2019. augusztus 29., csütörtök 16:50

Megtartották a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye tíz köznevelési intézményének tanévnyitó ünnepségét

A rendezvényen, melyet augusztus 29-én, Debrecenben, a Megtestesülés-templomban tartottak, az intézmények lelkivezetői, mintegy 700 pedagógusa, valamint az iskolák településeinek polgármesterei vettek részt. A vendégek között köszönthettük Komolay Szabolcsot, Debrecen alpolgármesterét is. Az egyházmegye iskoláiban több mint 6000 tanuló kezdi meg a 2019/20-as tanévet.

A rendezvény nyitányaként Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Veni Sancte szentmisét mutatott be a jelenlévő iskolalelkészekkel.
A főpásztor homíliájában arról beszélt, hogy Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, akiknek megmutatta, hogyan kell élni, szeretni, jelen lenni közösségeikben, hogyan pihenjenek, dolgozzanak, és miként legyenek kapcsolatban a szőlőtővel, mint szőlővesszők. Jézus bennünket is meghív, hogy tanítványai legyünk, amely hivatásunkról sokszor elfeledkezünk. A megyéspüspök hangsúlyozta, a pedagógusok adják tovább tanítványaiknak azon életmódot, viselkedést, világnézetet, melyet Krisztustól tanultak. Így a pedagógusok példaként állhatnak diákjaik előtt, hogy ők is megélhessék a tanítványságot, tanúságot téve az Istennel való kapcsolatukról.

Ferenc püspök atya Keresztelő Szent János vértanúságának ünnepére tekintve elmondta, üdvözülni csak vértanúsággal lehet. Beszélünk fehér vértanúságról is, amely egy egész életen át tartó mindennapi kereszthordozást, életáldozat meghozatalát jelenti. Meglátszik-e rajtunk ez a fehérvértanúság: hogyan teljesítjük hivatásunkat, adjuk át életünket mások szolgálatára, megfelelünk-e kötelességeinknek?

A püspök atya e kérdésre válaszolva elmondta: Jézus nem azt ígérte, hogy könnyű lesz az Ő követése, hanem, hogy nap mint nap vegyük fel keresztünket, és ha ebben mindvégig állhatatosan kitartunk, üdvözülni fogunk. Ehhez az áldozatvállaláshoz viszont kevés az erőnk. Ezért együtt kérjük a Szentlélek segítségét, támogasson bennünket a jó elhatározásainkban, jó döntések meghozatalában, hogy türelmesek és szeretetteljesek legyünk a ránk bízottakkal.
Majd felolvasta Nemeshegyi Péter SJ atyának a Szentlélek halk adományaiért szóló imádságát, amelyre oly nagy szüksége van azoknak, akik emberekkel foglalkoznak:

„Jöjj és segíts, állhatatos és csöndes Szentlélek, hogy felfedezzük halk adományaidat, a béketeremtés képességét, a lelkesítésre való képességet, az igazság kimondásának művészetét, a meghallgatni tudást, hogy a bonyolultat egyszerűnek lássuk, és hogy nyugvópont legyünk. Add a beleérzés képességét, a gyermeki rácsodálkozás képességét és azt, hogy az örömhírről mindig örömmel tudjunk tanúságot tenni.”

Ezekre nagy szükségünk van ahhoz, hogy mindennapi életünket mások szolgálatára állítva tanúsítsuk, hogy a kereszténység nem a szenvedés, a zsugorodás vallása, hanem az örömé, az Isten felé, egymás felé megnyílás, a szeretet, az öröm vallása. Segítsen bennünket a Szentlélek, hogy hiteles tanúságot tudjunk tenni intézményeinkben is – fejezte be gondolatait a megyéspüspök.

A szentmise után prof. dr. Pusztai Gabriella D.Sc. (Debreceni Egyetem) A pedagógusok szerepe a keresztény nevelés folyamatában címmel tartott előadást.
A professzor asszony statisztikai adatokkal kiegészített kutatási eredményeiről beszélt, összehasonlítva többek között az állami és az egyházi iskolákat, amely a tanulók létszámát tekintve ez utóbbiaknál emelkedő tendenciát mutat. Az előadó hozzátette, az egyházi intézmények számbeli gyarapodása főleg a 2010-es évektől kezdve kimagasló.

