2016. november 04., péntek 08:58

Életünk nem ér véget a földi élettel, hanem beteljesedik

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök november 2-án, Halottak napján a debreceni a Szent Anna-székesegyház altemplomában mutatott be szentmisét.

A megyéspüspök a szentmise homíliájában először azokra a kérdésekre irányította a figyelmet, amelyek a halál közelsége, szeretteink elvesztése során bennünk, keresztény emberekben is felmerül: „Jó keresztény vagyok e, ha gyászolok, ha fáj szeretteim elvesztése, amikor a hitem szerint az örök boldogság vár ránk a földi élet után? Jó keresztény vagyok e, ha félek a haláltól?

A főpásztor Jézus példájával válaszolt ezekre a kérdésekre. Jézus is sírt, megrendült, amikor barátja Lázár meghalt. Átélte a gyász fájdalmát. A fájdalom, a gyász emberi természetünkhöz tartozik, de támaszkodjunk az isteni tanításra, a kinyilatkoztatásra, a szeretet evangéliumára. Az Isten Fia is félt a haláltól. A getszemáni kertben vérrel verejtékezett, félve és remegve, de mégis ki tudta mondani: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te” (Mt 26,39).  Természetes, hogy félünk a haláltól, de bennünk kell, hogy legyen a bizalom, a hit, hogy átlépünk a kapun.

Ezután a püspök atya hangsúlyozta, Jézus az Isten igéje, belemondta magát ebbe a bűnnel, halállal terhelt világba. Az Isten igéje örök életet ad nekünk. Keresztény hitünk arra tanít, hogy van örök élet, örök boldogság és nem a halálé az utolsó szó. Jézus az élet Ura, bennünket is feltámaszt.

Életünk nem ér véget ér a földi élettel, hanem beteljesedik.  Merjük tehát rábízni az Istenre azt, ami odaát vár ránk és ezzel a bizalommal éljük hátralévő életünket. Végül Palánki Ferenc megyéspüspök Gárdonyi Géza, Útrakészülődés című versének soraival zárta gondolatait:

„Beteg vagyok. Talán meg is halok.
Künn csöndes téli éj van. A kályha morog.
Jégfátyol fehérlik az ablakomon.
Imádkozom

Miatyánk Isten, Mindeneknek Atyja,
kihez hajlunk, mint a fű a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám elé;
a halál nékem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt-lenn a földön,
s egy ajtó kinyílik ott-fenn az égen”

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A9341-1
  • 7M7A9345-1
  • 7M7A9354-1
  • 7M7A9359-1
  • 7M7A9360-1
  • 7M7A9369-1
  • Borito