2018. december 03., hétfő 10:21

Dolhai Lajos két új könyve az Eucharisztiáról

A Szent István Társulatnál jelent meg „Az Eucharisztia teológiája” című kézikönyv, amelyből a katolikus hívek megismerhetik az Eucharisztia teológiáját és annak liturgikus teológiai vonatkozásait. A JEL Kiadó adta ki a „Csúcs és forrás” című művet, amelyben az Oltáriszentséggel és a szentmisével kapcsolatban 52 kérdést és választ talál az olvasó. Nyilvánvaló, ezek a könyvek a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében születtek.

„Az Eucharisztia teológiája” alkalmas segédeszköze lehet azoknak a papoknak és hitoktatóknak, akik előadásokat, konferenciabeszéd-sorozatokat és katekéziseket tartanak az Oltáriszentségről. A könyv első része a dogmatika jellegzetes módszerével foglalja össze a katolikus a tanítást. Fő sajátossága, hogy a korábbi dogmatikus szentségtanokhoz viszonyítva jobban hangsúlyozza a liturgikus összefüggéseket, hiszen az Egyház liturgiája a szentségekről szóló tanítás megkülönböztetett forrása. Az Eucharisztia esetében különösen is igaz, hogy „az imádság törvénye, a hit törvénye”. Ez egészen konkrétan azt jelenti, hogy a szerző a szentmise főbb részeinek és legfontosabb imádságainak elemzése által is összefoglalja az Eucharisztia teológiáját. Ebben követi az egyházatyák példáját, akik katekézisükben a liturgiából kiindulva foglalták össze az Eucharisztia teológiáját (vö. Szent Ambrus, Jeruzsálemi Szent Cirill). Ha meg akarjuk tudni, hogy mit hisz és tanít az Egyház az Eucharisztiáról, azt nemcsak a dogmatika könyvekből és a hittankönyvekből tudhatjuk meg, hanem a Missale Romanum szimbolikus cselekményeiből és imádságaiból (per ritus et preces) is. Ez a könyv segíthet abban, hogy a szentmise egyes részeinek és imádságainak igényes magyarázatával készítsük fel a híveket a budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszusra.

A „Csúcs és forrás” című könyv alcíme: Az Eucharisztiáról az év minden vasárnapjára. Ezt a 156 oldalas kisméretű könyvet főként a világi híveknek ajánljuk. Az olvasó 52 kérdést és választ talál ebben a kiadványban az Eucharisztiáról. A kérdések és válaszok első fele az Eucharisztia teológiájára vonatkozik, a második rész pedig a szentmise liturgiájával kapcsolatos. A katolikusok közül kevesen tudják, hogy a Heildelbergi Kátéban, a magyar reformátusok legfontosabb hitvallási iratában a 129 kérdés-válasz 52 Úrnapra van felosztva. Ez a felosztás arra ösztönözte a lelkészeket és a református híveket, hogy minden vasárnap tanulmányozzák ezt a katekizmust, amelyből megismerhetik a református vallásosság ismérveit. A katolikus keresztények pedig 52 kérdést és választ találnak ebben az újszerű, pratikus kiadványban az Eucharisztiáról. A kérdések száma azt sugallja, hogy legalább az utolsó előkészületi évben minden vasárnap olvassunk el egy kérdést és választ. Nem nagy feladat, és teljesen összhangban van a vasárnap megszentelésével.
Egyre több jele van annak, hogy a magyar katolikus egyház készül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Könyvek, tanulmányok és cikkek sokasága jelenik meg, amelyekből a katolikusok megismerhetik az Eucharisztia jelentőségét. Szükség is van ezekre, hiszen a kongresszusra való előkészülethez az is hozzátartozik, hogy igyekszünk gazdagítani az Oltáriszentségre és a szentmisére vonatkozó ismereteinket. Mindkét könyv alkalmas arra, hogy a papok, a hitoktatók és világi hívek egyre jobban értsék és értékeljék az Eucharisztiát, hitünk szent titkát.

DOLHAI LAJOS, Az Eucharisztia teológiája, Szent István Társulat, Budapest 2018, 279 oldal (Eredeti ár: 2990 forint).
DOLHAI LAJOS, Csúcs és forrás. Az Eucharisztiáról az év minden vasárnapjára, JEL Kiadó, Budapest 2018, 156 oldal (Eredeti ár:1800 forint).

  • Galéria:
    • Dolhai borito1_Borito-page-001
    • IMG_1628_ret-1