2006. október 25., szerda 02:00

Tudnod kell, mi az igazság! - 1956

„A XX. századi történelmünk során több olyan esemény történt, amiről nem volt szabad hangosan beszélni, ami bizalmatlanságot, keserűséget, félelmet szült. A hétköznapi élet látszólagos nyugalma mindezeknek az elhallgatására épült. Ma is hordozzuk ezeket a lelki sebeket, amelynek feloldása rajtatok is múlik. Nagy felelősség hárul rátok, mert ezt az örökséget nektek kell tovább vinni, nemzetünk sorsa a ti kezetekben van ezért: Tudnotok kell, mi az igazság!"
Ezzel a felhívással fordult a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye és a területén működő Polgári Római Katolikus plébánia – az 1956-os forradalom 50. évfordulójának a méltó megünneplésére – az egyházmegye fiataljaihoz, amikor 4 kategóriában meghirdette a „Tudnod kell, mi az igazság – 1956" című történelmi vetélkedőt.

Az egyházmegye területén működő egyházi oktatási intézmények középiskolás-korú tanulói, valamint az egyházunkhoz tartozó főiskolás és egyetemista diákok összesen 8 intézményből mérték össze tudásukat Polgáron az Ady Endre Művelődési Központban 2006. október 21-én, szombaton az évforduló hétvégéjén. A felhívást sokan meghallották és vállalták a megmérettetést.

A vetélkedő megrendezésének elsődleges célja volt, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar történelemből az '56-os forradalom előzményeit, eseményeit és következményeit, különös tekintettel a keresztény egyházakat érintő kérdésekre, hogy a tanulságot levonva, az összefogás erejét szem előtt tartva kialakuljon és erősödjön bennük az igazságért, a szabadságért való tenni akarás érzése.

Életreszóló találkozás...

„Mindazt, amik vagyunk a találkozásainknak, köszönhetjük" – kezdte Dr. Linczenbold Levente Polgár plébánosa a vetélkedő ünnepélyes megnyitóján. "Vannak pillanatnyi, tragikus, és életre szóló találkozásaink életünkben. Hogy hogyan vonatkoztathatjuk ezt a történelmünkre? A pillanatnyi találkozások során hallunk az '56-os eseményekről, de közömbösek maradunk üzenete iránt. Az 56-os magyar szabadságharc előzménye, annak folyamata és következménye során alig volt Magyarországon olyan család, aki ne szenvedte volna el a megpróbáltatásokat, megaláztatásokat. Ez a tragikus találkozás. Az utókornak, a fiatal nemzedéknek életre szóló találkozásként kellene megélni '56 üzenetét, emlékezve, tanúságot téve, továbbadva a magyar nép történelmének egyik legjelentősebb, a világban legismertebb, és legreménykeltőbb eseményét, amikor a hőseink, az életüket feláldozó fiatalok emléke, a szabadság az igazság mellett kötelez el bennünket.„

A vetélkedőt a Polgári Önkormányzat képviseletében Dr. Baranya György, Bibó István 1957-ben a bebörtönzése előtt írt gondolatával köszöntötte, miszerint: „A magyarság feladata, hogy tisztelje és óvja a hazugságoktól, felejtéstől és homályba veszéstől forradalmunk lobogóját, amely egyben az emberiség szabadabb jövőjének is zászlaja."

Nem volt könnyű...

A szellemi vetélkedő feladatainak megoldásai a tanulók széleskörű történelmi ismeretének meglétét igényelték. Többek között erre utalt a beszédeket tartalmazó eredeti hangfelvételek felismerése, személyek felismerése meghatározásokból, totó, keresztrejtvény megfejtése, valamint párbeszédek megjelenítése kihúzott szituációk alapján. A vetélkedő gazdagságát, ünnepi hangulatát emelte, a verseny kiírására beérkezett pályamunkák, dokumentum-riport filmek, film-etűd megtekintése is a nap során. A diákok a felvételek elkészítése során megdöbbentő, eddig nem ismert megaláztatási módszereket elszenvedő emberekkel találkoztak. Az írott sajtó interjú műfajában is érkezett egy pályamunka, amelyből a szerző részletet olvasott fel.

A zsűri tagjai sem unatkoztak a versenyfeladatok értékelése egész napos munkát biztosított számukra. Dr. Völgyesi Zoltán történész a Debreceni Református Tanítóképző Főiskola professzora a zsűri elnökeként szigorú de reális értékelése, dicsérete egy-egy feladat megoldása után határozott irányvonalat képviselt az értékelést illetően, amelyből szintén tanulhattak a diákok. A professzor úr a záró gondolataiban kifejezte nagyrabecsülését a fiatalok iránt a történelmi témájú érdeklődésükért és megköszönte, hogy részvételükkel, pályázataikkal válaszoltak a verseny felhívására, vállalták az 56-os eseményének felkutatását, az abban való elmélyülést, a tanulást, munkájukkal közelebb kerülve a forradalom eseményeihez, szereplőihez.

A zsűri munkájában részt vett Erdős István történelem szakos tanár, Kovácsné Szabó Judit pedagógus, népművelő, Gulyás Imre költő újságíró, valamint Kondás Sándor görög katolikus lelkész, a nyíregyházi Kölcsey Televízió munkatársa. Az egész napos program dinamizmusa, pergő lefolyása Lengyel Józsefnek a polgári plébánia káplánjának köszönhető, aki levezette a vetélkedőt és az ünnepséget.

Helyezések...

A versenyen első helyezettet ért el, Kovács Dániel a Szent József Gimnázium tanulója, aki az írott sajtó interjú műfajában „Az ötvenhatos esküvő" című pályamunkájával jeleskedett, Rácz Márk, debreceni joghallgató, ő szellemi vetélkedőn elért kimagasló eredményéért vitte el a pálmát, valamint Ivancsó István, a budapesti orvostanhallgató és Kondás Dorottya a Hajdúdorogi Görög Katolikus Gimnázium tanulója a „Meddig várjak még?" című közös munkájukkal a film-etűd kategóriában. Második helyezést ért el filmes kategóriában Ésik Adrien, Szikora Babett, Puhl Györgyi, harmadik helyezést Román Tamás, Balogh tamás, Dudás Márk a nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumból. A szellemi vetélkedőn második helyezést ért el Nyalka Miklós a debreceni Szent József Gimnázium tanulója, harmadik helyezést Moldován Tekla a debreceni Svetits Gimnáziumból. A Polgári Önkormányzat külön díjában Nagy Judit, a Nyíregyházi tanárképző főiskola hallgatója, valamint a zsűri különdíjában Dvorszky Ágnes a debreceni Svetits Gimnázium tanulója részesült.

A vetélkedő az első helyezést elért diákok számára egy folyamatnak tekinthető, amelynek következő állomásán a Zürichi Magyar Egyesület 1956-ban emigrált tagjai, valamint a Padovában élő magyarok látják őket vendégül egy-egy hétre. A diákok az életre szóló találkozás során, tovább mélyíthetik majd történelmi ismereteiket.

Október 21-e nemcsak egy történelmi vetélkedőnek számított. Az egész napot magába foglaló megmérettetéssel a résztvevő diákok, az őket elkísérő szülők, vendégek együtt ünnepelték az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját. A részt vevő fiatalok derekasan helyt álltak. S mint ahogy szlogenként ilyenkor elhangzik: „Nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel." Valóban így van, mert ők elmondhatják, hogy mindent megtettek azért, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóját méltó módon megünnepeljék.

Kovács Ágnes
sajtóiroda