2016. november 29., kedd 16:52

Bérmálkozás Nyírbátorban

2016. november 19.-én bérmálkozás volt a nyírbátori Római Katolikus Minorita templomban.

Nagy öröm számunkra, hogy Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 28 fiatalnak, köztük  a Báthory István Katolikus Gimnázium 18 tanulójának szolgáltatta ki a Szentlélek közlésének szentségét.

A bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés. Ígéretet teszünk arra, hogy jó keresztények leszünk. Bérmanevet, bérmaszülőt választunk. A bérmanév  egy olyan szentnek a neve, akit valamiben követni szeretnénk. Bérmaszülőnk olyan legyen , aki saját élete példájával előttünk jár és segít bennünket a keresztény életforma megvalósításában. Fontos, hogy kellőképpen felkészültek legyünk. Csak így várhatjuk  méltóképpen  a Szentlelket és kérjük ajándékait.

Közösségünk ifjú tagjai a több éven át tartó hittanos felkészítés során sajátították el a szükséges hitbeni ismereteket, az Egyházzal való kapcsolatuk elmélyítését pedig segítette október 4-5.-én a plébánián töltött lelkigyakorlat, amelyet Babály András plébános, a katolikus gimnázium lelki vezetője tartott.

A  szentmise kezdetén  Szép Ernő: Imádság című versét hallhattuk Csapos Zsolt 7.F osztályos tanuló előadásában.

A szentmise homíliájában Palánki Ferenc püspök atya Árpád-házi Szent Erzsébetet állította elénk példaképül, aki  egész életében megvalósította a keresztény szeretetet. Gyakran, környezete nemtetszése ellenére segített a szegényeken, betegeket ápolt. Rövid életet élt, amely  tevékeny  szeretettel volt tele. Észrevette a szűkölködőt és mert segíteni. A legismertebb magyar szent a világon. "Méltó példakép lehet számunkra, akik a bérmálás szentségében, a Szentlélek erejével megerősödve Krisztus útján járunk. ” – hangsúlyozta a főpásztor.

Az ünnepi szentmisét a Katolikus Gimnázium tanulóinak énekkara tette még színesebbé ifjúsági énekkel. Rendkívül szép szertartásnak lehettünk részesei. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki e jeles esemény előkészületeiben segített. Fontos, hogy a jövőben is a család-egyházközség összehangolt, tudatos munkájával segítsük fiataljainkat!

Kívánom, hogy egyházunk minden tagja, örömét lelje tevékeny kereszténységében!

Mocsárné Tündik Erzsébet  hitoktató

 

Ima bérmálásra

Szentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tőled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!
Lelkierő Lelke, bőn elleni harcra
Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!

 

 

  • Galéria:
    • _DSC2238-1
    • _DSC2276-1