2006. november 19., vasárnap 01:00

Az Eucharisztia sugarai

Bosák Nándor megyés püspök meghívót küldött a nyíregyházi esperesi kerület elsőáldozóinak, hogy ünnepélyesen együtt zárják le az Eucharisztia Évét a debrecen-nyíregyházi egyházmegyében. November 19-én, szombaton tizenhárom településről közel négyszáz elsőáldozó imája töltötte be a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya templomát, de jelen voltak a ministránsok és a következő év nyíregyházi elsőáldozói is.
A találkozó szentmisével kezdődött. A püspök homíliájában arról beszélt, hogy Jézus olyan étellel, itallal táplál bennünket, amely segít az életünkben, vándorlásunkban. Majd az emmauszi tanítványok példájára utalva arról beszélt, hogy a templomban vasárnap összejőve mi is elmondhatjuk Jézusnak gondjainkat, ő pedig tanít és vigasztal minket a Szentírás szavain keresztül, hogy aztán megtörje a kenyeret, és a szentáldozásban tápláljon minket.

A szentáldozás előtt a gyerekek közösen elmondták az áldozás előtti imájukat, amit még az első áldozásra tanultak. A szentmise nem a szokásos módon, hanem közös szentségimádással fejeződött be. A szentáldozás utáni ima már az Oltáriszentség előtt térdelve hangzott el, amibe a jelenlévő papok, a püspök, a világiak is bekapcsolódtak. Meghitt pillanatok voltak ezek, amikor a gyerekek mintegy személyesen fejezték ki hálájukat az Úr Jézusnak az életükért, szüleikért, nagyszüleikért, papjaikért, tanítóikért, egészségükért, és azért, hogy Jézus itt maradt köztünk. Majd a püspök a templomon belül körmenetben vitte végig a gyerekek között az Oltáriszentséget a tabernákulumhoz.

A találkozót megelőzően már hetekkel korábban feladatokat kaptak az elsőáldozók, így aktívan, tevékenyen készültek erre a napra. Az Eucharisztiával kapcsolatos képeket, verseket, énekeket, gondolatokat gyűjtögettek, melyek bemutatására a szentmise után került sor.

Kedves momentumként megemlíthető az az óriási ostya és kehely, amely köré a majdnem négyszáz gyermek tűzte kis cédulákra írva a nevét, amelyek sugárkoszorúként fogták körül az Oltáriszentséget.

Kovács Ágnes
sajtóiroda