Nyomtatás
2019. augusztus 23., péntek 09:40

Korszerű épületbe került a fehérgyarmati Járási Hivatal - Az ünnepélyes átadáson Palánki Ferenc megyéspüspök is részt vett

Alig egy év alatt, 365 millió forintos állami támogatással épült fel Fehérgyarmaton a Járási Hivatal, melynek ünnepélyes átadására 2019. augusztus 22-én került sor.

Az ünnepségen részt vett dr. Gulyás Gergely kancellária miniszter, Román István megyei kormánymegbízott, Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője, dr. Vinnai Győző és Kovács Sándor országgyűlési képviselők. A történelmi egyházakat Szócska Ábel görögkatolikus püspök, Papp Tibor görögkatolikus főhelynök, Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke, Derencsényi István lelkészi főjegyző, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökhelyettese képviselte. Szatmárnémetiből Pataki Csaba, a romániai Szatmár megye tanácselnöke, valamint Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere érkezett az ünnepélyes átadásra. Beregszászból Guti László, a Beregszászi főkonzulátus első beosztott konzulja osztozott a város s a járás eme örömében, hogy egy új, korszerű, akadálymentes épületet sikerült a fehérgyarmati Járási Hivatal feladatainak felépíteni.

A Himnusz eléneklését követően Karaova Magdolna, a Járási Hivatal vezetője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a hivatalban dolgozó tisztviselők mások szolgálatára esküdtek fel, s igyekeznek legjobb tudásuk szerint, empatikusan kiszolgálni az itt élő, s a hivatalt felkereső embereket. A hivatal lelkét az emberek alkotják - hangsúlyozta, de a lélek mellett szükséges a test is, a megfelelő körülmények, megfelelő épület megteremtése, mely megfelel a kor kihívásainak, elvárásainak. Felhívta a figyelmet, hogy a hivatalban 50 település közel 40000 lakosának szolgálatát látják el. Albert Schweitzert idézve zárta gondolatait: Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.

Ezt követően dr. Péter Csaba, a város polgármestere köszönte meg a hivatalvezető asszony együttműködését, az 5 éves közös munkát, hogy míg a járási hivatal a polgármesteri hivatalban működött, egyetértésben tudtak együtt dolgozni.
Polgármester úr hangsúlyozta, hogy a 2013. évi közigazgatási reform óta a járási hivatalok - benne a kormányablakokkal - igazi sikertörténetté váltak.

Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője emlékeztette a jelenlévőket, hogy az isteni gondviselés mindig igazgatja sorsunkat, a hivatalt, ez különösen igaz a projektre, a helyszínre, s az időpontra is. Utalt államalapító Szent István királyunkra, aki megteremtette a magyar közigazgatást, a magyar vármegyerendszert, majd emlékezett Jékey Sándor főszolgabíró munkásságára is, akinek a lakosság különböző ügyeinek intézése volt hasonlóan a feladata, mint a járási hivatal esetén. Felhívta a figyelmet, hogy egy fontos jellemzőnek kell igaznak lenni mindenkire: "semmi sem emel fel, csakis az alázat, s semmi sem taszító le, csakis a gőg és a kevélység". Ez lehet az iránytű mindennapi életünk során.

Dr. Román István a megyei kormányhivatal munkáját ismertette, számadatokkal alátámasztva, érzékeltetve, miért fontos ez az ünnep. A számos, sokrétű feladataiknak immár Fehérgyarmaton is jobb körülmények között tudnak eleget tenni. Móricz Zsigmond gondolatait alapul véve "nincs az az állapot, hogy még jobbat, még többet ne tudjon elképzelni magának az ember. A vágyak és az igények a lehetőségekkel nőnek". Tapasztalható, hogy a jó gazdasági teljesítmény milyen lehetőségeket kínál számunkra.

Dr. Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a hivatalban dolgozó tisztviselők feladata azért nagyon fontos, mert ők az állam arca az állampolgárok felé.
S bár a polgármesteri hivatallal való kényszerű társbérlet szívélyes viszonyt eredményezett, az új épület alkalmas arra, hogy a magas színvonalú ügyintézéshez szükséges feltételek maximálisan adottak legyenek. Az itt dolgozók feladata és felelőssége, hogy akik a saját ügyüket szeretnék elintézni, valóban elégedetten távozzanak az épületből.

Miniszter úr beszédét követően a történelmi egyházak képviselői megáldották s megszentelték az épületet, Isten áldását kérték a tisztviselőkre, hogy soha ne hunyjon ki szívükből az önzetlen felebaráti szeretet és áldozatkészség, ahogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Palánki Ferenc püspökatya megfogalmazta. Áldást kértek a hivatalt felkereső polgárokra is.

A szalag átvágásával folytatódott az ünnepség. A szalagot átvágta dr. Gulyás Gergely, dr. Román István, dr. Tilki Attila, Seszták Miklós, és dr. Péter Csaba.

Tarpai Viktória, a beregszászi Illyés Gyula Színház művésze Babits Mihály Áldás a magyarra című versét szavalta el.

Pásztor Csaba túristvándi népművelő tolmácsolásában Cseh Tamás dalok hangzottak el gitárkísérettel.

Dr. Kádár Brigitta sajtóapostol
Fehérgyarmat

 • Galéria:
  • 1-1
  • 1-2
  • DSCF5000-1
  • DSCF5004-1
  • DSCF5012-1
  • DSCF5031-1
  • DSCF5040-1
  • DSCF5043-1
  • DSCF5055-1
  • DSCF5067-1
  • DSCF5072-1
  • DSCF5077-1
  • DSCF5117-1
  • DSCF5124-1
  • DSCF5129-1
  • DSCF5146-1
  • DSCF5148-1
  • DSCF5152-1
  • DSCF5154-1
  • DSCF5155-1
  • DSCF5163-1
  • DSCF5165-1
  • DSCF5167-1
  • DSCF5179-1