2016. december 26., hétfő 10:19

Ébredj ember mély álmodból Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be az éjféli szentmisét a debreceni székesegyházban

Ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságodból.”  Ébredj ember, vagy álmodj nagyot, szépet, emberhez méltót, hogy ha majd felébreszt a kegyelem, akkor valóra váltsd az álmot, amit az Isten álmodott rólad — kezdte gondolatait Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2016 karácsonyának szentestéjén, a debreceni Szent Anna-székesegyházban tartott éjféli szentmisén.

Az első igazi „adventi álmot” Jákob álmodta, amiben látta, hogy van egy létra a menny és a föld között, amin fölérhetünk az Istenhez. A létra pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus, a Közvetítő, aki azért jött el, hogy magához emeljen és részesítsen bennünket az Isteni életben. "Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra." — kezdte a főpásztor Weöres Sándor gondolatával a szentmisén mondott homíliáját, majd Jézus Krisztus születésének misztériumára irányította a figyelmet, aki meghívta a világ mindenségét, hogy fogjanak össze, és amikor eljött, minden és mindenki azt adta, ami tőle tellett és világra jött Isten végtelen jósága és szeretete. Az ég csillagot adott, a föld barlangot, a növények szalmát, az állatok meleget, az egyszerű pásztorok élelmet, a gazdag bölcsek kincseket, az angyalok dicsőítő éneket. A püspök atya hozzátette, a megtestesülés titkát nem tudjuk ésszel felfogni, megérteni. A misztérium olyan, mint a templomban a reflektor, ha belenézünk, elvakít, de fényénél el tudunk igazodni, tájékozódni. Az Isten benső élete emberi ésszel felfoghatatlan, de a kinyilatkoztatott üzenete képessé tesz bennünket, hogy eligazodjunk a bűnös, zavaros világban és eljussunk az isteni életre. „Száz szónak is egy a vége.” Palánki Ferenc püspök utalt a Szentírásra, amelyben a próféták sok száz, ezer szót mondtak a Messiásról, de – mint mondta  – a hangsúly csak egy szón, a megtestesült Igén van, aki eljött erre a világra és közösséget vállalt velünk, hogy helyreállítsa a kapcsolatot Isten és ember között, hogy reménységet gyújtson szívünkben, és megajándékozzon bennünket.

Ajándék minden ember számára

Jézus Krisztus mindenki számára ajándék. A megyéspüspök A születés című film egyik jelenetére emlékeztetett, ahol Mária és József megérkeznek Betlehem határába, és a pásztorok, akik legeltetik a nyájukat megszólítják őket.  Az egyik pásztor Máriához fordulva elmondja, hogy mindenki kap ajándékot az Istentől, Mária ajándéka az, akit a méhében hord. Majd Mária megkérdezte tőle, hogy  ő mit kapott, mire a pásztor azt válaszolta: semmit, csak a reményt, hogy várhat rá.  A jelenetben, amikor megszületik a gyermek, ugyanezen pásztoroknak Mária a Kisdedre mutatva azt mondja: Ő minden embernek az ajándéka.

A szeretet arca

Jézus mint ajándék azért jött, hogy velünk maradjon, és felismerjük a szeretet arcát. Boldog, aki ezt megtapasztalja, mert örömmel lesz tele a szíve. Ha felismerjük a másik emberben az Isten jóságát, megtapasztaljuk ennek boldogító valóságát.

Immanuel Kant, német filozófus írta, két dolog van, ami teljesen elkápráztat: „a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem”. A filozófus kifejtette, a csillagos ég alatt elcsodálkozik nagyságán és a saját kicsinységén. De ha magába néz, meglátja a szívébe írva az erkölcsi törvényt és rádöbben, hogy a végtelenre tágulhat a szíve.

A püspök atya hangsúlyozta, ha magunkba nézünk, meglátjuk a szívünkbe írt szeretet törvényét, rádöbbenünk, hogy a végtelenre tágulhat a szívünk, és nagylelkűen meg tudunk bocsátani egymásnak, lehetőséget adva arra, hogy embertársunk megismerje az Isten feltétel nélküli szeretetét.

Csak az Isten számít

A nagy betegségekben, bajokban megtanulhatjuk, mi az, ami igazán fontos, ami az életet táplálja bennünk. A püspök atya kérte, tegyük fel magunknak a kérdést, az elmúlt karácsony óta mi az, ami az életet növelte bennünk, milyen dolgok történtek, amelyek közelebb vittek Istenhez. Ezután egy interjúban elhangzottakkal szemléltette, egyedül csak Isten számít. A földrengés sújtotta közép-olaszországi városban élő magyar házaspártól kérdezték, mit tanulhatunk egy természeti katasztrófából, milyen gondolatokat indít el a lelkünkben az, amikor egy szempillantás alatt semmivé lesz minden, és kicsúszik a biztos talaj a lábunk alatt.  A megkérdezett házaspár három fontos tanulságot vont le: Ne halogassunk semmit, sem egy választ, egy gyónást, egy kedves gesztust, mert nem lehet tudni, meddig tart az életünk.  Ne földi dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem az örök értékekhez. Végül harmadik üzenetként megfogalmazták, senkivel ne éljünk haragban, tanuljunk meg megbocsátani egymásnak.   

Jézus üzen a gyermekeken keresztül

Végül a megyéspüspök Ferenc pápa szentestén elhangzott gondolatait emelte ki. A Szentatya hangsúlyozta, a betlehemi gyermek megszólít bennünket a mai gyermekek által, azok által, akik nem születhettek meg, akik éheznek és fáznak, menekülttáborban élnek vagy akiknek a kezében nem játék van, hanem fegyver. Jézus általuk is szól hozzánk, hogy a bűnös világot változtassuk meg, de a változás a szívünkben kezdődjön, és akkor meghalljuk az Ő üzenetét valamint felismerjük akaratát.

Ébredj ember mély álmodból, a sötétségből és támadj fel a világosságra, váltsd valóra azt a gyönyörű tervet, amit Isten álmodott meg rólad. Fogadjuk hát be a gyermek Jézus örömét, szeretetét és ezt adjuk át egymásnak, hogy eljussunk az élet teljességére — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Kovács Ágnes

 • Galéria:
  • 7M7A0005-1
  • 7M7A0029-1
  • 7M7A0030-1
  • 7M7A0036-1
  • 7M7A0042-1
  • 7M7A0047-1
  • 7M7A0061-1
  • 7M7A0070-1
  • 7M7A0076-1
  • 7M7A0102-1
  • 7M7A0111-1
  • 7M7A0116-1
  • 7M7A0118-1
  • 7M7A0120-1
  • 7M7A0128-1
  • 7M7A0134-1