2019. augusztus 20., kedd 17:37

Szent István ünneplése nemcsak a múltba tekintést jelenti, hanem útmutatást a mindennapi életünkre – Bosák Nándor püspök atya mutatott be ünnepi szentmisét Geszteréden

Szent István király ünnepén Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya mutatott be ünnepi szentmisét Geszteréden a település szabadidőparkjában. A hagyomány szerint erre az ünnepre és az új kenyér megáldására készülve a település közösségei „templomot építenek”, virágba öltöztetik, feldíszítik a természet adta árnyékos parkot, méltó helyet készítve az Oltáriszentségnek. Az ünnepi szentmisén a görögkatolikus felekezet képviselői is részt vettek, valamint családjaik körében a településről elszármazó Bacskai József, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szabó József Geszteréd polgármestere és Kemény József alpolgármester.

A szentmisén a Képmás Zenekar teljesített zenei szolgálatot, dallamaik már ismertek a geszterédi hívek előtt, hiszen gyakori vendégek a település közösségi alkalmain.
Bosák Nándor püspök atya beszédében azt hangsúlyozta, hogy Szent István királyt, mint vezetőt, országépítőt tiszteljük, akire hálával és köszönettel tekintünk, hiszen a Kárpát-medencében nemcsak vezette népünket, hanem ezer év óta tartó, minden próbát kiálló szervezetet, közösséget, országot alapított. Személyét nemcsak politikai vonatkozásban ünnepeljük, hanem mint szentre tekintünk, hiszen a saját élethivatásában — akár egyéni vagy családi körülményeit nézve — azt a feladatot, amit Isten rábízott, minden vonatkozásban a krisztusi mintához kiemelten, hősi módon, példamutatóan megvalósította.
Szent Istvánt a nemzet, benne a keresztények és az egész Egyház, mint legkiválóbb tagját ünnepli. Nemcsak a csodálatunkat, hálánkat fejezzük ki azért, amit tőle kaptunk, hanem meg kell keresnünk azon vonatkozási pontokat, amelyek életünkre vonatkozóan útmutatást jelenthetnek.
Nándor püspök atya az államalapító király életéből egy mozzanatot emelt ki: az ország társadalmi rendjét megszervezve létrehozta a megyerendszert, a vallási élet irányítására, szervezésére 10 püspökséget alapított az országban, elrendelte a templomépítést minden 10. faluban és a vasárnap megtartását, hogy hétről hétre a hívek találkozhassanak Krisztus tanításával és egymással, hogy ne csak a magunk kenyerével, hanem Isten dolgaival is foglalkozzanak. Ez a királyi rendelet a vallási közösségi életet alapozta meg.

Bosák püspök atya azt is kiemelte, hogy a magyar király felismerte a közösség megalapozásának szükségességét. A templomok építése ezt a célt is szolgálta, hiszen az Isten háza nemcsak vallási értelemben, hanem közösségben is összegyűjt bennünket. Szikla, amely szilárd, krisztusi alapot jelent egyéni, közösségi életünkben, családunkban. Akkor lesz a társadalmi közösségünk is szilárd, ha annak tagjai, vezetői sem a saját útjukat járják, hanem életükben van viszonyulási pont.

Szent István király ünnepén tehát ezen példamutató értékeket tartjuk szem előtt, mert a szentistváni elvek, megoldások, gyakorlatok — ahogyan az ország, családja és saját élete sorsát intézte —, felemelték, megtartották őt. Így azok a mi életünknek is alapjai lehetnek.

Amikor köszöntjük őt és hálát adunk életéért, akkor ezen útmutatásokat szeretnénk egyre jobban megérteni és életünk alapjává tenni. Szent István ünneplése tehát nemcsak a múltba tekintés, hanem útmutatás mindennapi életünkre, hogy példája 1000 év után is élő, éltető, útmutató ajándék legyen számunkra.

A szentmise végén Kerekes László atya, Geszteréd plébánosa mondott köszönetet mindenkinek a jelenlétéért, valamint gratulált Bosák Nándor püspök atyának az augusztus 20-a alkalmából kapott Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésért. Ezt követően a püspök atya megáldotta az új kenyeret, amelyeket Szabó József polgármester elsőként a falu legidősebb férfi és női lakójának, majd a vendégeknek adott át köszönete és hálája jeléül.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A0016
  • 7M7A0019
  • 7M7A0030
  • 7M7A0034
  • 7M7A0038
  • 7M7A0043
  • 7M7A0051
  • 7M7A0057
  • 7M7A0059
  • 7M7A0061
  • 7M7A0066
  • 7M7A0070
  • 7M7A0079
  • 7M7A9819
  • 7M7A9821
  • 7M7A9823
  • 7M7A9827
  • 7M7A9828
  • 7M7A9831
  • 7M7A9834
  • 7M7A9842
  • 7M7A9845
  • 7M7A9853
  • 7M7A9858
  • 7M7A9862
  • 7M7A9865
  • 7M7A9866
  • 7M7A9867
  • 7M7A9868
  • 7M7A9872
  • 7M7A9879
  • 7M7A9883
  • 7M7A9888
  • 7M7A9896
  • 7M7A9901
  • 7M7A9905
  • 7M7A9911
  • 7M7A9912
  • 7M7A9919
  • 7M7A9922
  • 7M7A9925
  • 7M7A9931
  • 7M7A9935
  • 7M7A9944
  • 7M7A9952
  • 7M7A9982
  • 7M7A9985
  • 7M7A9991
  • 7M7A9994
  • 7M7A9999
  • IMG_2208
  • IMG_2209
  • IMG_2210