2006. szeptember 25., hétfő 02:00

Hitoktatók ismerkedtek a Katolikus Egyház Kompendiumával

A 2006-2007-es tanév első továbbképzését tartották meg a hitoktatók részére szeptember 23-án Nyíregyházán, az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben (ELI). Az évente két alkalommal megrendezett találkozó értékes előadásai mellett egyben lehetőséget biztosít a hitoktatóknak egymás megismerésére is.
Felföldi László plébános, aki az egyházmegye pasztorális feladataiért felelős, a hitoktatók rendszeres továbbképzését is irányítja. Bevezető gondolataiban - utalva a „Krisztust hirdetjük mindenkinek" ez évi kommunikációs programra –, a magvető példáját emelte ki. Felhívta a katekéták figyelmét, hogy nem nekik kell eldönteni azt, hogy melyik a jó föld, és melyik terméketlen. Majd kiemelte a személyes beszélgetések erejét, amely a gyermek mélyebb megismerését szolgálja.

Fodor Márta az Egri Főegyházmegye Hitoktatói Irodájának vezetője – a katekéta személyéről szóló – előadásában kiemelte, hogy a katekéta – aki az egyház szolgájaként a szentlélek ajándéka a közösség számára –, legyen tanúságtevő, imádságos lelkületű, áldozatkész, éljen benne a szeretet önmaga és mások iránt, és nem utolsó sorban fontos, hogy hitelesen tudja hirdetni az örömhírt, vagyis jellemezze a derű, a vidámság és a keresztény optimizmus.

A bátorításra, a katekéták kitartó munkájára serkentő előadás után Tóth László püspöki titkár bemutatta a hitoktatóknak a Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumát, amely a Szent István Társulat gondozásában, Diós István atya fordításával ez év augusztusától immár magyar nyelven is bemutatja a katolikus hit teljességét. A kompendiumot egy, még Ratzinger bíboros által vezetett bizottság állította össze, aki 2005. július 28-án, már XVI. Benedek pápaként adta át az Egyháznak.

Tóth László atya előadásában a kompendium első fejezeteiből a teremtés mély teológiai jelentését emelte ki: „A teremtés indítéka, hogy az Isten önmagát közölje. Az Isten nemcsak megteremti az embert saját képmására, hanem létben is tartja, állandó kapcsolatban van vele, így az emberben folyamatosan él az Isten utáni vágy. Az Isten elébe jön az embernek, feltárja, kinyilatkoztatja magát, az ember keresi, kutatja őt, és így mélyül el az istenkapcsolata."

A tervek szerint a következő továbbképzéseken is a hitoktatók a kompendium egy-egy nagyobb egységét dolgozzák fel, majd a katekéták számot adnak az addig elsajátított ismereteikről.

Ezen a találkozón a kommunikációt – mint az egyház egyik lételemét – is érintették, amikor Kovács Ágnes az egyházmegye sajtóreferense beszámolt az egyházmegye területén munkálkodó egyházközségi kommunikáció-felelősök munkájáról majd ehhez kapcsoltan javaslatot tett a hitoktatóknak, hogy ötleteikkel segítsék az apostolkodásukat, valamint kapcsolódjanak be az egyházközségük kommunikációs életébe, annak gazdagításába. A sajtóreferens kiemelte a tömegtájékoztatási eszközök pozitív és negatív hatását. Javaslatot tett a hitoktatóknak ara, hogy szülőértekezleteken olyan tömegtájékoztatási eszközök figyelemmel kísérését ajánlják a szülők részére, amelyek a keresztény értékeinket közvetítik, és az igazságot hirdetik. Végül bemutatta az Örömhír című – másfél éve, 5000 példányban, negyedévenként megjelenő – egyházmegyei lapot és kérte, hogy egyházközségi híreikkel érdekességeikkel színesítsék annak oldalait.

Kovács Ágnes
sajtóiroda