2006. augusztus 12., szombat 02:00

„Az elsodort földrész - az európai népesedési cunami”

„Ha valaki megmondta volna, hogy az abortusz milyen veszélyes nem tettem volna meg!" - fogalmazott egy fiatal lány a sok közül.
„Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd ezért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magod. Hogy szeresd az Urat a te Istenedet, és hogy hallhass az Ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert Ő a te életed."

„Az elsodort földrész - az európai népesedési cunami" címmel Andreas Laun salzburgi segédpüspök tartott előadást 2006. augusztus 12-én, szombaton délután 18.30-kor Debrecenben, a Szent József Gimnázium Kollégiumában.

A püspök korábban már számos alkalommal tartott előadást, illetve publikált a témában. „A demográfiai cunami", vagy „Európa demográfiai tele" többek között azt a jövőképet vázolja fel, hogy a népesség elöregedése és az alacsony születési ráta következtében 2025-ig mintegy 150 millió bevándorlóra lesz szükség Európa jelenlegi életszínvonalának fenntartásához.

Andreas Laun salzburgi segédpüspök - aki korábban már számos alkalommal tartott előadást, illetve publikált ebben a témában - Dr. Téglásy Imre az Alfa Szövetség főtitkárának meghívására érkezett a városba. Az alapítvány kezdeményezésében Debrecen közelében Konyár-Sóstón anyaotthon épül, amelynek célja, hogy az Európában megjelenő termékenységellenes gyakorlattal szemben egy alternatívát kínáljon az életnek, hogy a terhes állapotból várandós állapotú édesanyák váljanak. Az elmúlt héten életvédő építőtábor keretében folytak a munkálatok a leendő otthonban. Az osztrák segédpüspök hosszú évek óta nemcsak figyelemmel kíséri hanem gondoskodással is a magyar életvédelmet, hiszen a most épülő anyaotthont anyagilag is támogatja. Olasz, osztrák skót, angol életvédő szervezetek képviselői is részt vettek az előadáson, valamint az építőtáborban. „Azok a különféle nációk, akik harcolnak az életvédelemben, Krisztusban egyesülő nemzetek az életért" - fejezte ki Téglásy Imre a köszönetét a jelenlévő szervezetek képviselőinek a megnyitó beszédében, majd a Debreceni Baptista gyülekezet Musica Sacra kamara kórusának előadása után Andreas Laun salzburgi segédpüspök tartotta meg előadását.

Népesedési Cunami

-- Ez a mindent elsöprő jelenség jelen van a társadalmunkban, amikor azt látjuk, hogy egyre kevesebben születnek meg. Mi még nem éltük át ezt a katasztrófát, csak körülbelül tudjuk elképzelni, hogy mi minden várhat ránk. Földrészünk politikai jelentősége is csökken, így egyre több iszlám vallású idegen fog beáramlani Európába - hívta fel a figyelmet az idegen kultúra megjelenésére a püspök.

A szexualitás hozzátartozik az élethez, de a gyermek nem minden áron

-- A politikusok természetesen beszélnek a gyermekhiányról, mint tényszerű megállapításról, de nem beszélnek az okáról. Mi ennek az oka? Az önmegvalósítás világát éljük, ahol minden ember úgy él, ahogy akar, szabadon, függetlenül a család idejétmúlt struktúrájától Az ember önmagának dönti el, hogy akar-e, és ha igen, hogyan akar gyermeket. Egyedül, életközösségben, házasságban, vagy mesterséges megtermékenyítés útján. - emelte ki a liberális gondolkodást, mint alapvető veszélyt Andreas Laun püspök atya. - A szexualitás hozzátartozik az élethez, de a gyermekek már sokak szerint nem minden áron, ezért védekeznek ellenük. Ha a védekezés csődöt mond, akkor elvetetik őket, amire az állam lehetőséget ad. Ha a gyerek megszületett, az állam a gyermek gondozását minél hamarabb kezeibe akarja venni, a nőt pedig minél hamarabb munkába küldeni. Az anyák hátrányos helyzetben vannak, nem fizetik meg őket kellőképpen, belekényszerítik a őket a munkába, így lehetetlenné válik számukra a gyermekvállalás, illetve az anyaság.

