2018. december 14., péntek 09:10

Ismét Gyimesfelsőlokon járt a „Debreceni Mikulás”

A Sziklára Épített Ház Alapítvány képviselői minden évben Szent Miklós napjára ösztöndíjakkal és ajándékcsomagokkal érkeznek Gyimesfelsőlokra, hogy örömet szerezzenek az ott tanuló diákoknak, tanároknak, és a Szent Erzsébet Líceum minden dolgozójának. Az idén is az alapítvány képviselői Fodor András atyával, a kuratórium elnökével keltünk útra. Hűséges segítőnk Szabó József, a Máltai Szeretetszolgálat debreceni gépkocsivezetője volt. Egy hónappal az indulás előtt még elég bizonytalannak látszott, tudjuk-e folytatni a több évtizedes hagyományt, mert az alapítvány számláján alig-alig volt pénz. Kevés volt az adószázalékokból befolyt összeg is, és az egyéni támogatások sem érték el az előző évek szintjét. Végül mégis – kissé meghúzott nadrágszíjjal – meg tudtuk vásárolni a Mikulás puttonyába valókat. Hála Istennek, az ösztöndíjak nagyságát (diákok osztályonként 50.000 Ft/fő, tanár 150.000 Ft) nem kellett csökkentenünk. Gyimesi módra köszönjük azoknak, akik kérés nélkül vagy kérésünkre megnyitották szívüket és pénztárcájukat: Isten fizesse!!

A támogató személyeket és kisközösségeket szívesen megneveznénk, de azok, akik ismerik az ügyet, tudják; itt a kezdetektől minden Isten dicsőségére történik. Mégis, a példa kedvéért, egyetlen támogatóval kivételt teszünk: külön dicséret és köszönet illeti a debreceni Szent József Gimnázium 1.A. osztályának diákjait, akik zsebpénzükből gyűjtött összeggel fejezték ki összetartozásukat a távoli, csak hírből ismert gyimesfelsőloki diákokkal. Azért is örvendetes ez a gesztus, mert ezek a fiúk és lányok még nemigen ismerhették a Sziklára Épített Ház 27 éves történetét.

A Sziklára Épített Ház Alapítványt 1992-ben jegyeztettük be Debrecenben, azzal a céllal, hogy Gyimesfelsőlokon egy közösségi célú épületet, zarándokházat hozzunk létre a világ magyarságának összefogásából. Haranghy Sándor ajándék-tervei alapján, százak, talán ezrek, lelkes segítségével fel is épült a Ház, a Sziklára. Nem homokra! Krisztusra. Az ötlet csíksomlyói pünkösdjeink gyümölcse, Szentlélek-ihlette gondolat volt, s ennek megvalósítása közben született meg az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum is. Magyar tannyelvű gimnáziumuk addig soha nem volt a gyimesi csángóknak. Az iskola máig egyre bővül, fejlődik, eredményei mind több elismerést érdemelnek ki. Olyannyira, hogy az anyaországi kormányzat bőkezűen támogatja az iskola további építkezéseit, felújítását, fejlesztését.

Ha valaki most azt kérdezné, hogy ilyen nagyszerű állami figyelem mellett szükség van-e a mi, nehezen működő, egyre zsugorodó alapítványunkra, akkor határozott igennel felelnénk. Igen, szükség van, mert ez a Sziklára Épített Ház Alapítvány a gyökér, amely táplálja a terebélyesedő fát. Az infrastruktúra a fa koronája, a korszerű épületek biztosítják a működés alapfeltételeit, de a tartalomhoz, az emberi minőséghez, az iskola szelleméhez a gyökér, a személyes elköteleződés nélkülözhetetlen. Az alapítvány minden eddigi és jövőbeli támogatója példaadóan hozzájárul az ott tanuló diákok kitartásához, magyarságuk és katolikus hitük erősítéséhez, tehát minden támogató személy tovább építi a lelki házat.

A gyimesi ovisok a „debreceni Mikulást” várják, a nagyobbak pedig már ismerik alapítványunk nevét és múltját. Az osztály-első ösztöndíjasok levelező kapcsolatba lépnek támogatóikkal, s ez gyakran tartós, kölcsönös barátsággá fejlődik. Az idei 12 ösztöndíjassal és két megjutalmazott pedagógussal együtt reméljük, hogy a jövő évben sokkal többen, és korábban csatlakoznak ehhez a személyes támogatási formához.

A gyimesfelsőlokiak és a debreceni alapítvány kuratóriuma nevében köszönetet mondunk minden forintért, amely a Sziklára Épített Ház Alapítvány számlájára (CIB Bank 11100609-19128850-10000001) érkezett, akár utalás, befizetés, közösségi gyűjtés formájában, akár az adószázalék felajánlásával (19128850-1-09). Kérjük, legyenek minél többen ennek az ügynek apostolai és támogatói.

Bővebb információ a honlapunkon található: http://sziklaraepitetthaz.dnyem.hu

Keresztesné Várhelyi Ilona
alapító tag - Sziklára Épített Ház Alapítvány

Fotó: Fodor András plébános

 • Galéria:
  • DSC08866-1
  • DSC08870-1
  • DSC08875-1
  • DSC08878-1
  • DSC08884-1
  • DSC08884
  • DSC08891-1
  • DSC08892-1
  • DSC08895-1
  • DSC08910-1
  • DSC08919-1
  • DSC08919
  • DSC08920
  • DSC08930-1