2006. november 18., szombat 01:00

Fiatalok A Világ Életéért Találkozó Nyíregyházán

„Isten jó! Ezzel kell átitatnunk a világot! Küldetésünk van, ami nem a túlvilágra, hanem erre a világra szól. A mi dolgunk a készenlét és a készség a cselekvésre most, a mindenkori jelen pillanatban, és azon a helyen, ahol éppen vagyunk. Tegyük ezt egy szívvel lélekkel!" – fogalmazták meg a diákok a Szentlélek kiáradásának erejéről elmélkedve a felkészülés időszakában
A Nyíregyházi Szent Imre Gimnázium tanulói és pedagógusai immár 3. alkalommal rendezte meg a Fiatalok A Világ Életéért Találkozót, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye középiskolás diákjai részére. Az egyházmegyében így már három ifjúsági találkozót tartanak évente. Tavasszal Debrecenben, nyáron a máriapócsi gyalogos zarándoklathoz kötődően Mátészalkán, és ősszel Nyíregyházán kerül sor a találkozókra.

A nyíregyházi találkozó idei gondolata egyben a gimnázium ez évi jelmondata is. „A Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam." (Ap. Csel. 1,8.)

A találkozó a diákok többhetes munkájának gyümölcse volt. Kb. 50 diák vett részt a lelkinap megteremtésében. Ők, Tomka Magdolna nővér és Szenes István atya, az iskola lelkivezetője segítségével, elmélkedéseken vettek részt, három héten keresztül, hogy lélekben felkészüljenek a vendégek fogadására. Egyik vezérgondolatuk XVI. Benedek pápa üzenete is végigkísérte őket ebben, amely így hangzik:

„Fiatalok, akik a harmadik évezredben éltek, ez legyen életprogramotok: minél hamarabb fel kell növekednie az apostolok új generációjának, akik életüket Krisztus igéjére alapozzák, akik képesek választ adni korunk kihívásaira és készek elvinni az Evangéliumot mindenhová."

A diákok tanúságot tettek társaiknak. A mintegy 500 tanulóval hitélményeiket, esetleges problémáikat osztották meg, amelyekkel a legtöbb diák küzd. Beszéltek a Szentlélek jelenlétének hatásairól, annak elfogadásáról, a ráhagyatkozásról a testvéri, baráti, szülőkkel való kapcsolataikban. Kiemelték a reggeli ima a Jézussal kezdés erejét és pótolhatatlanságát.

A fiatalok meghívták Bosák Nándor püspök atyát is, aki rendszeres résztvevője az egyházmegye ifjúsági rendezvényeinek. A püspök atya Jézus és Bartimeus, a jerikói vak koldus találkozásán, egy ember példáján keresztül szemléltette mondanivalóját, aki nem látott a világból semmit, mert vak. Az életéből a látása hiányzott, aminek hiánya megakadályozta abban hogy lássa, értse a világot. Életének egy pontján találkozott Jézussal, akinek hatalma volt arra, hogy ebből az állapotából kiemelje. Egyetlen lehetősége, egyetlen esélye volt ez a találkozás.

– Látunk-e igazán, látjuk-e a lényeges dolgokat? Talán leszűkül a látásunk és csak önmagunkkal foglalkozunk – emelte ki a jelenet üzenetét a püspök atya. – „Inkább számolgatom a saját kunyhóm gerendáit, minthogy a csillagokat számoljam – egészítette ki a gondolatait egy másik példázatból. – A valóság túlmutat ezen. Látjuk-e életünk teljességét, vagy csak a saját gondjainkba süllyedünk? Jézus megnyitja a vak szemét, hogy lásson. Bartimeusnak azt mondták a többiek, amikor Jézus meghallotta a kiabálását: kelj föl, indulj el, téged hív. A szentlélek is erre hív bennüget: nézz tovább, lépj ki önmagadból, mert az életünk igazi boldogsága a teljesebb életben valósul meg. Ez a találkozó is alkalom arra, hogy Jézussal találkozzatok – biztatta a diákokat a főpásztor Figyeljetek ti is, hogy mit akar Jézus nektek mondani. Ne féljetek, a Szentlélek bátorságot ad, engedjétek, hogy megnyissa a szemeteket és elindítson benneteket abban a látásban, amire Jézus tanít.

A találkozó különlegességeként lehet említeni, hogy maga Bosák Nándor püspök atya személyesen hívta meg erre a napra azokat a fiatalokat, akiknek ebben az évben szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Sok fiatal jelenlétével válaszolt a meghívásra.

A diákok útravalót adtak a résztvevőknek, amelyben mintegy reflexióként megfogalmazták a találkozó üzenetét.

„Hagyjuk magunkat az Istenre bízni, hogy tegyen velünk azt, amit ő akar, legyünk bátrabbak, ne szégyelljünk tanúságot tenni a világban. Ne csak a gerendák között éljünk, hanem keressük a csillagokat! Merjünk túllépni önmagunkon, odafordulni másokhoz, Isten munkatársaivá válni, nyissunk egymás felé, tegyük meg az első lépéseket. Jézus azt mondta: „amit eggyel tesztek, akár a legkisebbek közül is, azt velem teszitek. Így próbáljatok hétköznapjaitokat élni. Ti is a világ közösségéért vagytok, mert ha valakinek, akár egy pohár vizet is adtok, azt a világért tettétek.""

Diákok megnyilatkozásai a találkozóról

Raics Mária – Debrecen, Szent László plébánia

Számomra is fontos a Szentlélekre való ráhagyatkozás, de a diáktársaim tanúságtétele megerősített most ebben. A napi ima, Jézussal való kezdés sok erőt ad, amit persze tudunk, hiszen tanultuk, de az embernek mindig szüksége van arra, hogy ezt másoktól is hallja, és ezáltal válik igazivá, élővé, és hitelessé.

Szűcs Krisztina – Napkor

Nagy élmény volt számomra ez a nap, azt sajnálom, hogy sokan teljesen elhatárolódnak a vallásos élet formáitól, gyónástól, papokkal beszélgetéstől. Nemrég találkoztam olyan emberekkel, akik máshol keresik a boldogságot gyülekezetekbe járnak, azt gondolják ha nem kell gyónni, áldozni, misére járni attól szabadabbak lesznek. Manipulálják őket. A vallásos életnek, ennek a találkozónak is megvan a maga misztikája. Örülök annak, hogy az atyák itt vannak, akikkel mindenről beszélgethetünk. Megbeszéljük, hogyan tudunk forródrótot kialakítani az Istennel, megtartani önmagunkat a rendszeres imában, hogyan lehet hazavinni ezeket az érzéseket, megújítva otthon a családjainkat is. Évről évre új arcokat látok, eddig mindhárom találkozón részt vettem.

Ferencz Dávid – Oros

Első alkalom, vettem részt a találkozón lelkileg felfrissülést jelentett. A tanúságtételek meghallgatása után azt hiszem én is több lettem. Abban a korban vagyunk, amikor a legtöbb lelki támogatást igényeljünk. És ezt itt megtalálhatjuk egymás kezében, egymás gondolataiban is.

Ferenc Máté – Oros

A csoportbeszélgetés fontos, mert ott mindenki megszólal, így senkiben nem marad kimondatlan kérdés. Az is erőt ad és elvezet egyfajta megoldáshoz, ha mások előtt mi is megnyilatkozunk. Lelki megnyugvást adott, és hitbeni megerősödést

Kovács Ágnes
sajtóiroda