2016. december 02., péntek 10:08

Advent az elcsöndesedés ideje

Az advent az egyházi év kezdeti szakasza, Krisztus hármas eljövetelére utal:

1. történeti eljövetelére, vagyis a megtestesülésére és megszületésére (Karácsonykor ünnepeljük);

2. a kegyelmi eljövetelére a jelenben, minden ember lelkébe;

3. végül történelem-végi eljövetelére, a világ végén. (Advent = Úrjövet; adventus = jövet; latin szó).

A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje. Az előkészület és a várakozás miatt ezt az időszakot bensőségesség és örvendező hangulat jellemzi. Az időszak szimbóluma az előkészített, üres trónus.

Az adventi időszak Karácsonyig tart. Négy adventi vasárnap van ebben az időszakban, ez felkészülési idő Karácsony misztériumához. Advent az imádság ideje, bűnbánati idő; Krisztus eljövetelére való várakozás és a Messiás utáni vágy jellemzi; ezen kívül fontos vonása a Szűzanya leggyengédebb tisztelete.

A történetileg már korábban kialakult nagyböjthöz hasonló bűnbánati és készületi időszak az advent: a harmadik vasárnap kivételével a liturgia színe a bűnbánat és vezeklés színe, a lila, viola; a bűnbánati hangulatot az orgona minimális használata, és az oltár virágdíszítésének elmaradása is segíti; a szentmise szövege is bűnbánatra és komolyságra int. Mindazonáltal nem olyan szigorú idő, mint a nagyböjt.

Az eljövendő és nagyon várt Üdvözítő adventi ünneplése elképzelhetetlen a Szűzanyára gondolás nélkül. Az adventet liturgikus Mária-hónapnak is nevezik. A hajnali misék hangulata a Szent Szüzet a kereszténység hajnalcsillagának mutatja be a Szeplőtelen Fogantatás ünnepével, amit advent elején, december 8-án ünneplünk.

Adventi koszorút szokás a templomokban és családi otthonokba készíteni. Négy gyertyát helyeznek rá, minden héten eggyel többet gyújtanak meg. A 3. vasárnap gyertyája rózsaszínű, mert ez a vasárnap örvendező jellegű. A gyertyák meggyújtását közös imával, ünnepélyesen szokás végezni.

Advent időszakához kapcsolódóan sok szép népi szokást ismerünk, pl.:Szállást keres a Szentcsalád, “Csillagéneklés, Háziáldás.

Gondolatok:

“Harmatozzatok, egek, onnan felülről!” (Iz 45, 8)

“Készítsétek az Úr útját!” - kiáltja Keresztelő Szent János. (Mt 3, 3)

“Legyen nekem a Te igéd szerint!” - mondja Szűz Mária. (Lk 1, 38)

“Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak megkegyelmez.” (Jak 4, 6)

“Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat!” (Zsolt 84, 8)

“Virrasszatok, mert amely órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia!” (Mk 13, 35)

Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás: katolikus.hu