Nyomtatás
2019. augusztus 19., hétfő 10:24

Beiktatták új plébánosi helyére Kálmán József atyát

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Kálmán József atyát — korábban Fényeslitke plébánosát —, ez év augusztus 1-től a debreceni Szent Család-templom plébánosává nevezte ki. Kálmán József beiktatási szentmiséjét augusztus 18-án tartották a Szent Család-templomban. A szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be.
Fodor András püspöki helynök, az egyházközség előző plébánosa a püspöki hivatalban gazdasági helynökként továbbra is folytatja munkáját.

A plébánosi beiktatás szertartásának bevezetőjében felolvasták Kálmán József atya diszpozícióját, amelynek értelmében megtartva ministráns- illetve hivatásgondozó referensi beosztását, 2019. június 31-i hatállyal felmentést kapott a Fényeslitkén betöltött plébánosi, illetve a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumban végzett iskolalelkészi beosztásból, és augusztus 1-i hatállyal kinevezést kapott a debreceni Szent Család Plébániára plébánosnak, valamint a Svetits Intézetbe hitoktatónak.
A megyéspüspök a plébánia bölcs vezetéséhez kérte Isten bőséges kegyelmét, a Magyarok Nagyasszonya hathatós oltalmát és Szent László király, egyházmegyénk védőszentjének közbenjárását József atya életére.
Ezt követően Kálmán József, a debreceni Szent Család plébánia újonnan kinevezett plébánosa a kezét az Evangéliumra helyezve kötelessége teljesítésére plébánosi esküt tett.
„Esküszöm, hogy törvényes főpásztorom iránt tiszteletet és engedelmességet tanúsítok, a reám bízott plébánia életének lelki gondozását Isten kegyelmében a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint végzem.....”

Az eskü szavai után a megyéspüspök ünnepélyesen átadta az új plébánosnak a templom kulcsát, az evangélium könyvét és a miséző kelyhet ezekkel a szavakkal:
„Vedd a templom kulcsát légy szent házának gondos őre, legyen e hajlék otthona a megfáradtaknak, vigasztalója a szomorúaknak, egyesítője Isten rábízott népének, hogy e hajlékban mindig a Mennyei Atya gyermekeinek érezzék magukat.
Vedd az evangélium könyvét, hirdesd az örömhírt az Úr Jézus megbízásából, légy híveid bátorítója, lelkük erősítője, az Isteni igazságoknak bátor bajnoka és megőrzője.
Ismerd az Úr kelyhét, mutasd be a szentmise áldozatot magad és híveid nevében szent buzgósággal, hogy Krisztus áldozata a te szavadra jelenvalóvá váljék híveid között Isten dicsőségére és a lelkek épülésére.”

A főpásztor homíliájában továbbfolytatva e gondolatokat kifejtette: a kulcs, Isten igéje és a kehely nemcsak a szentmise eszközei, hanem azon jelképek, amelyek kifejezik a plébános feladatát. A papi hatalmat jelképező kulcs nem evilági hatalomra, hanem a szeretet hatalmának képességére mutat, amely megnyitja az emberek szívét a Szentírás üzenetére. A szentmise bemutatásához szükséges kehely — a kenyér és a bor — Jézus Krisztus szeretetét, jóságát, értünk vállalt áldozatát teszi jelenvalóvá, és táplálékul szolgál lelkünknek.

Jézus azt mondta: „Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna!” (Lk 12,49). Milyen tűzről van szó? Ez a tűz nem más, mint az Isten iránti vágyakozás, amely mindenki szívében jelen van. Minden ember vágyakozik a boldogságra, csak azt nem tudják, hogy az maga Isten. A lelkesedés, amellyel az apostolok elindultak és hirdették az evangéliumot, a Szentlélektől van. Mindenki személyre szabottan megértette, felfogta Isten szeretetét, és megkapta a személyre szabott küldetését. Ilyen értelemben mindannyiunknak megvan a maga küldetése, amely nem más, minthogy felébresszük a vágyakozást Isten iránt az emberek szívében, hogy Ő töltse be életüket és létrejöjjön az igazi találkozás ember és ember közötti is.
Vianney Szent János mondja, a szív az után vágyakozik, amit a legjobban szeret. A kapzsi a vagyon, a pénz után, a gőgös ember a megtiszteltetés, a siker után, a parázna a testi élvezetek után, de az igaz ember Isten után vágyakozik, az Isten szíve pedig az ember után.
Ez a két vágy, Isten és ember egymás utáni vágyakozása találkozik minden szentmisében, imádságban, minden olyan esetben, amikor együtt van Isten és az ember.
Jöjjenek létre ezen találkozások Kálmán József plébános szolgálata alatt is, kapjon új lendületet, lelkesedést ahhoz az isteni szeretethez, amiről Jézus beszél, hogy ezzel a lelkesedéssel, tűzzel, minden nehézség, vagy meg nem értés ellenére is hűségesen, kitartóan töltse be ezt a szolgálatot. Győzzön a szeretet életében, mert Isten már győzött. — fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Kálmán József Nyíregyházán született 1983. január 17-én. Pappá szentelték Nyíregyházán, 2007. június 16-án. Kápláni szolgálatát 2007-2009-ig Kisvárdán, 2009-2011-ig Újfehértón, 2011-2012-ig Polgáron végezte. 2012-2019-ig Fényeslitkén előbb plébániai kormányzóként, majd plébánosként szolgálta az egyházközséget. 2019. augusztus 1-től a debreceni Szent Család egyházközségben folytatja szolgálatát.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 7M7A9587
  • 7M7A9589
  • 7M7A9593
  • 7M7A9603
  • 7M7A9605
  • 7M7A9608
  • 7M7A9611
  • 7M7A9612
  • 7M7A9613
  • 7M7A9615
  • 7M7A9619
  • 7M7A9622
  • 7M7A9628
  • 7M7A9630
  • 7M7A9637
  • 7M7A9640
  • 7M7A9642
  • 7M7A9644
  • 7M7A9645
  • 7M7A9649
  • 7M7A9652
  • 7M7A9654
  • 7M7A9655
  • 7M7A9659
  • 7M7A9667
  • 7M7A9673