2019. március 17., vasárnap 13:30

Minden a helyére kerül – Palánki Ferenc megyéspüspök volt a győri Könnyező Szűzanya búcsú szónoka

Március 16-án reggel, a könnyezés órájában bemutatott szentmisével vette kezdetét a Könnyező Szűzanya búcsúja a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Délelőtt a Győri Egyházmegye lelkipásztorai és szüleik köszöntötték a Szűzanyát ünnepi szentmise keretében, hozzájuk csatlakoztak a magyarországi szerzetesrendek képviselői, valamint a hazánk különböző pontjairól és a határon túlról érkezett hívek. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök volt, vele koncelebrált Veres András győri megyéspüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök és a jelen lévő paptestvérek.

„Nagy örömmel tértem vissza Győrbe. Amikor 1986-ban befejeztem tanulmányaimat a helyi műszaki főiskolán, nem gondoltam volna, hogy egyszer itt, a Könnyező Szűzanya kegyképénél búcsúünnepet tarthatok. Nagy hála és öröm van a szívemben, hogy ezzel az ünneplő közösséggel együtt kérhetem a Szűzanya segítségét. Nem csak a vizsgák alkalmával tapasztaltam meg pártfogását. Azt hiszem, hogy ennek a helynek, ennek a bazilikának és a Könnyező Szűzanyának különösen nagy szerepe volt abban, hogy felismerhettem: papságra hívott az Isten. Az idén fogom ünnepelni pappá szentelésen huszonötödik évfordulóját. Kérem a kedves testvéreket, zarándoktársaimat, imádkozzanak értem, imádkozzunk együtt ezért az Egyházmegyéért és egész magyar Egyházunkért” – fordult a hívekhez köszöntőjében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora.

„Vannak olyan álmok, amelyek soha nem válnak valóra, és van olyan valóság, amelyet soha nem álmodtunk volna” – idézte Szentmártoni Mihály jezsuita professzort szentbeszéde elején a szentmise főcelebránsa. – Ennek a mondatnak az igazsága Mária életében csodálatosan megvalósult: hiszen egyszerű názáreti lányként nem gondolt arra, hogy egyszer Isten Fiának lesz az édesanyja. Amikor Isten belépett az életébe, amikor Gábor angyal megszólította őt, akkor Mária kimondta az igent. Arra mondta ki az igent, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Istennek az sem lehetetlen, hogy egy fiatal názáreti lány legyen a lépcső, hogy belépjen ebbe a világba, hogy a megváltás művét a teljesség felé vigye. Istennek nem lehetetlen az, hogy rajtunk keresztül is belépjen a világba, hogy a mi életünkön keresztül is megjelenjen az ő szeretete a földön. Istennek nem lehetetlen, hogy mi, egyszerű emberek tanúi legyünk az ő csodáinak. Ha eléggé nyitva van a szívünk, akkor mindezt megláthatjuk, megtapasztalhatjuk, megcsodálhatjuk Mária életében is. Most is egy csodának vagyunk a részesei. Az 1697. március 17-én történt csoda nem ért véget: a Szűzanya győri kegyképe előtt hívő emberek sokasága talált menedékre, új erőt, lendületet nyerve az élethez, sokan megtapasztalhatták azt, hogy mi minden meg tud valósulni Isten erejéből, az isteni kegyelemmel együttműködve milyen csodák tudnak történni. Nem is gondoltuk volna, aztán egyszer csak minden a helyére kerül. S mi kell mindehhez? Az az egyszerű igen, amit Mária is kimondott Isten szavára, Isten akaratára.

Vannak olyan álmok, amelyek nem valósulnak meg, de a valóság sokkal szebb, mint amit álmodtunk volna: az Isten ezzel a nagy ajándékkal ajándékoz meg bennünket. Az ifjúságról szóló 2018-as püspöki szinódus záródokumentuma három mozzanatot emel ki Mária életéből: hogy Máriának is végig kellett járnia a hit zarándokútját, a feltámadás után kísérte az Egyház közösségét, s mint anya és tanító most is kíséri az Egyházat. Mária ezért példakép számunkra. Példája bátorít bennünket, hogy mi is merjük kimondani az igent, hogy mi is merjük végigjárni a hit zarándokútját – hangsúlyozta Palánki Ferenc püspök atya.

„Hinni annyi, mint akarni, amit Isten akar, szeretni, amit Isten szeret, még akkor is, ha ez a kereszthez vezet” – fogalmaz Robert Sarah bíboros, akinek szavai teljes mértékben vonatkoztathatók Mária életére. Mária nem roskadt össze a kereszt alatt, amelyen Egyszülött Fia függött. Ő ott állt és kitartott Jézus mellett. Mária nem kereste a miértet, hiszen a választ már a gyermek Jézustól megkapta: „nekem Atyám dolgaiban kell lennem” (Lk 2,49). A Szűzanya tudta, Jézus a kereszten is „az Atya dolgaiban van”.

Mária Jézus feltámadása után is együtt imádkozott az apostolokkal. A Máriával folytatott imádság előkészítette az apostolok szívét a Szentlélek befogadására. Mária bennünket is tanít imádkozni, és közbenjár értünk, imádkozik azért, hogy mi jobbak legyünk. Égi Édesanyánk soha nem mond le rólunk, el akar bennünket vezetni Jézushoz. Emberlakta világunkban bárhol is jelenjen meg Mária, üzenetének mindig ez a lényege: „Gyertek a Fiamhoz!” Arra kér bennünket, hogy térjünk meg, és engedjük, hogy a kegyelem megújítsa az életünket, hogy rajtunk keresztül is világra jöhessen a szeretet, s hogy egyre közelebb kerüljünk Isten világához, a szeretet országához – zárta prédikációját a főcelebráns.

A szentmise végén a főpásztorok Veres András győri megyéspüspök vezetésével a Könnyező Szűzanya kegyoltára előtt imádkoztak.

Sajtóiroda, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Forrás:Magyar Kurír

  • Galéria:
    • img.php