2019. március 18., hétfő 14:56

Palánki Ferenc megyéspüspök új intézményvezetőt nevezett ki a nyíregyházi iskola élére

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök 2019. március 18-án jelentette be, hogy 5 évre — határozott időre — megbízza Tormássiné Kapitány Ágothát a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére. Tormássiné Kapitány Ágotha, aki jelenleg intézményvezető-helyettes, 2019. július 1-től kezdi meg magasabb vezetői tevékenységét. A nyíregyházi köznevelési intézmény jelenlegi vezetője, Megyesi Mária 2019. június 30-tól nyugdíjba vonul.

Tormássiné Kapitány Ágotha így vall vezetői motivációjáról:

"Anyai ágon a felmenőim generációkon keresztül pedagógusok voltak. Talán örökségüknek is tekinthetem, hogy én is pedagógus lettem. Másik, lényemet meghatározó tény, hogy keresztény értékeket valló és azt felvállaló családba születtem. Még a kommunista rendszerben a Svetits Gimnáziumban tett érettségim után többszöri próbálkozásra kerülhettem csak be történelem szakra a felsőoktatásba.

Már 1991-ben kaptam megkeresést az új, katolikus iskola szervezésében való részvételhez. Azonban abban az évben született negyedik gyermekünk, és csak az ő három éves kora után kapcsolódtam be a Szent Imre Katolikus Gimnázium életébe. Ebben a tanévben a 25. tanévemet kezdtem el az intézményben. 25 évvel ezelőtt is és a mai napon is úgy érzem, hogy helyemen vagyok, ez a közeg, ahol a kihívásokat elfogadva ki tudok teljesedni.

Intézményünk minden pedagógusának legfőbb feladata a jövő keresztény értelmiségének kimunkálása, hitükhöz hű családanyák és családapák nevelése-oktatása, akik megőrzik a család egységét, ragaszkodnak nemzetükhöz.

A nevelőtestület magas színvonalú szakmai munkával, modern és hagyományos pedagógiai eljárásokkal, módszerekkel, színes tanórán kívüli programokkal készíti fel diákjainkat az önálló, felelősségteljes felnőtt életre. Mindannyian törekszünk a jó intézmény, a jó közösség kialakítására, ahol a munkának értéke van, értelme van a küzdelemnek, ahol a másik megbecsülése mellett az önbecsülés képességének kiépítésére is nagy gondot fordítunk. A nap, mint nap közösen végzett munkánk során érzem kollégáim bizalmát, elfogadják irányító, támogató személyemet.

Vezetésre azért vállalkozom, mert a Fenntartó által megfogalmazott elvárásokhoz, az intézmény által megfogalmazott céloknak és feladatoknak teljesítéséhez szükséges szakmai felkészültséget, a jövőért érzett felelősséget és tenni akarást érzem önmagamban és kollégáim támogatásában."

Tormássiné Kapitány Ágotha az alapdiplomáját a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte 1983-ban történelem-orosz szakon. 1987-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kapott oklevelet történelemből. Miután az orosz nyelv kötelező tanítása megszűnt az oktatásban, számítástechnikából szerzett szakosító oklevelet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karán, Nyíregyházán.

A diplomái megszerzése után 1988-ban kezdett el dolgozni a Kossuth Lajos Gimnáziumban Nyíregyházán, történelmet és orosz nyelvet tanított. Az első munkahelyén, mint pályakezdőt tapasztalt és segítőkész kollégák fogadták. Nagy kihívást jelentett számára, hogy a városban elsőként elindított nyolcosztályos gimnazistáknak taníthatott történelmet.

1994-ben, az akkor második éve működő Szent Imre Katolikus Gimnáziumban kezdte a tanévet, s azóta is az intézmény dolgozója. Igen nehéz, de komoly tanulóévek következtek számára, hiszen a történelem tantárgy tanítása mellett igazgatóhelyettesként is részt vállalt egy akkor szerveződő, arculatát kialakító iskola életében. A lelkesedés mellett szükség volt szakmai ismeretekre is, így szerzett diplomát közoktatásvezetői szakon is. A helyettesi feladatokat 2001-ig végezte, az iskolai vezetési feladatokban való részvételről le kellett mondania, hiszen öt kiskorú gyermeke nevelését helyezte előtérbe.

2002-től a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet szakértőjeként dolgozott; évente 2-3 komplex intézmény ellenőrzési és értékelési vizsgálatán vett részt vezető vagy beosztott szakértőként. A KPSZTI, majd a Nyíregyházi Kormányhivatal megbízásából rendszeresen végzett intézményi dokumentumok szakértői véleményezését.

A kétszintű érettségi vizsgák bevezetése óta minden évben részt vesz az emelt szintű szóbeli vizsgáztatásban, vagy a dolgozatok javításában. Az intézmény minőségirányítási munkacsoportjának vezetője volt, majd a pedagógus teljesítményértékelést szervezte és irányította.
2014. májusában Megyesi Mária intézményvezető felkérte, hogy újra térjen vissza az intézmény vezetésébe, mint oktatási igazgatóhelyettes. Így feladata lett a tantárgyfelosztás, órarend készítése, az oktatás operatív irányítása.

Örömhír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

  • Galéria:
    • Tormássiné Kapitány Ágotha