2019. szeptember 04., szerda 10:48

A megyéspüspök nyitott szívet, lelkesedést, szorgalmat kért a diákoktól a kisvárdai tanévnyitón

Különleges módon nyitotta meg a 2019-2020-as nevelési évét a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda. 2019. szeptember 1-én. Az általános iskola alsó tagozatának tanulói, pedagógusai és szülei vettek részt ünnepi Veni Sancte szentmisén a kisvárdai római katolikus templomban, szeptember 2-án pedig a felső tagozatos és középiskolás diákok köszöntötték együtt az új tanévet az intézmény udvarán.

„A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a bölcs kívánsága: a rá hallgató fül.” (Sirák fia könyve) – kezdte ünnepi szentbeszédét Bákonyi János atya, a katolikus intézmény új kinevezett iskolalelkésze az általános iskola alsó tagozatának tanévnyitó szentmiséjén. Mindannyian feltehetjük a kérdést - folytatta: Milyen tanév elé nézünk? Ha kihívásnak, lehetőségnek tekintjük az új tanévet, akkor elmondhatjuk, hogy tanulni jó, társakkal együtt lenni jó, mindenben biztonságos vezetést kapni jó, otthon mindezt megosztani jó, dolgozni-alkotni-tanulni igenis jó!
Mit tegyünk? Kemény az élet? Bele kell jönni! Hajtsuk, feszítsük, had tanulja meg? A válasz: semmiféleképpen! A szabadság lelke mindenkor a mértéktartásban mutatkozik meg. Az iskola nem maga az élet! Az egyensúly megtalálása a kulcs! A tanulás akkor hatékony, ha az ismereteknek van idejük érlelődni. A készségek lassan fejlődnek. Mindehhez napi kiadós szünet, játék, mozgás, nem „képernyős” lazítás és alvás szükséges. Oldott, lassan járó időre, egymásra figyelésre és sok természetes élettel való kapcsolatra! A jó iskola időt hagy a kíváncsiságra, a felfedezésre, a játékra, mert ez a leghatékonyabb fejlesztő erő!

Feltétlenül fontos – hívta fel a szülők figyelmét János atya arra - hogy maradjanak meg azok a tennivalók, amelyekhez nagy kedve van a gyermekeknek, amiben sikeres lehet, még akkor is, ha közben 2 közepes érdemjegy is becsúszik. A gyermekeknek fontos a közösség, és ránk is szükségük van. A mintán nagyon sok múlik. A gyerekek a szülők hátát nézve nevelkednek! Fontos tudnunk: milyen példát adunk. Nekünk, felnőtteknek mit jelent a hétvége? Mit jelent a vasárnap? Valóban ünnep? Meg van szentelve szentmisével, istentisztelettel? Jut-e idő egy kicsivel több beszélgetésre, viccelődésre, kirándulásra, olvasásra, közösségre, elcsendesedésre, odafigyelésre? Mit tanítunk meg gyermekeinknek? Fontos a jó példa átadása!

A 2019-2020-as tanév előttünk áll. Hogy mit hozunk ki belőle, az rajtunk múlik. Legyen ott mindannyiunkban a bölcsességre való figyelés. Záró gondolatként Sirák fiának versét idézte János atya: „a bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a bölcs kívánsága: a rá hallgató fül”.
Legyen ott a bölcsesség felé a kíváncsiságunk, legyen nyitott a szívünk, legyen nyitott a fülünk, hogy valóban Isten kegyelméből a bölcsességben s az isteni tudományokban is előre tudjunk haladni. Ehhez adjon nekünk a Szentlélek Úristen erőt és kegyelmet.
Az ünnepi szentmise végén Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony kedves szavaival köszöntötte a legkisebbeket, majd Bákonyi János atya az első osztályos tanulóknak ünnepélyesen a nyakába helyezte a megszentelt és megáldott nyakkendőket és sálakat, így köszöntve a jövő nemzedékét az új tanévben és a Szent László Katolikus Intézményben.

A Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke is köszöntötte a felső tagozatos és középiskolás diákokat.

A tanévnyitó ünnepség különlegességét az adta, hogy másnap, szeptember 2-án a felső tagozatos tanulóknak és középiskolás diákoknak újra kitárta kapuját a több mint 100 éves intézmény. Az ünnepségen hálaadó imát mondtak a történelmi egyházak képviselői, ünnepi beszéddel köszöntötte a tanulóifjúságot Kaszásné Tóth Judit intézményvezető asszony és Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.
Kaszásné Tóth Judit 2019. július 1-én kapta meg új megbízatását, a Szent László Katolikus Intézmény vezetését. Legelső tanévnyitó ünnepségét az alábbi idézettel kezdte: „Az Igenek viszik előre a világot, a befogadásból születik az élet!” – igent mondtunk a meghívásnak, hogy folytassuk ebben a közösségben a keresztény értékek megismerését és gyakorlását.

