2018. december 16., vasárnap 09:52

Boldog Brenner János vértanú áldozópap ereklyéjét helyezték el Napkoron

Boldog Brenner János vértanú áldozópap csontereklyéjét helyezték el a magyar Tarzíciuszként is ismert vértanúpap liturgikus emléknapján 2018. december 15-én, a napkori római katolikus templomban.

Az ereklye fölött Muka Gábor csávolyi plébános (Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye) Boldog Brenner Jánost ábrázoló festménye látható, amelyet Zubály Lajos plébános áldott meg az ereklye elhelyezésének ünnepén.
A vértanú pap a festményen liturgikus ruhában, piros stólával látható, bal kezében a vértanúság pálmáját tartja, jobb kezével pedig az Oltáriszentséget őrző burzára mutat.
A csontereklyét a Szombathelyi Egyházmegye adományozta a plébános kérésére, amelyet személyes ismerőse, Brenner József atya, János atya testvére is támogatott. Brenner József atya 2009 szeptemberében tartott előadást Napkoron a vértanú bátyjáról Zubály atya meghívására.

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. 1955-ben szentelték pappá és Rábakethelyre helyezték, ahol káplánként szolgált. Buzgó lelkipásztori munkáját nem nézték jó szemmel azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. 1957. december 15-én éjjel sürgős betegáldoztatás ürügyén kicsalták a plébániáról. A templomban magához vette a betegellátó tarsolyt, melyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével — aki kihívta a plébániáról —, a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrással megölték. Gyilkosainak a kiléte mind a mai napig ismeretlen, mert a nyomozást akadályoztatták. Temetését az állami hatóságok a kitűzött idő után csak egy órával engedték elvégezni. A szombathelyi Szent Kvirin templom kriptájában temették el.
Boldoggá avatása előtt (2018. május 1-jén volt Szombathelyen) földi maradványait a szombathelyi székesegyházban a Szent Kvirin oltáron helyezték el.

Brenner János atya újmisés jelmondata: „Az Isten-szeretőknek minden a javukra válik!”
(Róm 8,28)

Ima Brenner János szentté avatásáért

Mindenható örök Isten, aki Boldog János szolgádnak megadtad a papi hivatás kegyelmét és méltónak találtad őt a vértanúság nagy ajándékára, kérünk: dicsőítsd meg őt Egyházadban mielőbbi szentté avatásával is! Égi közbenjárása esdje ki számunkra a kegyelmet, hogy megerősödjünk szent hitünkben és mi is vállaljuk érted a küzdelmet és szenvedést a Te országodnak eljöveteléért. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kovácsné Török Tímea
hittanár, Napkor

 • Galéria:
  • Brenner J.
  • Hely
  • ereklye
  • ereklyetartó
  • ereklyetartó2