2018. április 25., szerda 12:33

Újraalakult a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni csoportja

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (rövidítve: KÉSZ) egyesületi formában működő keresztény, civil szervezet, mely az értelmiséget igyekszik összefogni. Minden egészséges társadalomnak szükséges van értelmiségi rétegre, mely az „írástudók felelősségével” vezeti azt. Különösképpen érvényes ez a keresztény értelmiségre, amelyet kötelez az Úr Jézus Krisztus missziós parancsa. A keresztény jelző a Szövetség nevében ökumenikus irányt is jelez, mely a századfordulón megjelent a protestáns egyházakban, a II. Vatikáni Zsinat után a Szentlélek működése révén pedig hangsúlyt kapott a Katolikus Egyházban is. Keresztény, azaz krisztusi ember mindenki, aki Krisztusban él és Krisztus őbenne (Krisztus-hívők közössége). Az Egyesület célja a keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. Előadássorozatok, szabadegyetemek, koncertek, kiállítások, fórumok, konferenciák, kongresszusok, lelkigyakorlatok szervezésével segíti elő a világiak evangelizációs tevékenységét.

A KÉSZ Budapesten 1989. január 20-án alakult meg, a debreceni csoport pedig
28 évvel ezelőtt, 1990. március 25-én, mely rövid szünetelés után újraszerveződött 2018. április 24-én. Az alakuló ülésen a korábbi és a leendő KÉSZ-tagokon kívül megjelent Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Palánki Ferenc római katolikus püspök nevében dr. Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-székesegyház plébánosa, Fekete Károly református püspök nevében Derencsény István lelkészi főjegyző, valamint más egyházi képviselők.
Az ülést Keresztes Dénes, a KÉSZ országos vezetőségének alelnöke a négy történelmi egyház köszöntésével nyitotta meg, ezzel egyben utalva a szervezet ökumenikus elhivatottságára. Ezután Kocsis Fülöp érsek-metropolita üdvözlő és bátorító szavait hallottuk, aki elmondta, hogy ő személyesen elkötelezett a KÉSZ-ben, hiszen a gondolkodó, Istentől talentumokkal megáldott embereknek nagy a felelőssége. Bár különfélék vagyunk és különféle a kapott gazdagságunk, ez nem akadály, sőt ez előny. A magyarokat a széthúzás jellemzi, de ha nagy a baj, össze tudunk fogni. A keresztények üldözése vagy háttérbe szorítása ellenére legyünk bátor hirdetői Krisztus evangéliumának. Debrecen városában erre hangot és teret kap a KÉSZ-szervezet, melynek tagjai legyenek készek – ami a szervezet betűszavának köznévi ételme – a tanúságtételre, melyre ma nagy szükség van. Végül Isten áldását kérte Kocsis Fülöp érsek-metropolita az összefogásra.
Derencsény István lelkészi főjegyző az írástudók közismert felelősségét hangsúlyozta és azt, hogy a felekezeti különbözőségeink nem szétválasztanak, hanem egymást erősítik. Mi a fény színeit képviseljük külön-külön – mondta. Az értelmiségi társadalom rendkívül heterogén, de Krisztus nem kerülhet ki életünk mindennapjaiból. A keresztény értelmiségi minden cselekedetében látszódnia kell istentudatának. A keresztény egzisztencia a másokért való élés – és nemcsak önbecsülés, hanem Isten színe előtt élés.
Dr. Krakomperger Zoltán plébános Palánki Ferenc püspök üzenetét tolmácsolta: egyrészt köszönetét a debreceni csoport előző évtizedekben végzett munkájáért, másrészt áldását a további munkájára. Majd arról szólt a plébános, hogy II János Pál pápa 20 éve jelentette meg a Fides et ratio (Hit és ész) kezdetű enciklikáját, mely nemcsak a katolikusoknak, hanem minden kereszténynek szól. Célja többek között az volt vele, hogy Európát ráébressze annak tudatára, hogy lássa meg, mi van a világban az ideológiák terén A keresztények számára meghirdetett program mindig ugyanaz marad, de a megvalósítása korszakfüggő. Olyan ez, mint amikor a gazda régit és újat vesz elő kincseiből. A legfontosabb feladat, hogy a hit és az értelem egységben legyen, s mi hittünkkel vezetve, értelmünket használva. munkálkodjunk ezen.

Ezután dr. Galgóczy Gábor országos társelnök ismertette a KÉSZ szervezeti felépítését, történetét, a 29 évi munka fő irányvonalait. Jelenleg ezek a következők: keresztény lelkiség, közéletiség, ökumené, határon túli kapcsolatok és a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra készülés. A határon túli kapcsolatok terén külön kiemelte a debreceni csoport korábbi tevékenységét a gyimesfelsőloki zarándokház és az Árpádházi Szent Erzsébet líceum
létrehozása terén, mely gyémánt értékű kapcsolat.
Az újraalakult debreceni csoport vezetőségének megválasztása után Bódor Edit megválasztott elnök, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy Debrecen kulturális életének, valamint a szüleitől és a várostól örökölt szellemiségnek jegyében szeretné irányítani a csoportot, és a város vezetőségével és az egyházakkal együttműködve létrehozni egy személyes jellegű városi KÉSZ-csoportot, hogy az megtalálja helyét a város nagy palettáján. Ehhez kérte a segítséget, erősítést és a megvalósítható programok ajánlását. A most újraalakult csoporttal együtt jelenleg 73 önálló csoport működik az országban.
A rendezvény második felében került sor a KÉSZ kiadásában megjelent „Kárpát-medencei népénekgyűjtemény” című kötet bemutatására sok helyszín után Debrecenben is. A kötet összeállításának az volt a célja, hogy a magyarság öt régiójának (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Anyaország) nagyrészt katolikus népénekeiből készült válogatást kézbe lehessen adni, hogy ezáltal ki-ki megismerhesse más tájak énekeit, melyek jórészt nem szerepelnek a templomi használatban, hanem egy-egy adott közösség énekei. Ez abban is segíthet, hogy például zarándoklatokon, ifjúsági találkozókon, konferenciáinkon tudjunk együtt énekelni, imádkozni, s ezzel is erősítsük a magyar-magyar kapcsolatokat. Három énekkar és egy szólista mutatott be énekeket, melyeket Keresztes Dénes fogott össze magyarázatokkal. Az énekegyütteseket az ökumené jegyében hívták meg. Fellépett a Debreceni Kollégiumi Kántus kamarakórusa Arany János karnagy vezetésével, a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói Deli Gabriella irányításával, a Svetits Általános Iskola 7. osztályosainak kamarakórusa dr. Subáné Dombovári Etelka vezényletével, valamint Varga Anna, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója, aki Magyarkanizsáról érkezett, s így autentikus előadásban halhattunk délvidéki énekeket.
A KÉSZ-csoport a programjairól rendszeresen fog tájékoztatást adni és vár újabb jelentkezőket.

Havas Lászlóné KÉSZ-tag

 • Galéria:
  • 7M7A0336-1
  • 7M7A0338-1
  • 7M7A0339-1
  • 7M7A0341-1
  • 7M7A0342-1
  • 7M7A0345-1
  • 7M7A0348-1
  • 7M7A0350-1
  • 7M7A0354-1
  • 7M7A0356-1
  • 7M7A0360-1
  • 7M7A0365-1