Az igazgatónő példákat állított mindannyiunk elé: Böjte Csaba testvér Az örömök útján című könyve alapján első sorban Jézus Krisztust: „Eszményképünk a názáreti csendes, egyszerű életet vállaló Jézus Krisztus, aki becsületes munkával teremtette elő a mindennapi megélhetéshez szükséges javakat”. Példaként állította elénk a Szent Családot, Szent László királyt, az orsolyita nővéreket és II. Rákóczi Ferenc fejedelmet.
Majd az alábbi kérdést tette fel a diákoknak: Szeretnél e kedvesen, a szív bátorságával, tetterősen az értékek szolgálatába állni? Ha figyelsz embertársaidra, ha nyitott vagy a jóra, ha tudsz nap mint nap hálát adni az Úrnak talentumaidért, ha az Úr napján időt szentelsz a Jóistennel való találkozásra, ha felelősséget érzel legalább karnyújtásnyira környezetedért, ha akarsz és tudsz tenni a közösségünkért, akkor már jó úton haladsz.

Gondolatait Böjte Csaba testvér fohászával zárta: „Ragyogtasd fel gyermekeid arcán a te isteni arcod egyik legszebb vonását, a bátorság szép vonását! Szeretettel kérem a bátorság kegyelmét gyermekeinknek, hogy merjenek szembemenni az iskolában, de az élet minden percében a saját korlátaikkal, félelmeikkel.”
Jézus, az emberiség tanítója, benne minden nevelő megtalálja a példaképet, tanárok és tanulók egyaránt arra hivatottak, hogy Jézust szemléljék, aki növekszik bölcsességben, korban és kedvességben, az Isten és az emberek előtt – kezdte ünnepi köszöntő beszédét Palánki Ferenc megyéspüspök a tanévnyitó ünnepségen.
Olyan példakép áll előttünk Jézus személyében, aki ámulatba ejti Jeruzsálemben a törvénytudókat kérdéseinek mélységeivel és figyelmével – folytatta beszédét püspök atya. Jézus minden tanévkezdéskor ajándékot szán mindenkinek és útmutatást is ad. Aki elhatározza magában, hogy ötvözi az iskolát az élettel, a keresztény értékkel, lehetetlen, hogy ne hívja segítségül az Úr Lelkét, a kegyelem és a fény forrását.

Jézus Krisztus példakép számunkra és egyben erőnk forrása is. Őreá kell építenünk az elkövetkezendő tanévet, őreá kell figyelnünk, mert Ő a mi mesterünk. Ő az, aki lehetőségeket ad ebben az új évben.

Végezetül ezt kívánta megyéspüspökünk a tanulóknak: nyitott szívvel, lelkesedéssel, szorgalommal tegyétek meg kötelességeteket. Az Istennek oda adott élet alapja Krisztusnak a követése. Ezért imádkozunk és kérjük a Szentlélek Úristent és bátorságot adó kegyelmét, hogy megálljuk a helyünket ebben az új iskolai évben.

Gondolatait az alábbi fohásszal zárta: „Világosság atyja, tégy minket, tanulókat és tanárokat annak a bölcsességnek részeseivé, amelyet a te fiad, Jézus Krisztus birtokol, mint Mester és Tanító. Oltalmazd és támogasd az iskolai közösség minden tagját, és tégy termékennyé minden őszinte erőfeszítést, hogy az új nemzedékek legyenek sikeresek az iskolában és az életben. Segíts minket, hogy értékesen tudjunk közreműködni a szeretet civilizációjának építésén, nevednek dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.”

Borus Lászlóné
sajtóapostol

Fotó: Borus Lászlóné, Molnár László

 • Galéria:
  • 1-11
  • IMG_20190901_160526-1
  • IMG_20190901_164041-1
  • IMG_20190901_164616-1
  • IMG_20190901_165346-1
  • IMG_20190901_170119-1
  • KERO8530-1
  • KERO8534-1
  • KERO8535-1
  • KERO8540-1
  • KERO8546-1
  • KERO8547-1
  • KERO8548-1
  • KERO8551-1
  • KERO8559-1
  • KERO8572-1
  • KERO8575-1
  • KERO8581-1
  • KERO8587-1
  • KERO8589-1
  • KERO8590-1