2019. december 22., vasárnap 22:03

Jézus a szív szabadságát ígéri nektek! – Javítóintézetben lévő fiatalokkal találkozott Palánki Ferenc megyéspüspök

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Szent Anna-székesegyházhoz tartozó Dalárda gitáros-énekes közösség kíséretében meghitt, zenés délutáni órát töltött el az EMMI Debreceni Javítóintézet fiataljaival december 21-én. Az intézethez tartozók közül sokakat megérintett a találkozás hangulata, a főpásztor tanítása és Schaff Kálmánné Panni, a közösség vezetőjének őszinte, közvetlen gondolatai és bátorítása.

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,34-40).

Ferenc püspök az evangéliumi szakaszra utalva elmondta, Jézus szavai nem a földön kimondott ítéletre vonatkoznak, hanem az utolsó, Isten előtti ítéletre, amely emberi létünk legfontosabb találkozása lesz. Amit egynek teszünk, akár jót, akár rosszat, azt Jézusnak tesszük.

Jézus közösséget vállalt a legszegényebbekkel, hajléktalanokkal, mert ő is hasonló körülmények közé, barlangistállóba született. Azért jött el a világra, hogy meghívjon bennünket az isteni létbe, és elmondja, emberhez méltó életet akkor tudunk élni, ha az Istenhez is méltó.
„Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” (Mt 4,17). A püspök atya Jézus első nyilvános működése során elhangzott felszólítását idézte, amely nem fenyegetést jelent, hanem meghívást, új lehetőség választását egy olyan életre, amely valóban emberhez méltó és szeretetteljes. Az út nem könnyű, de alkalmas arra, hogy már itt a földön megtapasztaljuk az igazi boldogságot, amely nem az élményekkel teli életet jelenti, hanem a másik ember szeretetteljes szolgálatát.

Mindannyian bűnösök vagyunk, az ember sokszor elesik – fordult a főpásztor a szabadságukban korlátozott fiatalokhoz, majd egy alkoholista pap barátjának életéről beszélt, aki hosszú éveken keresztül szenvedett függősége miatt. Hosszú küzdelemmel teli évek, megalázó helyzetek után egyik alkalommal az akkori egyházközségének férfi tagjai elvitték őt síelni. Az atya nem tudott síelni, ennek ellenére magára hagyták a pályán, és egyedül kellett elindulnia lefelé. Öt méterenként elesett, nagyokat bukott, majd egy nagy esésnél, ahogy a hóban a szikrázó, vakító napsütésben feküdt, arra vágyott, hogy ott és akkor meghaljon. Ekkor egy hang szólt hozzá: „Nem az a baj, hogy elestél, hanem hogy nem akarsz fölkelni”. Mindez január 25-én történt, éppen Szent Pál apostol megtérésének, pálfordulásának az ünnepén. Ez a pap utána lélekben meggyógyult, tünetmentes lett, és azóta is tanúságot tesz közösségek előtt arról, hogy minden rabságból Jézus a szabadító. Előadásain alkoholistának vallja magát és azt hangsúlyozza, kerüli azon helyzeteket, amelyek kísértésbe vinnék az alkoholfogyasztásra, nehogy újra visszaessen. Ő megtapasztalta, hogy az önzéséből, az alkohol rabságából Jézus a szabadító.

Jézus benneteket is meg tud szabadítani, emberhez méltó életre, igazi szabadságra, a szív szabadságára tud elvezetni. Ő végtelenül szeret titeket is, mert emberré lett, egy lett közületek, hogy elhozza a szeretetet. Kicsiny gyermekként érkezett, hogy ne féljünk tőle. Nem azért szeret, mert megérdemeljük, mert jók vagyunk, hanem, hogy jók legyünk. Ha válaszolunk a szeretetére, akkor elveszi szívünkből az önzést, a szeretetlenséget, a gyűlöletet és betölt kegyelmével, hogy azzal együttműködve már itt a földön boldog életet tudjunk élni. Éljétek át a karácsonyt, legyen nyitva a szívetek ezen körülmények között is a szeretetre, Istenre – fejezte be gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

Báránkó András, a debreceni Szent Család egyházközség akolitusa, 13 éve csoportnevelő az intézetben. Beszélgetésünkkor elmondta, az előzetes, illetve letartóztatott fiatalok beérkezéskor egy befogadó csoportba, majd egy hónap után általános csoportokba kerülnek, összesen 48-an vannak. A bírósági ítélet után javítóintézetbe, vagy börtönbe viszik őket (ez utóbbi ritkán fordul elő), illetve vannak, akiket szabadon engednek. Az EMMI Debreceni Javítóintézetben hat javító csoportokban összesen 72 fővel foglalkoznak.
Délelőtt iskolai és tanműhelyi oktatás folyik egyéni fejlettségi szintnek megfelelően. A fiatalok nem maradnak le a tanulásban a kortársaiktól, hiszen még nyáron is folytatódik az iskola, és osztályozó vizsgákat is tehetnek.
Az intézet utógondozást is vállal. Az a fiatal, aki nem tud elhelyezkedni a világban, nem talál munkát, családot, befogadó közösséget, az utógondozást kérhet, amely az intézet területén lévő lakhatási segítség igénybevételét jelenti, ott az intézeti szabályokat követve, de szabadon élheti az életét.

Báránkó András azt is elmondta, hogy a letartóztatottak száma csökkent az elmúlt években. A minisztérium arra törekszik, hogy a megelőzés, a prevenció prioritást élvezzen a büntetéssel szemben, így inkább ítélik a fiatalokat javítóintézeti nevelésre, mintsem börtönbüntetésre. Természetesen ez a bűntett súlyosságától is függ. Az intézetben csak fiúk vannak, 4 közigazgatási megye területéről kerülnek be és a lakók több mint 90 %-a roma származású, akik intézeti nevelésből, csonka családból, vagy árvaként érkeznek.
Hasonló lelki alkalmakat gyakran szerveznek a bent lakóknak. Különösen karácsony közeledtével próbálják őket jobban kizökkenteni a megszokott hétköznapokból, mert senki nem hagyhatja el az intézettet, hogy otthon ünnepeljen. A világgal való kapcsolattartási lehetőségük mindössze havonta két látogatást, heti kétszeri telefonálást és korlátlan levélírást jelent. Keresztény közösségek, középiskolás diákok gyakran látogatnak az intézetbe, hogy műsorukkal, tanúságtételükkel segítsék az ott élő fiatalokat és bátorítsák őket a jobb élet választására.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Galéria:
  • 7M7A6261
  • 7M7A6267
  • 7M7A6269
  • 7M7A6270
  • 7M7A6272
  • 7M7A6273
  • 7M7A6274
  • 7M7A6276
  • 7M7A6285
  • 7M7A6286
  • 7M7A6288
  • 7M7A6294
  • 7M7A6300
  • 7M7A6306
  • 7M7A6308
  • 7M7A6315
  • 7M7A6322
  • 7M7A6328
  • 7M7A6330