2018. július 20., péntek 18:23

Túrterebes 4 szerzetest, 11 papot és 3 püspököt adott az Egyháznak

Dr. Cserháti Istvánra emlékezem
halálának (2015. július 12) 3. évfordulóján

10 gyermekes családban született 1923. december 26-án, (a 4 szerzetest, 11 papot és 3 püspököt adó) Túrterebesen. Iskoláit is itt kezdte, majd a szatmári Kir. Kat. Főgimnázium növendéke lett, 1942 karácsonyán pedig magára ölthette a kispapok kék reverendáját és a püspöki miséken ministrált. Főpásztora már előre látta a háború kimenetelét, ezért Budapestre, a központi szemináriumba küldte azzal a szándékkal, hogy majd Rómában folytassa tanulmányait. Kovács Vince püspök úr 1950. április 16-án pappá szentelte a Szatmári Egyházmegye szolgálatára.

Rómába akkor nem mehetett, így papi működését az egyházmegye magyarországi részén kezdte. Káplán volt Mérken (kétszer is) és Fehérgyarmaton összesen 4 éven át. Aztán állami segítséggel mehetett volna Rómába, de a rá szabott feltételeket nem vállalta. Ezért a megyéből is távoznia kellett, és csak kisegítő lelkész lehetett Sátoraljaújhelyen és Hernádnémetiben. Később adminisztrátor volt Ömbölyön és Tiszaszalkán, egészen 1967-ig, amikor végre Vásárosnaményban plébános lehetett és ott maradt nyugdíjazásáig. 1999-től haláláig a Papi Otthonban lakott Nyíregyházán. 1967-től kerületi esperes volt, 1982-ben kanonok (Eger), 1996-ban sárvári címzetes apát, 2008-ban pedig címzetes prépost lett a Szatmári Egyházmegyében.

A mártír szatmári püspök emléke és életáldozata, a szentelésére írt buzdítása egész életének iránymutatója lett: „Ápoljátok szívetekben az első naptól kezdve a szeretetet.” Hűséges volt a kevésben, elégedett a szegénységben és boldog a paptestvéri közösségben.
Varga János

  • Galéria:
    • Dr. Cserháti István
    • candle-1750640_1920_0