2006. szeptember 15., péntek 02:00

Kamilliánus örökfogadalom tétel Nyíregyházán

„Isten Szent Lelke által indíttatva hittem az Isten szeretetében, magamhoz ölelem és elfogadom a betegek iránti Irgalmasság kegyelmi adományát. Egész életemet csak Istennek és az Irgalmas Jézus Krisztusnak, akarom szentelni. Ezért ígérem Istennek örökre, hogy a betegeket szolgálom, akár életem kockáztatása árán is, tökéletes tisztaságban, szegénységben és engedelmességben..." Ezekkel a szavakkal tette le György Alfréd erdélyi magyar jelölt az örökfogadalmát Isten és az emberek szolgálatára Gregotsch Leonhard atya, az Osztrák Kamilliánus Tartományfőnök előtt. A fogadalmi szentmisére Nyíregyházán a kamilliánus rendház templomában gyűltek össze a hívek, szeptember 10-én, vasárnap. A provinciális atya az örökfogadalom mellett Maczák Béla és Ardai Géza ideiglenes fogadalmát fogadta el és hivatalosan igazolta. Az örök és ideiglenes fogadalomtétel jogilag egy szerződést is jelent, amelynek hivatalos aláírása a fogadalomtétel után történt az oltárnál.
A szentmisén - amelyet Dr. Anton Gots a magyarországi kamilliánus rend alapítója és egyben a nyíregyházi rendház főnöke mutatott be -, a három kandidátus szülei, testvérei rokonai mellett, jelen voltak a kamilliánus kolostor tagjai, a kamilliánus nővérek, az országos kamilliánus családok képviselői, lelkipásztorok és a nyíregyházi Ifjúsági Kamilliánus Család tagjai is.

- A fogadalomtétel hatással van az egész emberi közösségre - Gots atya homíliájában ennek az ígéretnek a lényegét emelte ki. - Istenem a veled való életem belső és külső élethivatásommá teszem. Neked szentelem magam, hozzád tartozom." Egy szerzetesi rendben a fogadalom nyilvános letétele hitvallást, Istennek tett önkéntes ígéretet is jelent a szegénységben, tisztaságban és az engedelmességben.

A szegénység mellett tett ígéret Isten iránti szeretetből az anyagi földi javaktól való lemondást fejezi ki, hogy az ember szabaddá váljon Isten szolgálatára, ahogyan ezt Jézus Krisztus is tette.

Az engedelmesség elfogadását János Evangéliumából Jézus szavain keresztül szemléltette a kamilliánus szerzetes. „Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. (Jn. 6, 38)" Végül kiemelte a testi-lelki tisztaság melletti ígérettételt amely a házasság nélkül való testi és lelki szüzességben fejeződik ki, majd hozzátette, ezeknek a fogadalmaknak a megtartásával a szerzetesi életút, igen magas morális, erkölcsi és lelki életet jelent.

Végül Gots atya kifejtette, hogy a fogadalomtétel a társadalmat is érinti. Hiszen a kamilliánusok feladata abban a szociális feladatban is megnyilvánul, amely a szerzetesek három fogadalma - a szegénység, tisztaság, engedelmesség - mellett, Szent Kamill útmutatása szerint a negyedik fogadalommal végeznek: hogy életük kockáztatása árán is szolgálják a betegeket. „Az emberek a szerzetesektől kézzel fogható segítséget kapnak, amely most szükségesebb, mint bármikor" - tette hozzá a rendház főnök. A 11 éve Nyíregyházán működő kolostor szerzetesei ebben a szociális munkában mintegy 60.000-70.000 ember segítségére voltak.

A fogadalom tétel során tanúi lehetünk annak, hogy Isten lelke közöttünk van, és hogyan hat a jelenlévőkre. A közösség nem egyszerűen három taggal bővült, hanem örvendeztek a három testvér adottságainak, karizmáiknak, az emberek és különösen a szenvedő emberek iránti szeretetüknek. Az emberek örültek. A „szerződések" aláírása után tapsviharral köszöntötték a rend új tagjait... Jó hangulatú családias örömünnepet tartottak a kamilliánusok.

Magyarországra először 1591-ben, majd a 18. század második felében telepedtek le. A harmadik hullám 1985-től számítható, amikor Anton Gots ausztriai szerzetes atya laikusokon, a kamilliánus családokon keresztül plántálta Szent Kamill szellemét országunkba. Végül 1992-ben, a rendszerváltás után indult meg az igazi lendületes építkezés, amikor már 15 család működésével kapott helyet Magyarországon ez a mozgalom a betegek, idősek, rászorulók anyagi és lelki megsegítésére. Ez mostanra az egész országot, sőt a határon túli területeket is behálózó mozgalommá fejlődött. Gots atya, 1995-ben települt át Magyarországra és 1995-ben megalapította a Magyarországi Kamilliánus Rendet Nyíregyházán az egyházmegye támogatásával. Magyarországon kevés szerzetes él. A rendházban az elmúlt 11 év alatt 6 fiatal magyar testvér tett örök fogadalmat, és a két jelölt a remények szerint egy év múlva teheti ezt meg. A fogadalmi szentmisén köszöntötték Kovács Leventét is, aki ezen a hétvégén kezdte meg noviciátusát.

A laikus testvérek viszont az ország 27 kórházában és 30 szeretetotthonban működnek. Létrejött egy 54-55 tagú közösség, a Szent Kamill orvosi közösség budapesti központtal, tagjai olyan lelkészek, orvosok és terapeuták, akik tudatosan Krisztusi szellemiségben dolgoznak.

Kovács Ágnes
sajtóiroda