2019. november 24., vasárnap 21:53

Jézusnak semmi sem volt drága, hogy velünk közösségben maradjon – Lektor- és akolitusavatás Egerben

November 24-én, Krisztus Király ünnepén Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentmise keretében lektorokat és akolitusokat avatott az egri bazilikában.

A papság felé vezető úton kisebb rendekre (lektor, illetve akolitus) kapott felavatást tizenhat szeminarista, köztük többen debrecen-nyíregyházi egyházmegyések. Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az ünnepi mise főcelebránsa a szertartás elején hangsúlyozta: nagy öröm, hogy ilyen nagy számban állnak új elköteleződéssel Krisztus Király szolgálatába, küldetést kapnak, hogy Isten országát építsék, Jézus nevében és szeretetével járva az útjukat. A püspök felhívta a figyelmet arra, hogy „mindannyiunk felelőssége Isten országának építése”, és egyben buzdított az imádságra papi hivatásokért, mert mint az evangéliumot idézve mondta: az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

A liturgiában az evangélium felolvasása után kezdődött a lektor- és akolitusavatás. A lektor feladata elsősorban Isten igéjére vonatkozik, felolvas a liturgia keretében; az akolitusok feladata pedig az oltár szolgálata: az adományok előkészítése és az, hogy a szentáldozásban részesítsék a híveket.
A szentmise keretében Palánki Ferenc püspök az Egri Érseki Papnevelő Intézetben tanuló Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, valamint a debrecen-nyíregyházi egyházmegyés Péter Vilmos és Szabó Gábor IV. éves papnövendékeket akolitussá, Lestál Balázs, valamint Papp Attila és Tatár Bálint (debrecen-nyíregyházi egyházmegyés) III. éves papnövendékeket pedig lektorrá avatta. Továbbá a püspök a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumban tanuló Michele Gervasoni (Olaszország), Carlos Jesús Penaranda Ariza (Columbia), Adolfo Enrique Parra Molina (Columbia) és Geovanny Fernando Salazar Herrera (Ecuador) IV. éves papnövendékeket akolitussá, valamint Osztie Balázs, Mihályi Mátyás, Joe Steven Amaguaya (Ecuador), Luidimar Herrera Acacio (Venezuela), Pietro Tervisan (Olaszország) III. éves papnövendékeket lektorrá avatta.

A kisebb rendekre most felavatott kispapok – a debrecen-nyíregyházi egyházmegyések kivételével – pappá szentelésük után az Egri Főegyházmegyében kezdik meg papi szolgálatukat.
Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az elhangzott olvasmányokra és az evangéliumra utalva homíliájában elmondta: „Krisztus Király ünnepén örömhíreket hallottunk, és olyan tanítást kaptunk, amely átjárja a szívünket, és erőt ad a hétköznapokban is. Az Atya helyet adott szeretett Fiának az ő országában, és mi is az Atya szeretett fiai vagyunk. S ahogy a szentleckében hallottuk, Krisztusban benne van a teljesség, így a mi életünk, szolgálatunk teljessége is.”
Isten országa nem helyhez kötött, bennünk van – folytatta a püspök –, és Jézus azt is mondja, „köztetek van”, azaz a kapcsolatainkban, ahogy szeretjük egymást és a ránk bízottakat, ott van a mennyország.

Krisztus furcsa király – mondta a főpásztor –, kereszten trónol, koronája töviskoszorú. Lukács evangéliumából arról értesülünk, hogy a haláltusájában a körülötte állók többször is felszólítják, „szabadítsd meg magadat”. A főtanács és a nép vénei azért teszik ezt, hogy így igazolják, mentegessék magukat: ők jogosan feszítették keresztre Jézust. De a felszólításra az Úr már korábban válaszolt, amikor azt mondta: aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti azt, aki mások szolgálatára adja az életét, az megmenti az örök életre. A most lektorokká, akolitusokká avatottak felé fordulva a püspök hangsúlyozta: ti ezt vállaltátok Krisztus szolgálatára.
Beszédét folytatva Palánki Ferenc rámutatott: a kereszten függő Krisztus körül álló nép csak bámészkodott. – Mi nem lehetünk bámészkodók, kívülállók, oda kell adni magunkat Krisztusért lelkesen, felvéve keresztünket, és nap mint nap megújulva a szeretetben.

A püspök beszédében kitért a katonák magatartására is: ők gúnyolták Jézust, embertelenül bántak az ártatlannal. A bal lator ismét azt visszhangozta: „szabadítsd meg magadat”, az utolsó pillanatokban is bántja Jézust: embertelen, amit tesz. Jézus pedig hallgat, ez a válasza. A szenvedőkkel vállal közösséget, ártatlanul. A jobb lator pedig felismeri a szívében a haldokló igaz embert, befelé néz, és találkozik Krisztussal. A lelkiismerete megszólal, a saját büntetése jogos, ugyanakkor ő is ember, joga van élni, szüksége van arra, hogy valaki megmentse – talán így gondolkodik, és közben felismeri Jézusban az Isten országát. S az Úr neki válaszol: Még ma velem leszel a paradicsomban.
Ha Krisztus megszabadította, megmentette volna magát ott és akkor, a nép biztosan csodájára járt volna, de tőlünk elszakadt volna, hiszen mi nem tudunk „leszállni a keresztről”.
Ő azonban megmutatta, mi az igazi szeretet, semmi nem volt drága azért, hogy közösségben maradjon velünk – fejtette ki a püspök. – A kereszten mutatta meg a szeretet teljességét, és ránk bízta a szeretet hatalmát. Megtanított minket arra, hogy „embernek lenni azt jelenti: bármilyen igazságtalanság történjék is velünk, igazak tudunk maradni”.

Palánki Ferenc a továbbiakban arról beszélt a kispapokhoz fordulva, hogy a lektorrá és akolitussá avatás nagy dolog, egy lépés a mennyország felé. – Zűrzavaros, bonyolult világunknak megmutathatjátok, hogy boldog lehet az az ember, aki odaadja életét Istennek, és nem áll be az erőszakosok, az embertelenek, a gúnyolódók közé. Isten szeretetének lettetek a hírnökei – mondta a püspök, és biztosította őket arról, hogy többek közt a közelmúltban általa alapított Szent László Imaszövetségben (ahol a tagok mindennap egy tized rózsafüzért imádkoznak a papi hivatásokért és a papi szolgálatukat végzőkért) is fohászkodni fognak értük, a szolgálatukért.
Minden jelenlévőhöz szólva pedig a szónok hangsúlyozta, Isten országába mindannyiunkat meghívott az Úr: „Testvérem, még ma velem lehetsz a paradicsomban, azaz a szeretet országában” – zárta a beszédét Palánki Ferenc.

Az ünnepi szentmise végén papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak az egri bazilikában.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye
Forrás: Magyar Kurír/Körössy László
Fotó: Lambert Attila

További képek megtekinthetők a Magyar Kurír oldalán: https://www.magyarkurir.hu/hirek/jezusnak-semmi-sem-volt-draga-hogy-velunk-kozossegben-maradjon-lektor-es-akolitusavatas-egerben

 

 • Galéria:
  • 1
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
  • 16
  • 17
  • 3
  • 7
  • 9
  • img1.php