2019. március 28., csütörtök 10:00

Hogy a csiszolatlan gyémántból világító gyöngyszem váljon. – Új óvoda alapkőletételét ünnepelték a nyírbátori katolikus iskolában

Új óvoda alapkőletételét ünnepelték a nyírbátori Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnáziumban március 27-én. Az eseményen jelen voltak: Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, Máté Antal, Nyírbátor polgármestere, Rácz Tiborné intézményvezető, Molnár Katalin helyi EKIF főigazgató, Ágoston László, az Architectura ST Építészeti Kft. építésze, a történelmi egyházak képviselői, az egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői, az ünnepelt intézmény tanulói és tanárai.

A nyírbátori intézmény látványos fejlődését mutatja, hogy az elmúlt évben is hatalmas beruházásnak — új tornacsarnok, kiszolgáló helyiségek, ebédlő építésének — lehettünk tanúi. Idén elkezdődik az óvoda építése és ezzel az iskola köre új tagintézménnyel bővül.

Az ünnepség Rácz Tiborné köszöntő beszédével kezdődött. Az intézményvezető elmondta, az ünnepélyes alapkőletétel mottójának a 128. zsoltár sorait választották: „A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr vitte végbe ezt: csodálatos dolog a szemünkben. Ezt a napot az Úr szerezte.” Ezt a gondolatot megerősítve köszönetét és háláját fejezte ki Istennek a gondoskodásáért, hiszen az elmúlt 5 és fél év során nap mint nap megtapasztalták jelenlétét életükben és az iskola falai között. Építkezhettek lelkileg, a hit erejét megtapasztalva, de építkezhettek a szó valóságos értelmében is. Általános iskolai képzést indítottak 2015-ben, s ehhez szükséges volt a 160 millió forint értékű beruházás. Majd 2018 szeptemberére 1,3 milliárdos állami támogatással valósulhatott meg egy olyan építkezés, mely legmerészebb álmaikat váltotta valóra. S most olyan lehetőséget kaptak, mely szintén egyszer adódik életünkben. Köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az új óvoda megépítéséhez nyújtott támogatásért.

Rácz Tiborné hangsúlyozta, hogy a gyerekek nevelése lehetőség, és egyben nagy felelősség is. Az elkövetkező egy évben olyan óvodai munkatársak megtalálására törekednek, akik hittel, magas szakmai tudással, szeretettel tudják végezni feladatukat. 2020. szeptember 1-jén 3 csoportba várják azokat az ovisokat, akiket szüleik vallásos neveltetésben szeretnék részesíteni, s ezáltal biztosítani gyermekük személyiségének teljes kibontakoztatását.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök beszédének kezdetén Prohászka Ottokár püspök gondolatát idézte, akinek szavai szerint „a nagyböjt a lélek tavasza”. A gyermekek mosolya is azt üzeni, hogy az emberi életnek is van tavasza — tette hozzá a főpásztor. Azok a fiatalok, gyermekek is, akik az egyházmegye köznevelési intézményeibe járnak, ezt a tavaszt élhetik át, ezért mindazok a pedagógusok, akik velük foglalkoznak, örök tavaszban élhetnek. Azért építünk óvodákat és újítunk fel iskolákat, mert azt szeretnénk, ha egyre több gyermek élné át azt a lelki tavaszt, amit Jézus Krisztus feltámadása ajándékozott nekünk.
A főpásztor ezután kifejtette, amikor építkezünk, akkor a jövőt építjük, és bízunk abban, hogy a jövő a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is épül, a jelen életünkben pedig Isten országa, a szeretet országa bontakozik ki.

Soltész Miklós államtitkár azt hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos az ember életében a tanítás, a nevelés. A nevelésnek része a tánc, a szavalat, az izgatott készülődések, próbák az ünnepre, a fellépések hangulata is. Továbbá a keresztény neveléshez hozzátartozik az is, hogy az ember egy-egy tulajdonságát — ami mindannyiunkban jelen van —, próbálja jó irányba terelni, a rosszat pedig megszüntetni. Az államtitkár példaként megemlítette azt a bennünk lévő tulajdonságot, amellyel meg kell tanulnunk örülni mások sikereinek, örömeinek, ajándékainak.
Az iskolák építése, felújítása része a kormány családpolitikájának, ahol fontos a gyermek, a pedagógusok és a nevelésben részt vevő egyház is. Soltész Miklós elmondta, a kormány csak katolikus óvodákra közel 67 milliárd Ft-ot fordít. Az elmúlt és az elkövetkezendő években pedig az állami vagy önkormányzati bölcsődék, óvodák, iskolák építéséhez több mint 100 milliárd Ft támogatást tudnak nyújtani. Ezek hatalmas beruházások, de mindezeken túl a legfontosabb a tartalom. Éppen ezért kérte a pedagógusokat, hogy csiszolják a legszebb gyémántokká a gyermekeket.

