2006. szeptember 10., vasárnap 02:00

Szent Kamillt ábrázoló szobrot szenteltek Nyíregyházán

A betegek pártfogójának, Lellisi Szent Kamillnak bronzszobrát adományozta a Nyíregyházi Jósa András kórház Szent Lázár kápolnájának, a Kamilliánus Rend Ausztriai Rendtartománya. A szobor szentelési liturgiájára és ünnepélyes átadására 2006. szeptember 07.-én került sor a kápolnában. A Kamilliánus Rend részéről jelen voltak P. Leonhard Gregosch tartományfőnök, P.Dr. Anton Gots nyíregyházi házfőnök és a szerzetesjelölt fiatalok. A kórház vezetését Hegyi D. Henrik gazdasági igazgató képviselte, valamint a munkatársakat a szociális csoport tagjai és a PR. Iroda dolgozói a kórházi lelkészek, lelkigondozók képviselték. Igazgató köszöntője után az egyházi méltóságok német és magyar nyelvű liturgia keretében szentelték fel a szobrot, amelyet a kamilliánus jelöltek közös imája követett a betegek megsegítéséért. A bensőséges ünnepség végén igazgató úr megköszönte P. Leonhard Gregosch úrnak az ajándékot, amely hozzájárul ahhoz, hogy a betegek testi fájdalmaikat erősebb lélekkel, nagyobb hittel viseljék. Köszönetet mondott P. Dr. Anton Gots atyának azért, hogy a sok tárgyi adomány (pl. kórházi ágyak, gyógyászati segédeszközök) mellett nagy gondot fordít a betegpasztoráció vezetésének, a kamilliánus hivatásos és önkéntes segítők képzésének és gyakorlati tevékenységük segítésének.


Gégény Béláné