2019. december 10., kedd 08:37

A debreceni Jézus Szíve-templomban imádkozó Mária Lovagjai is csatlakoztak a Szent László Imaszövetséghez

A Mária Lovagjai Imakör 2018. január 1-én alakult a debreceni Jézus Szíve-templomban. Rendeltetését illetően a helyi Rózsafüzér Imatársulat férfi ága. Hazánkban és Európa szerte is nagyon ritka közösség, hiszen Mária Lovagjai csak hívő férfiak lehetnek. Jelenleg 15 tagja van a csoportnak, mondja Ácsné Margit néni, az ötletadó.

Hogyan tudta mozgósítani férfitestvéreinket, hiszen a templomok imádkozó közössége többségükben nőkből áll tettük fel a kérdést Margit néninek, aki örömmel mondta, hogy „Forródrót kapcsolatban áll a Szentlélekkel!” Egyik szentmise után kaptam az ihletet, miért is ne alakíthatnának csak férfi testvérekből álló imakört. A Jézus Szíve-templom szerencsés helyzetben van, mert hívő lelkű férfiak akadnak jó néhányan. Így nem kellett sokat agitálnia őket, hanem az első hívó szóra a társulat tagjaivá váltak. A bokor tagjai a titkokat havonta cserélik, s minden nap imádkozzák a tizedet.
Mint mondta, most már bátran állíthatja, tartós a szándék és jelenlét, hiszen januárban kezdik meg a harmadik évüket. Biztos lábakon állnak.

Ugyanez a véleménye Szegedi Kálmán plébánosnak is, aki maga is a Mária Lovagjai kör egyik oszlopos tagja, s egyben névadója is.

A plébános elmondta: „Nagy öröm számomra, hogy vannak aktív tagjaink, sok jó ötlettel szolgálnak. Mi sem nagyobb bizonyíték erre az, hogy Margit néni a maga 96 évével, mindennapos templomba járó és bizony nemcsak ötletadóként van jelen, hanem sok jó tanáccsal áll a fiatalabbak rendelkezésére is. Időnként fiát is „vezényli”, hiszen Péter 33 évig kántorizált – alkalmanként most is - a Jézus Szíve-templomban – hangsúlyozta Kálmán atya, majd továbbfolytatva gondolatmenetét kiemelte, felmérések is igazolják, ha az édesapa hívő és templomjáró, a gyermekek is bátrabban követik példáját, mintha „csak” az édesanya járna Isten házába. Remélem, fiataljaink és fiatal családjaink részére is példaértékű a Lovagok imacsoportja.

Minden jót, jó követ. Ezért határoztam el, hogy a férfi imacsoport is kötődni fog Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök atya által létrehozott Szent László Imaszövetséghez, rendszeresen imádkozva szerzetesi és papi hívatásokért. Nagyon kell a segítő, buzgó ima, a közösség erejét, Istenbe vetett hitét erősítő ima.”

Egyházmegyénk védőszentje Szent László a Lovagkirály. Az ő bátor szelleméhez imádkozva kérjük, erősödjön egyházmegyénk közössége, az összetartozás jellemezze, ne pedig a széthúzás. A mi Urunk, Jézus Krisztus is azért jött a Világra, hogy egységet teremtsen (vö.: Jn 17,21)
Hétköznapjainkban az Ő példáját kövessük. A debreceni Jézus Szíve-templom közössége a legjobb úton jár, jó példa erre a Máriás-lelkületű szent királyunk mai lovagjainak buzgósága.

vRÉ

 

  • Galéria:

    Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

    Debug: specified directory - http://www.dnyem.hu/images/SitePics/Hirek/3019/363