2017. december 22., péntek 12:04

Karácsonyi miserend a Szent Anna-székesegyházban

December 24-én, advent IV. vasárnapján

— délelőtt vasárnapi miserendet tartunk.

— 15.30-kor hittanos gyermekeink karácsonyi pásztorjátéka.

— 16 órakor Urunk születésének vigíliai (előesti) szentmiséje.

17 órától 23 óráig templomunk ZÁRVA LESZ. 23 órakor nyitjuk ki a székesegyházat.

December 25-én, hétfőn, URUNK SZÜLETÉSÉNEK FŐÜNNEPÉN, karácsony első napján

— éjfélkor (00:00) püspöki szentmise,

— vasárnapi miserendet tartunk.

Akik az éjféli szentmisén áldoztak, azok karácsony 1. napján, egy másik szentmisén is áldozhatnak.

Karácsony egész napi perselygyűjtését a papnevelés céljaira továbbítjuk. Mindannyiunk felelőssége a papi utánpótlásról gondoskodni és azt segíteni. Érezzük át annak fontosságát, hogy jól képzett papjai legyenek egyházmegyénknek! Most az imádság mellett anyagi támogatást is kérünk.

December 26-án, kedden, karácsony második napján vasárnapi miserendet tartunk.

A sok bajtól, feszültségtől és békétlenségtől megterhelt életünkben gyógyító hatása van annak, ha ismét rájövünk ennek az egykoron betlehemi éjszakán elhangzott örömhírnek az ízére: „MA SZÜLETETT NEKTEK AZ ÜDVÖZÍTŐ, AZ ÚR KRISZTUS.”

Minden hozzánk tartozó és idelátogató kedves testvérünknek lélekemelő, SZENT KARÁCSONYBAN legyen része!