2006. szeptember 10., vasárnap 02:00

Találkoztak az Egyházmegye kommunikáció felelősei

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kommunikáció felelősei 2006. szeptember 9-én, szombaton Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézetben tartották meg összejövetelüket.
Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi püspök egy évvel ezelőtt hívta meg a kommunikációfelelősöket arra a feladatra, amelyben munkájukkal segíthetik az egyházmegye kommunikációs életének fejlődését. Akkor a következő feladatok köré körvonalazódtak az apostolkodásuk lehetőségei.

- Az országos és az egyházmegyei sajtóiroda által megfogalmazott feladatok tervek minél több befogadóhoz juttassák el.

- Tartsanak kapcsolatot a helyi, médiumok (önkormányzati lapok, helyi televíziók) munkatársaival. Eseményeikkel, életükkel jelenjenek meg ezek műsoraiban, oldalain.

- Figyelembe véve a helyi sajátosságokat, segítsék elő a helyi kommunikációs élet gazdagodását,

- Vállaljanak szerepet az Örömhír című egyházmegyei újság terjesztésében.

A részt vevő munkatársak a jelenlegi találkozón ezen feladatok értelmében osztották meg egy éves tapasztalataikat, sikereiket, nehézségeiket egymással és keresték a választ a felvetődött kérdésekre. Bodnárné Győrfi Beáta rakamazi Sváner Mihály Zsolt kemecsei, és Dr. Schmelzer János fehérgyarmati munkatársak beszámoltak az otthoni - a kommunikáció területén végzett - munkájukról. Bodnárné Győrfi Beáta elmondta, leküzdve a kezdeti nehézségeket, örömmel vesz részt a munkában és tapasztalatai a munka fontosságát igazolják. Az egy éve negyedévenként megjelenő Örömhír című lapot, személyesen ismertették meg az emberekkel. A lap bemutatásával felkeresték azokat a hívőket is, akik nem járnak templomba, így jelenleg száz előfizetőt tartanak számon Rakamazon.

Sváner Mihály Zsolt aki a Kemecse város honlapja mellett a Kemecsei Fiatal katolikusok és a kemecsei Szent István plébánia portálját is szerkeszti, biztatta a munkatársait, az egyházközségi honlapok elkészítésére. A fotókkal illusztrált híreiért egyre többen ellátogatnak a honlapjukra. A részletes beszámolója során technikai tanácsokkal is ellátta munkatársait.

Dr. Schmelzer János kommunikációfelelősként a plébániai lapok szükségességét emelte ki. Véleménye szerint a hírlevelek megjelenítéséhez sem pénz, sem szellemi kapacitás nem szükséges csak némi számítógépes ismeret. A Fehérgyarmati Katolikus Kiáltó két év alatt 12 lapszámmal jelent meg. Tapasztalatai szerint foglalkozástól független - a szobafestőtől a tanítónőig - sokan megosztják zarándok élményeiket, gondolataikat a hírlevelek oldalain. Ezáltal az emberek eddig nem ismert értékeket fedeznek fel önmagukban, amellyel egyházközségeik hitéletét is gazdagítják. A városban kisebbségben élő katolikusok hírlevelükkel a város életében való rendszeres aktív jelenlétükkel mintegy kivívták a reformátustestvérek elismerését is.

A találkozó során Felföldi László, az egyházmegye pasztorális feladataiért felelős plébánosa tartott előadást „A Kommunikáció helye és szerepe az egyházközségekben" címmel. A plébános kiemelte a kommunikációfelelősök apostolkodásának jelentőségét és felelősségét. Ezzel a feladatvállalással Isten munkatársaivá váltak, amelynek értelmében kell a feladatokat végezni, nehézségeket leküzdeni, akadályokon túllépni.

- „...hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel..." (2Tim. 4,2) Ha mindig feltételeket szabunk, akkor soha nem lépünk előre. A krisztusi szeretet nem viseli el a feltételeket - buzdította az egy éve szolgálatukat, teljesítő munkatársakat a további aktívabb munkára.

László atya felhívta a figyelmet a keresztény ember életének három alappillérére: a tanulásra, az elmélyülésre, és az apostolkodásra. Az utóbbi a kommunikációfelelősök kiemelt feladata, amely folyamatos tanúságtételt jelent nemcsak a templomi közösségekben, hanem a világban is.

Kovács Ágnes az egyházmegye sajtóreferense a felvetett kérdésekre reflektálva többek között utalt az egyházmegye első, 1999-ben megrendezett zsinatára, ahol a „Jelenlétünk a társadalomban" című témában szerepel az egyház érdekeinek képviselete a médiában. A zsinaton javaslatok születtek az egyházi kommunikáció fejlesztésére is, ahol feladatként elhangzott, hogy „...a lelkipásztori tervben fogalmazzanak meg média-stratégiát, annak érdekében, hogy kialakuljanak azok a nyilvános csatornák, amelyeken a helyi érdekű egyházi állásfoglalások, vélemények eljussanak a társadalomhoz" (Zsinati Dokumentumok 54. o.). Továbbá felhívja a figyelmet „a számítógépes hálózat kiépítésére, amely megkönnyíti a belső kommunikációt" (u. o. 56. o.).

Az egyházmegyében sok plébánia nem rendelkezik megfelelő technikai háttérrel, amely a hírek információk „azonnali" továbbításához elengedhetetlen. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy azoknál a plébániáknál, kommunikációfelelősöknél, akik nem rendelkeznek megfelelő technikai háttérrel egyfajta elszigetelődés mutatkozik. Enek orvoslására a kommunikáció felelősök legalább a plébániai számítógépes hálózat kialakítását szorgalmazzák, amelyen keresztül hetente legalább egy alkalommal ők is kapcsolatba tudnának lépni a sajtóirodával.

Kovács Ágnes
sajtóiroda