2019. március 26., kedd 14:37

Áprilisban az irgalmasság zarándokútjára vár Mátraverebély-Szentkút

Idén április 27-én rendezik meg az irgalmasság zarándoklatát, azaz az Isteni Irgalmasság országos konferenciáját, melyre Katona István nyugalmazott egri segédpüspök hív mindenkit.

Az irgalmasság szentsége – bűnbánat szentsége, bűnbocsánat szentsége – a legszorosabban összetartozik a legszentebb Eucharisztiával. Az Eucharisztiához az irgalmasság útján kell eljutnunk, hogy a szentmisében és szentmisén kívül is méltóképpen tudjuk ünnepelni ezt a csodálatos titkot.
Hagyományosan az irgalmasság vasárnapja előtti szombaton szoktuk tartani az irgalmasság országos konferenciáját, idén, tekintettel a közeledő eucharisztikus világkongresszusra, a ferences atyáknál rendezik meg az eseményt.
Mindenkit nagy szeretettel várunk, hogy a bűnbánat szentsége által megtisztulva, ezen a szent helyen méltóképpen készüljünk – és ezután is majd folytatódjon a készület – a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Röviden a programról:

Az ünnepség április 27-én, szombaton Mátraverebély-Szentkúton 9 órakor kezdődik szentmisével, és katekézissel folytatódik;
11 órakor ünnepélyes szentmise, utána szentségi körmenet következik;
az ebédszünet után délután 2 órakor megáldják a kegytárgyakat;
3 órakor az ünnepség lezárásaképp elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét.
A kegyhelyen ott maradhatnak azok, akik imádkoznak, énekelnek vagy közbenjáró imát kérnek.
Nagyon kérjük a lelkipásztorokat, minél többen jöjjenek el gyóntatni, és a templomokban hirdessék ezt a zarándoklatot.
Mátraverebély-Szentkúton lehetőséget kell biztosítani arra, hogy minél többen elvégezhessék szentgyónásukat.
Bízzunk Isten irgalmas szeretetében, tudjunk megbocsátani embertársainknak és bocsánatot kérni azoktól, akiket megbántottunk.
* * *
Hogyan készüljünk az ünnepségre?

Otthoni feladataink:
1. Tartsunk lelkiismeret-vizsgálatot.
Ha a Jóistent megbántottuk – gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással –, bánjuk meg bűneinket, és végezzük el a szentgyónást otthon, vagy a nemzeti kegyhelyen. Ha minket megbántott valaki, tudjunk szívből megbocsátani. Ha mi bántottunk meg valakit, akkor kérjünk bocsánatot. Mindhárom nagyon fontos.

2. Méltóképpen ünnepeljük meg a húsvéti szent háromnapot.

Nagycsütörtök, nagypéntek és húsvétvasárnap az egyházi év csúcspontja, amikor a legnagyobb misztériumot ünnepeljük.

3. Nagypéntektől kezdve végezzünk a kilencedet, az irgalmasság vasárnapjára készülve.

Délután három órakor imádkozzuk el az irgalmasság rózsafüzérét a hozzá tartozó imákkal. Ezek megtalálhatók a Jézusom, bízom benned című imafüzetben és a katolikus sajtóban, valamint az interneten.
Mátraverebély-Szentkúton:

Nemzeti kegyhelyünkön, sok csend, imádság, ének lesz és hallunk majd tanítást, buzdítást is. Legyen ez az imádságnak, a könyörgésnek a napja.
Tudjuk, milyen nagy problémák vannak a világban, Európában, hazánkban. Csak Isten irgalmassága segíthet rajtunk. Legyen közbenjárónk az Irgalmasság Anyja, a Boldogságos Szűz Mária!

Katona István
nyugalmazott egri segédpüspök
Forrás: Magyar Kurír

  • Galéria:
    • img.php