Simon Miklós képviselő beszédében többek között a térségben történő beruházásokra, fejlesztésekre irányította a figyelmet, ezen belül Nyírbátorra, ahol az óvoda megépülésével olyan komplexum fog létrejönni a városban, ami örömmel tölti majd el az ott élőket. A „gyámátcsiszolás” — utalt az államtitkár gondolatára — egy egybefüggő folyamat lesz az óvodától egészen a középiskoláig, amely óriási lehetőség az emberi személyiségek fejlődésében.

Máté Antal polgármester megköszönte az egyházmegyének, hogy lehetőséget ad a gyermekeknek a keresztény nevelődésre. Kiemelte, erős várat szeretnének építeni és ehhez erős alapokra van szükség. A jelen beruházás mögött az intézményi háttér, a fenntartó kellő garanciát és biztonságot jelent mind a szülőknek, pedagógusoknak, mind a városnak. Hangsúlyozta, ez a beruházás a város kitűnő óvodai ellátási rendszeréhez kapcsolódik, amely a megyében a legmagasabb színvonalú mind intézményi, mind pedig szakmai háttérben.
Egy ilyen komoly múlttal rendelkező intézménynek komoly felelőssége van, meg kell felelni az elődöknek, és azoknak a kihívásoknak, amelyeket támasztunk önmagunkkal szemben. A nyírbátori intézményből nagyszerű emberek kerültek ki, és sokat tudtak hozzátenni a közösség életéhez helyben és országos szinten is.
Végül maradva a gyémánt példánál, a polgármester hangsúlyozta, nehéz ennél jobb szót találni annak a három éves kisgyermeknek az esetében, aki először engedi el édesanyja kezét, és bekerül egy óvodai csoportba, hogy csiszolatlanságából csillogó, világító gyöngyszem váljon. Minden gyémánt máshogy néz ki, és külön-külön kell azokat megcsiszolni. Ennek felelősségét kell érezni a nevelőknek.

A beszédek sorát Ágoston László építész zárta, aki az óvoda látványtervét mutatta be. Többek között elmondta, az új épület beleilleszkedik abba a 750 éves történelembe, amellyel a város büszkélkedhet. Így az épület stílusa visszautal a környezetében lévő épületekre, a történelmi jelképekre. Mindezeket figyelembe véve korszerű, energiatudatos épületet is terveztek, fontosnak tartották a környezettudatos anyagok felhasználását, a fenntarthatóságot, a megújuló energiák alkalmazását, így napelemmel állítanak elő elektromos áramot és még a csapadékvizet is újrafelhasználják a kert öntözéséhez.
A három csoportszoba mellett kiszolgálóhelyiségek, sószoba, tornaszoba is várja majd a gyermekeket. A 3000 m2-es udvar pedig sportfocipályával, játszótérrel, árnyékot adó fákkal lesz ellátva.

Az alapkőletételnél szokás, hogy az utókor részére különböző dokumentumokat helyeznek el az időkapszulába. Ez esetben az óvoda és maga az intézmény alapító okiratával, az óvoda látványtervével, fényképekkel, az intézmény jelmondatával, a dolgozók névsorával (2018/2019-ből), a Kelet-Magyarország 2019. március 27-i számával, egy 100 forintos pénzérmével és 1000 Ft címletű bankjeggyel, báthorys kisdiákok rajzaival, az iskola 2019/2020. tanévre szóló programjaival üzentek a jövő nemzedékének.
Végül az ünnepélyes pillanat következett, amikor Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta az alapkövet, majd a programot közös imával és a Himnusz eléneklésével zárták.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1-1
  • 7M7A2405-1
  • 7M7A2415-1
  • 7M7A2419-1
  • 7M7A2424-1
  • 7M7A2428-1
  • 7M7A2430-1
  • 7M7A2433-1
  • 7M7A2437-1
  • 7M7A2440-1
  • 7M7A2444-1
  • 7M7A2453-1
  • 7M7A2456-1
  • 7M7A2465-1
  • 7M7A2469-1
  • 7M7A2472-1
  • 7M7A2473-1
  • 7M7A2474-1
  • 7M7A2476-1
  • 7M7A2478-1
  • 7M7A2479-1
  • 7M7A2481-1
  • 7M7A2483-1
  • 7M7A2491-1
  • 7M7A2498-1
  • 7M7A2506-1
  • 7M7A2515-1
  • 7M7A2529-1
  • 7M7A2530-1
  • 7M7A2534-1
  • 7M7A2540-1
  • 7M7A2545-1
  • 7M7A2550-1
  • 7M7A2558-1
  • 7M7A2565-1
  • 7M7A2577-1
  • 7M7A2590-1
  • 7M7A2592-1
  • 7M7A2595-1
  • 7M7A2598-1
  • 7M7A2607-1
  • 7M7A2660-1
  • 7M7A2663-1
  • Image 11
  • Image 12
  • Image 16
  • Image 25
  • Image 26