2016. december 07., szerda 08:51

Ez már mennybéli születésnap

December 15-én 90 éves lenne dr. Váradi József pápai protonotárius, általános helynök, főesperes, kanonok, a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa.

A rendszerváltozáskor helyezte őt dr. Seregély István egri érsek Nyíregyházára Miskolcról. Ezt megelőzően Bélapátfalvára távolították el az egri szemináriumból, mert mint prefektus és a filozófia tanára – az ateista, egyházellenes politika megítélése szerint – túlságosan is nagy hatással volt az ifjú papnövendékekre. Az első emlékem róla, hogy a templomi bemutatkozásakor egy kis termetű pap úgy lelkesedik az ambo előtt, hogy euforikus hangulatba hozta a templom hívő népét. Nem a múlt egyházüldöző politikáját kárhoztatta, hanem a jövő lelki programjának a terveit harsogta. Hallottam, amikor a közelemben egy asszony lelkesen így sóhajtott fel: „Ezután lesz igazi lelki karbantartás nálunk is.”

Nagy feladatok álltak előtte. Meg kellett szerveznie – számos világi hitoktatóval – az iskolai hittantanítást, elő kellett készítenie a Szent Imre Katolikus Gimnázium megalakulását, az egykori nyíregyházi Királyi Katolikus Gimnázium jogutódját. Elsők között volt az országban, aki lelkipásztori kisegítőként világi férfiak lektorrá és akolitussá avatását kérte Bosák Nándor püspök atyától.

Amikor felépült a templom mellett az új plébánia és lelkipásztori intézet, a jó gazda felelősségével és a jó pásztor gondosságával töltötte be a szép új épületet. Ökumenikus kapcsolatot erősített a társegyházakkal, megszervezte a városkörnyéki települések katolikus híveinek lelki gondozását.

A 2003-as aranymiséjén Keresztes László orosi plébános, egykori kispaptanítványa azt mondta: Te nagyon szerettél bennünket, kispapokat!" Bosák püspök úr a példás papi életét köszönte meg neki; s nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az aranymisés örökifjú atyát (pappá szentelésének 50. évfordulóján) Mécs László papköltő versével köszönthettem: „Arany kehely lett áldott életéből, / azzá ötvözte öröm, szenvedés, / szent bölcsesség borát gyűjtötte benne, / s most azzal áldoz mint aranymisés!”

Nyíregyházán az Északi temető papi sírkertjében mindig friss virág jelzi híveinek szeretetét.

Csermely Tibor