2018. december 11., kedd 14:52

Adventi meditációt tartottak taizé-i énekekkel a debreceni Kölcsey Központban

Útjaink című adventi sorozatában taizé-i imaórát tartottak december 10-én, Debrecenben, a Kölcsey Központban. Az adventi meditáció házigazdája a debreceni Szent László Domonkos Plébánia közössége volt Gorski Jacek OP domonkos plébános vezetésével.

Az egy órás adventi meditáció kezdetén bemutatták a Taizé-i Közösséget, majd az imaóra megszokott elemei az ének csönd, könyörgések, ima váltották egymást segítve a résztvevőknek abban, hogy Jézus Krisztus születésére készülve lelküket Istenre hangolják.

Továbbra is várnak mindenkit szeretettel az ökumenikus taizé-i imaórákra minden kedden este 7-8-ig a debreceni szent László Domonkos-templomban.

A taizé-i nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség a franciaországi Burgundia déli részén található Taizében működik, ahol az 1940-ben Roger testvér által alapított nemzetközi, ökumenikus szerzetesközösség él.
A svájci születésű Roger testvér 25 évesen egyedül telepedett le Franciaországban egy olyan szerzetesközösség alapításának a tervével, amely a kiengesztelődést konkrét, mindennapi valóságként éli meg. Előtte éveken keresztül tuberkulózisban szenvedett, ez alatt a hosszú betegség alatt fogalmazódott meg benne a Közösség alapításának gondolata.

Amikor a II. világháború elkezdődött, Roger testvér biztos volt abban, hogy segítséget kell nyújtania a nehéz helyzetben levőknek, éppen úgy, ahogy nagymamája tette az I. világháború idején. Taizé kicsi faluja közel volt a Franciaországot kettészelő demarkációs vonalhoz, így megfelelő helynek bizonyult menekültek befogadására. Egy szerény kölcsön segítségével Roger testvér megvásárolt Taizében egy házat, melyben évek óta nem lakott senki. Megkérte egyik nővérét, Geneviève-t, hogy jöjjön és segítsen a menekültek befogadásában. Igen egyszerű körülmények között éltek. Roger testvér a befogadottakkal szembeni tapintatból, akik között zsidók és agnosztikusok is voltak, egyedül imádkozott, és gyakran a közeli erdőbe ment énekelni.

1942 őszén lelepleződtek, és azonnal el kellett hagyniuk Taizét. Roger testvér 1944-ben tért vissza, de már nem egyedül, hanem néhány testvérrel együtt. A háború után árván maradt fiúkat fogadtak be, akikről Geneviève gondoskodott. Vasárnaponként egy közeli tábor német hadifoglyait is vendégül látták.
A Roger testvérhez csatlakozó első szerzetestársak 1949 húsvétján tettek örökfogadalmat. A testvérek egész életükre szóló fogadalommal kötelezik el magukat anyagi és lelki közösségre, nőtlenségre és teljes egyszerűségre. Ma a Közösség mintegy száz testvért számlál, katolikust és különböző protestáns felekezetűt egyaránt, akik több mint 25 különböző országból származnak. A Közösség már puszta létezésével is a kiengesztelődés jele a megosztott keresztények és az egymással szemben álló népek között.
Roger testvér 90 éves korában 2005. augusztus 16-án lépett be az örök életbe. Taizében a Kiengesztelődés Templomában az esti közös ima közben egy zavart elméjű személy megsebesítette, aminek következtében néhány perccel később elhunyt. A Közösség jelenlegi priorja Alois testvér, akit Roger testvér 8 évvel halála előtt jelölt ki a Közösség felelősének.
A mindennapi élet középpontjában Taizében a napi háromszori közös imádság áll. A testvérek maguk részére semmilyen adományt nem fogadnak el, saját munkájukból tartják fenn magukat. Saját örökségükről is lemondanak, azt a Közösség a szegényeknek adja. Közülük néhányan már az 50-es évektől kezdődően a világ legszegényebb részein kis csoportokban, fraternitásokban élnek, hogy a szegénységtől vagy a megosztottságtól szenvedőkkel lehessenek. Amennyire lehet, osztoznak a körülöttük élők életkörülményeiben. Ma is testvérek kis csoportjai élnek Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában.
Az 1950-es évek végétől kezdve sok ezer fiatal keresi fel Taizét, hogy részt vegyen az egyhetes találkozókon, az imádságokon és a kiscsoportos beszélgetéseken. A nyár folyamán hetente több mint 5000 fiatal érkezik egyszerre. Taizéi testvérek fogadják őket, akik életre szóló igennel kötelezték el magukat Krisztus követésére. A dombon Szent András-nővérek és lengyel orsolyita nővérek is részt vállalnak az érkezők fogadásában. A találkozók alatt mindenki naponta háromszor összegyűlik közös imára, és a testvérek bibliai bevezetőket tartanak, amit kiscsoportos beszélgetés követ. A fiatalok segítenek a mindennapi élet gyakorlati feladatainak elvégzésében is. Vannak, akik egy hetet teljes csöndben töltenek el, hogy az Evangélium még mélyebben átjárhassa életüket. Egy Taizében eltöltött hét lehetőséget nyújt arra, hogy ráébredjünk az Istennel, valamint az emberekkel megélt közösség és szolidaritás között fennálló közvetlen kapcsolatra.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • 7M7A0010-1
    • 7M7A0011-1
    • 7M7A0018-1
    • 7M7A0019-1