2006. október 05., csütörtök 02:00

Missziós találkozó a pizza-partyn

Talán emlékeznek még a kedves olvasók az elmúlt évi polgári rózsafüzér-misszióra, amikor a helyi Rózsafüzér-társulat ezer családhoz, azokhoz a katolikus hitben megkeresztelt, de vallásukat nem gyakorló hívekhez kopogtatott be egy-egy rózsafüzérrel, akik az egyik legszebb imádságot a rózsafűzért nem ismerik vagy nem tudják, hogyan kell imádkozni. Akkor a polgári hír a Magyar Kurírnak köszönhetően az ottawai egyházközséghez is eljutott, ők rózsafüzér-társulatot alapítottak. A missziós munka most Baktalórántházán is folytatódik. A baktalórántházi és a környező falvak (Ramocsaháza, Nyírkércs) egyházközségeinek képviselőtestülete meghívta a polgári képviselőtestület régi és új tagjait tapasztalatcserére az elmúlt héten.
Juhász Imre helyi plébános a szentmisén köszöntötte a két testületet, majd kötetlenebb formában folytatták „missziós tanácskozásukat". Linczenbold Levente Polgár plébánosa eddigi missziós programjukról számolt be. Az elmúlt évben elkezdődött MUKI-misszió (Mindig Újra Kezdeni Istennel) változatos programjaival, a város és a környező települések iskolás gyermekeit próbálták elérni. A busz-misszió kezdeményezésével – amelyben az elmúlt évben plakátokkal hirdették a város örömteli eseményét a diakónusszentelést - elsősorban a média által kínált lehetőségekkel kívánnak élni és szólni azokhoz, akik a hétköznapok fásultságában élnek. Szeretnék, ha az örömhír az „úton" is eljutna a megfáradt, állandó utazóhoz.

Az egyházzenei kultúrát kultúr-misszióval gazdagítják. A Polgári Nemzetközi Kórusfesztivált már 3. alkalommal rendezik meg a római katolikus templomban. Az idei rendezvényt október 14-én tartják.

Szent Erzsébet hetében a kalács-missziót indították útjára, amikor egy héten keresztül a legszegényebbekhez szólva karitatív munkával hirdetik az Evangéliumot. Ezen a héten 50 ember számára biztosítanak meleg ételt.

A missziós munkájuk itt nem fejeződik be, hiszen Szentírás vasárnapján azt a pogi-missziót kezdték el, amelyben Isten igéjére irányítják a hívek figyelmét. 1000 db. pogácsában egy-egy szentírási mondatot elhelyezve üzenik, hogy „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról való." (Mt 4,4) Ugyancsak az Ige ünnepléséhez tartozik, hogy az iskoláskorú gyermekekkel elkészíttették „Az én Bibliám" című füzetecskét, melyben a gyermekek vasárnapról-vasárnapra, szentírási szakaszokat kapnak elmélkedés gyanánt.

Terveik szerint kereszt-misszióval folytatják küldetésüket, hiszen az Egyház a szentmise befejező áldásában küldi a híveit, hogy legyenek tanúi annak a szeretetnek, amely az életük minden pillanatában és minden dimenziójában jelen kíván lenni.

A polgári képviselőtestület liturgikus, média, karitász, családgondozó és a „kétkezi munka" munkacsoport tagjainak beszámolója után a két testület késő estébe nyúló pizza-partyn bővítette a missziós lehetőségek tárházát, és vitatta meg a megvalósítás lépéseit.

Juhász Imre plébános szerint a találkozó eredményes volt. A két testület immár a missziós-találkozót is beiktatja pasztorális programjába, ezáltal arra biztatva mindenkit, hogy javaslataikkal gazdagítsanak más közösségeket, valamint legyenek nyitottak az új kezdeményezésekre, mások ötleteire, hiszen jól tudjuk, aki Isten tervén munkálkodik, az nem lehet öncélú.

Kovács Ágnes
sajtóiroda