2006. szeptember 22., péntek 02:00

Debrecenben járt a nepáli láma

Prof. Karma Tanpai Acharia nepáli láma magyarországi látogatása során vitéz József Árpád királyi herceg és vitéz Ajtós József esperes-plébános, a Vitézi Rend Magyarországi Főkapitány helyettese és Főszéktartó kíséretében találkozott Bosák Nándor megyéspüspökkel és Orosz Lőrinc prépost-plébánossal, a debreceni Szent Anna székesegyház plébánosával szeptember 22-én a Debrecen-Nyíregyházi Püspöki Hivatalban.
A találkozás során Bosák Nándor püspök atya és őeminenciája a nepáli láma rövid párbeszédet folytatott a különböző vallások békés egymás mellett élésének fontosságáról, amely a béke és a harmónia megteremtésével, a szeretetben és a bölcsességben való fejlődéssel valamint a mai ember életében a nagy kihívást jelentő alázat gyakorlásával érhető el. Prof. Karma Tanpai Acharia nepáli láma debreceni látogatásának elsődleges célja volt a Vitézi Rend I.C.O.C. 2006. évi Vitéz Avatása, amelyet szeptember 23-án, Debrecenben a Szent Anna székesegyházban tartottak.

Kovács Ágnes
sajtóiroda