2006. június 10., szombat 02:00

Tolerancia-díjat kapott Bosák Nándor püspök

Debrecen és Határon túli Testvérhitközségei VIII. Nemzetközi Tanácskozását rendezték meg május 26-tól május 28-ig Debrecenben, a Kápolnási utcai zsinagógában. A háromnapos konferencia mottója a Szentírásból ismert küldetésre hívó válaszadás: „Itt vagyok."
A debreceni hitközség szervezői ezzel a gondolattal arra utaltak, hogy tanúbizonyságot téve kijelentik: mint nép jelen vannak. A háromnapos találkozó számos előadásában a zsidóság Európában, a történelemben, napjainkban való jelenlétéről volt szó, illetve arról gondolkodtak, hogy a jövőben hogyan kívánják megélni zsidóságukat Európában.

Weisz Péter, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a konferenciát, és elmondta: nyolc évvel ezelőtt a város zsidó közössége úgy döntött, szakít a zsidó hagyománnyal, pontosabban a bezárkózással, tágra nyitja kapuit, és megpróbál ősei szelleméhez visszalépni, akik aktív polgárai voltak Debrecen városának. Az akkor megrendezett konferencia – amelyre meghívták a történelmi egyházak vezetőit, képviselőit is – olyan sikeres lett, hogy immár a nyolcadikat szervezték meg. Mára már mind Debrecen városa, mind a Debreceni Zsidó Hitközösség ismert és elismert lett Európában.

Az előadásokon és a színes programokon túl a nyolc éve alapított Életmű-díj, valamint Tolerancia-díj átadására is sor került, ezüst emlékplakett és oklevél kíséretében.

Összesen 15 díjat ítélt oda a Határon túli Testvérhitközségének Állandó Fóruma ezen a hétvégén. Közülük Tolerancia-díjat kaptak a keresztény–zsidó kapcsolatok ápolásáért keresztény egyházak képviselői, vezetői is, többek között Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi megyéspüspök, Jenei Zoltán református lelkész, Tőkés László, a Királyhágó-melléki Református Egyházközség püspöke. Kósa Lajost, Debrecen polgármesterét és Csiszér Ferencet, a Magyar Televízió Vallási Műsorok főszerkesztőjét is kitüntették. Csiszér Ferenc 16 évi munkájának eredményeként elérte, hogy a kezdeti műsoridő hatszorosára bővült, így évi 12 000 műsorperces adásával Európa közszolgálati televíziói közül az 5. helyet foglalja el a Magyar Televízió vallási műsorait tekintve.

* * *

Bosák Nándor püspök, az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagja köszönetében kifejtette: számára a tolerancia azt a pozitív jelentést hordozza, amely az egymás mellett munkálkodással egymás gazdagodását szolgálja, majd hozzátette, hogy Debrecenben a különböző egyházak között sikerült ezt a szemléletet, gondolkodásmódot megvalósítani. A megyéspüspök rendszeres kapcsolatot tart fenn a Debreceni Zsidó Hitközséggel, nagy szerepe van abban, hogy a városban működő történelmi egyházak párbeszéde rendszeressé vált, hogy zsidók és keresztények között béke és szeretet uralkodik.Bosák Nándor 1939. december 28-án született Taksonyfalván Pozsony megyében. 1947-ben a Szlovákiához került területekről szüleit kitelepítették s ettől kezdve egy Szabolcs-megyei kis faluban élt a család. 1954-ben, Debrecenben a Fazekas Mihály gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, ahol 1958-ban érettségizett. A teológiai tanulmányait az Egri Hittudományi Főiskolán, és a Budapesti Hittudományi Akadémián végezte. 1963-ban szentelték pappá, majd az Egri Egyházmegye különböző plébániáin teljesített lelkipásztori szolgálatot. 1977-ben kinevezték az Egri Hittudományi Főiskola tanárává, ahol egyháztörténetet, ókeresztény-irodalom történetet, liturgiát tanított. 1977-1990-ig az intézet lelki igazgatója, 1980-tól 1993-ig pedig rektora volt. 1993-ban nevezték ki az újonnan alapított Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé. Egyházmegyei feladatai mellett, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia különböző bizottságaiban tevékenykedett. 2000 és 2005 között a konferencia alelnöke, 2005-től pedig a konferencia állandó tanácsának a tagja.

Minden évben Posztumusz Tolerancia-díj odaítéléséről is döntenek. Ebben az évben a néhai Angelo Rotta pápai nunciust részesítették a kitüntetésben. Juliusz Janusz apostoli nuncius levélben köszönte meg a hivatali elődjének Angelo Rottának ítélt Posztumusz Tolerencia-díjat. A nuncius ezen a hétvégén XVI. Benedek pápa lengyelországi látogatásán képviselte hazánkat, így a díjat Bosák Nándor püspök vette át. A megyéspüspök köszönő szavaiban méltatta Angello Rotta volt magyarországi pápai nunciust, aki 1930-től 1945-ig 15 éven keresztül betöltött hivatalánál fogva mindent elkövetett, hogy segítsen a bajba jutottakon. 1944-ben Horthyt a deportálások leállítására, a keresztény egyházakat, és különösen Serédi Jusztinián hercegprímást, illetve XII. Pius pápát tiltakozásra szólította fel. 72 évesen, mint a diplomáciai kar rangidőse, már a Sztójay-kormány megalakulását követő másnapon tiltakozott a zsidóellenes intézkedések miatt. A nunciatúra nevében több ezer illegális menlevelet bocsátott ki ezzel számos zsidót helyezve pápai védelem alá.

Bosák Nándor püspök a konferencia előtt kiemelte XVI. Benedek pápa lengyelországi látogatásának azt a programját, amikor Auschwitzban rója le kegyeletét az áldozatok előtt. Ez szimbolikusan azt jelenti, hogy a keresztény és katolikus egyház szeretné gyógyítani azt a sebet, amit a holokauszt okozott a világ számára.

Kovács Ágnes / Magyar Kurír