi esperes 1999-től 2000-ig majd 2000-2005-ig Püspökszilágyon szintén plébánosként szolgált.

2000-ben licenciátusi fokozatot szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Kánonjogi Intézetben.

2005 és 2010 között a váci Borromeo Szent Károly Szeminárium spirituálisaként végezte szolgálatát.

1999 és 2010 között a Váci Püspöki Bíróság munkájában vett részt.

2010. augusztus 1-től a püspöki kinevezéséig a budapesti Központi Papnevelő Intézet spirituálisa volt.

2010. december 27-én XVI. Benedek pápa az Egri Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki, és a fidolomai címzetes püspöki címet adományozta neki.

2011. február 26-án volt a püspökké szentelése az egri főszékesegyházban. A püspökszentelést követően érseki helynöki kinevezést kapott Miskolcra.

2011. augusztus 1-től Miskolc-Mindszenti plébános.

2013. decemberétől az Egri Főegyházmegye általános helynöke.

2015. szeptember 21. megyéspüspöki kinevezése a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe

2015. november 14. püspöki beiktatása Debrecenben a Szent Anna székesegyházban

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0180-1
  • beszéd-1
  • borito
  • püspöki kar
  • vége-1

Free Joomla templates by L.THEME