Mint mondta, érdemes megnézni az iskolák térbeli elhelyezkedést is. A keleti országrész jelentős részt vállal az egyházi oktatásban. A 90-es években is lehetett látni, hogy az intézményhiányos térségben indultak el inkább egyházi iskolák, ma már egyfajta társadalmi küldtetés rajzolódik ki ebből. Ennek vannak fontos konzekvenciái. A tanulók speciális társadalmi és vallásos közegből érkeznek. A 2011 es népszámlálási statisztikák szerint belterületi változatosság itt is tapasztalható. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéhez két közigazgatási megye tartozik, ahol igen eltérő adatok tapasztalhatóak.

Míg Hajdú-Bihar megyében, mely országos szinten a legkevésbé vallásos terület, a lakosság 47 %-a vallja magát valamilyen felekezethez tartozónak, addig Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében – ez a leginkább élenjáró terület – ezen adat 70 %-ot mutat. Bár a 47-50 % országos átlaghoz viszonyítva ez kedvező adatként jelentkezik, de ez még nem jelent gyakorló vallásosságot.

Pusztai Gabriella országos kompetenciamérés adatai alapján tájékoztatta a jelenlévőket az egyházi iskolák eredményességi mutatóiról. A továbbtanulás tekintetében is magasabb az aránya az egyházi iskolákban járóknak. A felekezeti iskola mindig egy kicsit messzebbre, magasabbra juttatja a gyermekeket, eredményesebben befolyásolja a diákok közérzetét, érdeklődésüket.
Az is érdekes adatként szolgált, hogy milyen munkatípusban gondolkodnak az egyházi iskolákban végzett fiatal felnőttek. Döntéseikben általában nem a pénz dominál, hanem inkább az érdeklődési körük, képesek kevesebb pénzért több energiát fordítani munkájuk elvégzéséhez.

A felmérések a diákok véleményéről is tájékoztatnak, akik személyes odafigyelést érzékelnek az egyházi iskolákban, tanáraikkal megbeszélhetik a magánéleti problémáikat, jövőterveiket.
Az eddig leírtakon túl Pusztai Gabriella számtalan pozitív adattal erősítette még az egyházi iskolák pozitív jelenlétét, eredményességét a társadalmunkban.

A tanévnyitón Molnár Katalin EKIF főigazgató is tartott előadást Értékek és értékátadás az új tanévben címmel. Beszédét három gondolat köré csoportosította: a szentek életében hogyan jelennek meg az értékek, mit tartunk értéknek, és milyen értékeink vannak az egyházmegyei köznevelési intézményeinkben, valamint hogyan tudjuk ezeket átadni.

Bevezető gondolataiban azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedek alatt az emberi értékrend alaposan átalakult, gyakran mondjuk: „a feje tetejére állt a világ”. Válságba kerültek az értékeink: az alázat, az irgalmasság leértékelődött, kikerült az emberek szívbeli szótárából, s helyébe az öndicsőítés, az én-központúság került. Régen tűrhetetlen volt, ha valaki szájára vette Isten nevét, ma úton útfélen halljuk; mára ez már megszokottá vált. Valaha léteztek általánosan elfogadott abszolút erkölcsi értékek, mára az emberiség elutasítja azokat. Helyébe lép a Mammon, a karrier, az önmegvalósítási kényszer, de mindez lelki béke és megnyugvás, boldogság nélkül. A világ ezeket kínálja az „értékpalettáján”.