Vannak védett állataink...

-- A családokat támogatni kell minden körülmények között. Meg kellene tiltani az abortusz minden formáját Európában. Le kellene állítani a fogamzásgátlás propagandáját, és a katolikus tanításnak vissza kellene állítani a kellő rangját. A gyermekek pusztítása gátlástalanul folyik az állam ráadásul, finanszírozza is ezt. Vannak védett állatain, amelyeket nem irtunk ki, sőt, büntetendő cselekedet ennek megtétele, de az emberek vonatkozásában ez még nem megoldott dolog - fogalmazott a püspök atya.

Az igazi katolikus életvédő...

-- Az egyháznak is szüksége van a metanóniára, szemléletváltásra. A keresztények is meg vannak fertőzve. A katolikusoknak 90%-a elfogadja a védekezés valamilyen formáját, de hallhatnak róla. Az igaz, hogy az abortusz ellen vannak, de ez a hozzáállás langyos a keresztények esetében. Az igazi katolikus nem ezt az utat járja. Az igazi katolikus egyenlő az elkötelezett életvédővel. Az élet mellett, az életért kell dönteni. Minden spirituális tanítás azt mondja, hogy akkor katolikus valaki, ha kiáll az életért és a családért - emelte ki a katolikusok felelősségét az előadó.

Tabu téma

-- Vannak olyan papok, akik meghallgatják az abortusz elleni előadásokat, és mint egy témát, vagy problémát elfogadják. De utána el is felejtik. Beszélni kell erről. Az egyháznak politikai síkon is mindent meg kell tenni, hogy a család megkapja azt, ami jogosan jár neki. Az egyháznak harcolnia kell a saját szabadságáért is. Hogyan? Hiszen az egyház szabad! Sajnos vannak olyan pontok ahol elveszíti kompetenciáját, ami nem más, mint az ifjúság nevelése, ez az állam kezében van, és a szabadosság irányába visz. Az iskolában folytatott szexuális felvilágosítás egy államilag elrendelt, szexualitást túlhangsúlyozó felvilágosítás, a papokat pedig kizárják abból, hogy az igazi szexualitásról beszéljenek.

Termékeny nő, vagy termelő nő?

Miért hiányzik az apaság, és az anyaság? Miért nem értékes az apa és az anyai szerep? A termékenység érték. Mind a női és férfi termékenységet a gazdasági, társadalmi rendszer kizsákmányolja és azt mondja, hogy nem a termékeny nő és a termékeny férfi értékes, hanem az a férfi és az a nő, aki termel. Férfias anya, nőies apa. Megszűntek, felcserélődtek a természetes szerepek. Az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert. A nő, a fogantatásától nő, pszichésen nő, nem igaz, hogy a társadalom neveli - emelte ki hitünk egyik alapvető tanítását az osztrák püspök atya. - A társadalom identitászavaros világot teremt, ha csak az egyneműek házasságára is gondolunk. Fontos a nemiség szerepe az egészséges ember fejlődésében.

A döntés mégis a szívben születik

II. János Pál pápa megkérdőjelezte, a felsorolt okokat, és a gazdasági és egyéb okok mellett a legsúlyosabbnak az Istentől való elfordulást vélte, mert ha Isten nem létezik, akkor nem tudjuk ki az ember, ebből pedig az következik, hogy az ember nem más, mint egy szerv, egy szervezet, amivel azt tesznek, amit akarnak. Társadalmukban fennáll a családok megfelelő támogatásának hiánya, az anyaság megfosztottsága, az abortuszt választók különböző indoka. De a döntés mégis a szívben születik meg. A fogamzásgátlásról beszélni kell, de sajnos az egyház nem vette komolyan ezt a kihívást, megkerülve a kérdést hallgatólagosan elfogadja ezt - utalt II. János Pál: Humane Vitae enciklikájában megfogalmazottakra. - A katolikus egyháznak világosan, megfelelő intelligenciával, bátorsággal, szeretettel, bölcsességgel ki kell jelentenie, hogy mi az igazság. A kormánynak pedig meg kellene értenie, hogy a legfontosabb kérdés nem moráliskérdés, hanem létkérdés.

Kovács Ágnes
sajtóiroda