2016. december 16., péntek 14:44

Elsőáldozásra készülő gyermekek bemutatása

Egyek, 2016. december 11.

Mit ad neked a hit? Ezzel a kérdéssel kezdődött Gaudete vasárnap az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadási és bemutatási szertartása az evangéliumot követően. Szüleik, keresztszüleik, az általuk választott kezeseik és az őket támogató tanárok, illetve az egyházközség hívő népe előtt mutatkoztak be és ígérték meg, hogy Krisztusra bízzák életüket minden nap, teljes szívvel hisznek benne és rálépnek arra az útra, amelyet Krisztus mutat számukra.

Föl kell tennünk a kérdést: vajon a keresztény hit számunkra ma is olyan, mely átformálja és hordozza az életünket? „Performatív-e” számunkra – olyan üzenet-e, mely az egész életet újjáformálja, vagy már csak „információ”, amelyet időközben mellőztünk, és úgy tűnik, az új információk túlhaladják? – így fogalmazza meg a mai égető kérdést a hittel és az ebből fakadó reménnyel kapcsolatban XVI. Benedek pápa. Annak a párbeszédnek a klasszikus formájából indul ki, amellyel a keresztelés szertartása megnyitotta az utat az újszülött befogadására a hívők közösségébe és a Krisztusban való újjászületésére. A pap először a gyermek nevét kérdezte a szülőktől, majd további kérdéseket tett fel: „Mit kívánsz az Egyháztól?” Válasz: „A hitet.” „És mit ad neked a hit?” – „Az örök életet.” E párbeszéd szerint a szülők a gyermek számára a hithez való hozzájutást keresték, a közösséget a hívőkkel, mert a hitben az „örök élet” kulcsát látták. Mint egykor, ma is erről van szó a kereszteléskor, a kereszténnyé váláskor. Nemcsak a közösségbe való beiktatás aktusa, nem egyszerűen fölvétel az Egyházba; a szülők a keresztelendő számára ennél többet várnak: azt tudniillik, hogy a hit, amelyhez az Egyház testi mivolta és szentségei is hozzátartoznak, életet ajándékoz neki – az örök életet. A keresztény üzenet nem csak „informatív”, ‘tájékoztató’, hanem „performatív”, ‘átalakító’ volt – azaz az evangélium nem csak valami tudható dolog közlése; hanem olyan közlés, mely tényeket hoz létre és megváltoztatja az életet.
A jelöltekhez intézett kérdéseket követően a plébános megjelölte őket az Üdvözítő szent jelével a kereszttel, mondván: „Fogadd a kereszt jelét homlokodra: Krisztus maga erősít meg téged szeretetének jelével. Törekedjél őt megismerni és követni!” Szüleik és kezeseik is hasonlóképpen tettek, ezzel is kifejezve a közösség előtt, hogy támogatni fogják a gyermekeket az üdvösség felé vezető úton.
A most bemutatott fiatalok az iskolai hitoktatás mellett a plébánián is készülnek szentgyónásukra és az elsőáldozásra, ami a kettős jubileumra felkészítő évben, 2017. május 28.-án vasárnap lesz.

fotó: Papp Ágoston

 • Galéria:
  • IMG_7638-1
  • IMG_7648-1
  • IMG_7657-1
  • IMG_7676-1
  • IMG_7679-1
  • IMG_7686-1
  • IMG_7687-1
  • IMG_7689-1
  • IMG_7699-1
  • IMG_7709-1
  • IMG_7715-1
  • IMG_7720-1
  • IMG_7721-1