2014. október 25., szombat 02:00

Tettel, szeretettel

Tettel, Szeretettel címmel szakmai konferenciát rendeztek Debrecenben 2014. október 22-én a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége debreceni csoportja szervezésében. A rendezvény témája volt a cselekvő szeretet mint módszertani elem a szakmai professzió tükrében, a szociális segítés, a gyermekvédelem és a pedagógia gyakorlatában. Ennek megfelelően a meghívott és regisztrált vendégek is nagy számban érkeztek erről a területről.

A rendezvény célkitűzése volt megvilágítani a Krisztus által megfogalmazott isteni, felebaráti szeretet értelmezését az emberi kapcsolatokban, a humán szolgáltatás rendszerében, a szervezetfejlesztésben.

Fontosnak tartjuk – mondta el bevezető előadásában Erdei Sándor, a KÉSz debreceni csoportjának elnöke –, hogy azok az egyházi, civil és állami fenntartású, hasonló feladatokat ellátó szervezetek, amelyek immár évek óta működnek egymás mellett ebben az ágazatban a megyénk területén, még jobban működő szakmai kapcsolatokat alakíthassanak ki egymással. Együttműködésben legyenek képesek egy olyan szociális ellátórendszert képezni, amely maximálisan igazodik a helyi társadalmi igényekhez, elvárásokhoz. Képesek legyenek egységes, de színes magas szakmai színvonallal megjelenni a helyi szolgáltatáskínálatban, mindig szem előtt tartva a szeretetből fakadó cselekvés elvét.

A felszólalók hangsúlyozni kívánták a szeretet-tanítás felekezetközi érvényességét, ökumenikus értelmezését. Mindannyian felvetették, hogy milyen plusz értéket tud hozzáadni szakmai téren egy-egy keresztény jellegű szervezet.

A konferencianyitó előadásában Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a szeretet Krisztus-központú evangéliumi alapjairól szólt, majd a „kezek evangéliuma", vagyis a megélt szeretetgyakorlás öröméről, az érte való hálaadásról és a belőle fakadó gazdagodásról beszélt. Verdes Miklós görögkatolikus pap, főiskolai oktató (Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat) a kapcsolatokon alapuló keresztény nevelésről nyújtott gazdag tartalmú támpontokat. Varga Zoltán pszichológus (Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat) a mai gyermekek és fiatalok megváltozott lelki és pszichés körülményeit látva – Pilinszky Jánost idézve –, az irgalom, a türelem, az elismerés és a hit által vezérelt nevelés fontosságáról szólt.

Bemutatkozott a keresztény egyházak által fenntartott néhány szolgáltató, akik megosztották tapasztalataikat, szólva az egyházak eddigi hasznos szerepvállalásáról, további lehetőségeket kínálva a szakmai együttműködések hatékonyabbá tételére, segítséget kínálva az igények és lehetőségek egymásra találására az evangélium útmutatása alapján, akár a tudomány szakmai eszközeivel is. Így Győri Zsófia igazgató (Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskolája) A szeretet, mint módszer, eszköz, hozzáadott érték a fogyatékos személyek professzionális ellátásában címmel beszélt arról is, hogy intézményük Credója határozza meg nevelő munkájukat, melynek alapja az emberszeretet és a gyermek maradék nélküli elfogadása. Mindezt érdekes képsorban mutatta be. Morva Emília régióvezető (Magyar Máltai Szeretetszolgálat) a szegények társadalmi befogadása és a szeretetszolgálatok felelőssége kapcsán gyakorlati példákon mutatta be elszegényedett, nincstelenné váló emberek segítéséért folytatott küzdelmes munkájukat. Dr. Mézes Zsolt László evangélikus teológus (Jelenlét Műhely Egyesület) a segítők segítését mutatta be az általa 2006-ban alapított a Látás Redukciójával történő Dramatizálás /LRD/ alapú Láthatatlan Színház alkalmazási lehetőségeivel.

 

dr. Havas Lászlóné
Sajtóiroda – Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye