2007. április 02., hétfő 02:00

Továbbképzésen vettek részt a hitoktatók Nyíregyházán

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatói második félévi lelkigyakorlaton vettek részt Nyíregyházán, ahol nemcsak előadást hallhattak a Kompendiumról, hanem számonkérésnek is eleget tettek az Egyház hitének alapvető, lényeges elemeit tartalmazó dokumentum első fejezeteiből. A 2007-es tanévvel kezdődően az egyházmegye hitoktatói a Kompendiumról tartott előadások során fejezetenként átelmélkedik annak tartalmát, amely segít megértetni, mélyíteni a nehezebben körülírható fogalmak jelentését is.
A március 31-i találkozón Bosák Nándor megyéspüspök és Tóth László atya tartotta meg előadását, a Kompendium – következő – nagyobb egységeivel foglalkozva.

A püspök atya közvetlen hangnemben, lépésről lépésre haladva, rávezető kérdésekkel igyekezett megláttatni az összefüggéseket a hallgatósággal. Fontosnak tartotta kiemelni az ajándékba kapott szentségek, az emberek megszentelésére és az Isten dicsőítésére szolgáló szertartások mögötti – hitben mélyülő – jelentéstartalom lényegét, azt, ahogyan eljut hozzánk, ahogyan engedjük, hogy eljusson hozzánk a krisztusi üzenet. Ez a megtapasztalás elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hitoktató a reá bízott gyermekeknek mindezt továbbítsa. Majd gyakorlati következtetésként 4 pontban foglalta össze a Kompendium második – a Keresztény Misztérium Ünnepléséről – szóló fejezetének üzenetét.

A nevelésben a keresztény tanítás egészére kell figyelni és törekedni.
A jó katekézis – „szentségi katekézis" – a szentségi életre való felkészítés, bevezetés.
Ne tévesszük szem elől a liturgia lényegét: Isten elé járulunk, Őt ünnepeljük.
A hívek a liturgiában „otthon" érezzék magukat, és azt személyes imádságukkal végezzék.
A Kompendium harmadik – „Élet Krisztusban" című – nagyobb egységével Tóth László püspöki titkár előadása során ismerkedtek a hitoktatók. „Mitől jó valami és mitől rossz?" – A keresztény erkölcs kérdéseit a kinyilatkoztatás fényében vizsgálva, a jó és a rossz problémáját tárgyalta. Fontos ismerni a különböző kultúrákban, vallások által elfogadott alapvető morális értékek közötti különbségeket is, és látni, hogy van, ami miden esetben rossz, semmilyen körülmények között nem lehet jó.

A továbbképzés során a hitoktatók megismerkedtek az egyházmegyei hitoktatói koordinátorokkal, akik a találkozó során ismertették közösség formáló elképzelésüket, tervüket. Így az előzetes megbeszélés alapján az egyházmegyei hitoktatói évente nemcsak két alkalommal találkoznak a továbbképzéseiken, hanem regionális találkozókon (Debrecen és Nyíregyháza helyszíneken) közvetlenebb, közösségépítő, gyakorlati tapasztalatokat átadó foglalkozásokon is részt vesznek majd.
Kovács Ágnes
sajtóiroda