2006. augusztus 18., péntek 02:00

A sziklára épülő ház - közösségi házat szenteltek Újfehértón

Az újfehértói római katolikus plébánia közösségi házzal gazdagodott, amelyet Bosák Nándor megyéspüspök szentelt fel Szent István király ünnepéhez igazodva az elmúlt hétvégén. A Szabolcs Szatmár Bereg megyei 14 000 lélekszámú település, a városban működő három felekezet mellett a vallásos lakosság egyharmad részét mondhatja római katolikusnak. Az aktív hitéletet élő katolikusok számára a további fejlődéshez szinte elengedhetetlen volt a közösségi ház építése. Linzenbold József plébános 7 éve vezeti az újfehértói egyházközséget. Ő kezdeményezte a közösségi ház létrehozását, amely Bosák Nándor püspök egyházmegyei pasztorációs munkájába, a közösségépítésbe is beilleszkedik.
A Magyarok Nagyasszonya templommal és plébániával egy területen lévő kétszintes, 120 m2-es alapterületű, impozáns közösségi ház építésének kezdete és annak befejezése egy-egy Mária ünnephez igazodott, a Szent Szűz anyai oltalmába ajánlva, és ez év augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén fejeződött be.

- Az építkezés befejezése egyben egy másik építkezés kezdete, Isten országának építése, hiszen az új épület segíti a vallásos élet fejlődését új kezdeményezések, pasztorális lehetőségek alakulását - mondta el Linzenbold József plébános köszöntő szavaiban.

A sok kisközösség mellett, három összesen mintegy 150 aktív főt számláló nagyobb, működő közösség összejöveteleit tervezi az új házban. A fokoláré mozgalom irányelveit követő közösség a legrégebbi az egyházközségben. Újfehértón alakult meg az ország első kamilliánus család-csoportja. Végül a cursillós csoportban több házaspár tartja összejöveteleiket kéthetente otthonaikban. Nagyobb találkozókra eddig az iskola tantermeit, a művelődési házat vették igénybe. A plébános igazán azt szeretné, ha ez a ház nemcsak a helyi közösségnek, hanem Újfehértóhoz tartozó 5 filia közösségeit is fogadná, így a képviselőtestület létszáma is nagyobb lehetne. Terveik között szerepel lelkigyakorlatozók kisebb közösségek fogadása, elszállásolása is.

A 70 millió Ft-os beruházás 90 %-a a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének köszönhető valamint a Kulturális Örökség Minisztériumának, a helyi önkormányzatnak, a hívek adományainak, áldozatos munkájának és nem utolsó sorban a svájci Menziken város Szent Anna egyházközségének, akikkel 8 éve ápolják a testvér-egyházközségi kapcsolatot az újfehértói katolikusok

Az átadó ünnepséghez kapcsolódó hálaadó szentmisében Bosák Nándor megyéspüspök Szent István király állam és egyházépítő munkáján és az Evangélium példáján keresztül mondta el gondolatait.

- Az Evangélimban az okos ember sziklára épít. Az igazi tervező átgondolja, és erős alapokat gyűjt. Szent István király szilárd alapra épített. Ő valóban megvetette az ország alapjait, népünk jövőjét. Itt a nyírségben tudjuk mit jelent a futóhomok, amit a szél, könnyen elvisz. Tavasszal még a magvakat is elsodorja a szél, ha a földműves nem veti elég mélyre. Erre a homokra, önmagára nem lehet építeni. Az akácfa gyökere is mélyre kapaszkodik, csak úgy tud élni. - szemléltetett a püspök atya a táj jellegzetességével. - Szent István király olyan időben élt, volt az ország vezetője, amikor válaszút előtt állt a nép. Krisztus tanításában és hitében megtalálta azt a szilárd alapot, amire lehet építeni. A keresztény egyházat az evangélium üzentét választotta támasznak a pogány életvitellel szemben.

Majd a főpásztor utalt a MKPK által meghirdetett imaévre, ahol a történelmi évfordulókra a nándorfehérvári diadal 550. ás a magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékeznek Nándorfehérvárnál Hunyadi János és Kapisztrán János hősies vezetésével megállították a török hódítást, és megmentették az országot a pogány áradattól. 50 éve egy másik hatalommal szemben ugyancsak a szabadságért lázadt fel a nemzet. Tanúságot tett arról, hogy az emberben benne van a szabadság, az igazság és az igazi élet utáni vágy. Úgy emlékezzünk a történelmi eseményekre, hogy közben a nemzet lelki megújulásáért könyörögjünk. Látjuk, hogy ma is szükség van lelki megújulásra a veszedelem, az igazságtalanság, a tisztességes élettől, a becsületességtől való eltávolodásban - utalt a társadalomban lévő hibaforrásokra, bajokra a püspök atya. - A közösségi házszentelés szolgálja a közösségeket, töltse be azt a megújulást szolgáló szellemmel, erősítse a közösséget hitünk alapvető igazságában - fejezte be gondolatait a püspök.
Kovács Ágnes
sajtóiroda