Mit tartunk értéknek? Milyen értékeink vannak? Hogyan tudjuk átadni az intézményeinkben? – tette fel a kérdést az előadó, s intézményi példákkal, élethelyzetekkel igyekezett választ adni. Kifejtette, hogy érték a tanulóink számának folyamatos növekedése is. A 2018-2019-es tanévet 775 óvodás, 2939 általános iskolás, 1752 középiskolás, 819 AMI-s diák és 342 kollégista zárta a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében. Továbbá értéknek számítanak a tanulmányi eredményeink és az, hogy Isten munkatársai vagyunk.

Az értékeknek a meghatározásában a mi számunkra Isten Igéje a mérce, és ennek átadására törekszünk hivatásunk gyakorlása során.

Molnár Katalin főigazgató befejező gondolataiban az emmauszi tanítványok lángoló szívére utalva elmondta, a belső tűz nem hagy nyugodni, ezt az élményt meg kell osztani a többiekkel. Ha ég bennem ez a tűz, én is útnak indulok, én is el szeretném mondani másoknak. Jézus utánunk jön, mellénk szegődik újra és újra. Ha meg tudom nyitni a szívemet, ha ki tudom mondani azt, ami bánt, ha meg tudom hallgatni Jézust, ő ismét lángra lobbantja szívemet, élővé teszi reményemet, megerősíti hitemet. Ezzel az élő reménnyel, lángoló hittel induljunk a most következő tanévre! – hangsúlyozta az EKIF főigazgató.
(Molnár Katalin teljes előadása az Örömhír szeptemberi számában olvasható.)

Hagyomány, hogy ezen az ünnepen átadják a magasabb vezetői, intézményvezetői megbízatásokat.
Palánki Ferenc megyéspüspök pályáztatás nélkül újabb 5 évre szóló intézményvezetői megbízatást adott át Popovics Ferencné (fülöpi köznevelési intézmény), Kirilla Pál (egyeki köznevelési intézmény) és Rozinka Mihály (ajaki köznevelési intézmény) igazgatóknak.
Teljesen új és 5 évre szóló megbízást adott át Tormássiné Kapitány Ágotha (nyíregyházi köznevelési intézmény) és Kaszásné Tóth Judit intézményvezetőknek (kisvárdai köznevelési intézmény).

Ezen ünnepségen Szent Gellért-díjakat is adományoztak.

A díjat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére. A kitüntetésnek méltó rangja van, a dolgozók erkölcsi elismerését és megbecsülését jelenti, akik emberi tulajdonságaikkal, szakmai tudásukkal a testület előtt követendő példát tanúsítanak. A díjakat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök adta át.

A Szent Gellért-díj ezüst fokozatát kapta Soltész Katalin, a mátészalkai Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményvezető helyettese, Gubikné Virga Margit óvodapedagógus, az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde munkaközösség vezetője. A Szent Gellért-díj arany fokozatát kapta Bódi István, az Egyeki Szent János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 1
  • 2
  • 7M7A0362-1
  • 7M7A0371-1
  • 7M7A0372-1
  • 7M7A0375
  • 7M7A0381
  • 7M7A0387
  • 7M7A0388
  • 7M7A0398
  • 7M7A0400
  • 7M7A0402
  • 7M7A0403
  • 7M7A0410
  • 7M7A0411
  • 7M7A0420
  • 7M7A0423
  • 7M7A0424
  • 7M7A0425
  • 7M7A0427
  • 7M7A0432
  • 7M7A0434
  • 7M7A0441
  • 7M7A0442
  • 7M7A0443
  • 7M7A0446
  • 7M7A0447
  • 7M7A0457
  • 7M7A0460
  • 7M7A0462
  • 7M7A0467
  • 7M7A0475
  • 7M7A0476
  • 7M7A0479
  • 7M7A0489
  • 7M7A0490
  • 7M7A0491
  • 7M7A0493
  • 7M7A0496
  • 7M7A0499
  • 7M7A0508
  • 7M7A0530
  • 7M7A0536
  • 7M7A0539
  • 7M7A0542
  • 7M7A0546
  • 7M7A0550
  • 7M7A0553
  • 7M7A0561
  • 7M7A0563
  • 7M7A0572
  • 7M7A0576
  • 7M7A0583
  • 7M7A0586