2007. április 23., hétfő 02:00

XV. Károly Ireneusz Fizika Tanulmányi Verseny Debrecenben

Országos fizika versenyt rendeztek április 20-21-ig Debrecenben a Svetits Katolikus Gimnáziumban. Hazánk katolikus gimnáziumainak diákjai 15. alkalommal mérték össze a fizika területén szerzett tudásukat, tapasztalataikat. Az évente más-más intézményben rendezett verseny ez évi megmérettetésére több mint húsz gimnázium nyolcvannyolc tanulója érkezett felkészítő tanáraikkal együtt a hajdú fővárosba.
Az elmúlt hétvégi verseny jellegében és tematikájában is eltérő három fordulóból állt. A mintegy fél évig tartó felkészülés, otthoni munka, a konyhában előforduló fizikai jelenségekre összpontosította a figyelmet, amelynek folyamatait táblázatokkal, fotókkal szemléltetve dolgozat formájában készítették el a diákok. Az alsósok sajátos témát kaptak. Ők az Erdélyben található Medve tó sajátos (a nap melegét megőrző sós vízben a felszín hidegebb, mint 1-1,5 méter mélyen) rendkívül érdekes jelenségének fizikáját kellett feltárni, és ezzel kapcsolatban kísérleteket végezni. A nagyobbak az évről évre meghirdetett Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenyére kiírt kísérleti feladatokból kaptak, és ezekből válogatva dolgoztak fel témákat. Ezt követte a verseny napján az egyéni írásbeli feladatmegoldás, majd az összehangolt csapatmunkát igénylő látványos kísérletek bemutatása. A nagyobbaknak az otthoni munkáról szóló dolgozat – előadás formájában történő – prezentálásnak is eleget kellett tenni. A versenybizottság tagjai, élükön Dr. Károlyházi Frigyes egyetemi tanárral a fordulók eredményét három korcsoportban külön értékelték. A versenyfeladatokat az egyetemi oktatókból álló független versenybizottság tűzte ki és értékelte, míg az írásbeli dolgozatok javításában a csapatokat kísérő szaktanárok is részt vettek.

A verseny legizgalmasabb leglátványosabb része a mechanika, hőtan, optika, elektromosság, mágnesesség témaköréből vett kísérletek bemutatása volt. A kísérletek során csak néhányat említve a diákok bemutatták a híres Öveges József professzor által ismert „Heki kutya" (a kutyaól ajtajában álló Heki kutya nevének hallatára a hangrezgés hatására kiugrik a házából) kísérletet, de találkozhattunk a szökőkút modellel, vagy a léghajó működésének elvét magyarázó kísérlettel is.

„A természettudományi oktatásban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a megismert összefüggéseket a gyakorlati életben is alkalmazható tudást adjunk át" fejtette ki gondolatait Czédli Herta biológia-fizika szakos tanár, aki a Dr. Bényeiné Oláh Éva matematika-fizika szakos tanárnővel közösen a Svetits gimnázium házigazdáiként, a szervezési munka oroszlánrészében vállaltak szerepet. „A verseny céljaként tűztük ki a tehetséges, szorgalmas és fizika iránt érdeklődő diákok kiválasztását, motiválását, fejlesztését és előkészítésüket az országos, illetve nemzetközi versenyekre. A verseny alapvetően jelenség és kísérlet centrikus" – Czédli Herta fontosnak tartja a gyakorlati fizika kiemelését és megtapasztaltatását, amely érdekessé és vonzóvá teszi azt a diákok számára.

A verseny névadója Dr. Károly Ireneusz József (1854-1929) nagyváradi premontrei szerzetes, kutató tanár - akinek a nevéhez fűződik többek között az első magyarországi röntgen laboratórium megnyitása, a drótnélküli távíró bemutatása a nagyváradi premontrei gimnáziumban. A pap-tanár segítette Nagyvárad villamosítását azzal, hogy meggyőzte a városi tanácsot (amelynek tagja is volt) hogy sokkal előnyösebb a gázvilágítás helyett a villanyvilágítás, számításokat végzett vizierőmű létrehozására, de sokat tett századunk első évtizedeiben a fizikatanárok összefogásáért, a középiskolai fizika versenyek megszervezéséért is.

„15 évvel ezelőtt a Károly Ireneusz Fizika Versenyt az Öveges József Tanáregylet – az egyházi iskolákban tanító reálszakos tanárok civil szervezete – kezdeményezte – tájékoztatott Dr. Juhász András a civil szervezet elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Fizika Tanszék docense. Dr. Károly Ireneusz 1916-ban, mint a Mathematikai és Physikai Társulat fizikus alelnöke 2000 koronaértékben alapítványt tett egy középiskolát végzettek számára rendezendő fizikai tanulóverseny céljaira. Az alapítvány kamataiból évente megrendezett versenyt az alapító iránti tiszteletből hosszú évtizedekig Károly Ireneusz nevét viselő versenynek nevezték. Az ötvenes években a nevet felsőbb döntéssel megváltoztatták, és Eötvös-versenyként folytatódott. A Magyarország legnagyobb természettudósa nevét viselő Eötvös versenyeket továbbra is rendeznek. Eötvös Lórándra legalább olyan büszkék lehetünk, mint Dr. Károly Ireneuszra„ – emelte ki az egylet elnöke. A korábban kialakult katolikus iskolák közötti országos verseny lehetővé tette, hogy elnevezzük azt az egyébként is nagy múltú hagyományra visszatekintő fizikaversenyt Károlyi Ireneusz Versenynek. Munkássága megérdemli azt, hogy egy országos versenyt viselje a nevét. Ő az országos fizikustársadalom jegyzet tagja.

A versenyen első helyezést értek el:

Otthoni feladatok kategória 1. korcsoport: Szent Erzsébet Általános iskola Pécel, 2. korcsoport: Szent László AMK Gimnázium Baja, 3. korcsoport: Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Pécs.

Egyéni írásbeli forduló: 1. korcsoport: Jánosy Bence Piarista Gimnázium Budapest, 2. korcsoport: Kunsági Máté Éva Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Pécs, 3. korcsoport: Horváth Andrea Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Pécs.

Kísérleti bemutatók: tanárközönség díjas: Szent Erzsébet Általános Iskola Pécel, Szent László AMK Gimnázium Baja, Svetits Gimnázium Debrecen,

Diákközönség díjat kapott a Santa Mária Gimnázium Eger, Szent László Gimnázium Baja.

Debreceni diákok közül a 2. korcsoportban második helyezést ért el: Garancsy Máté a debreceni Szent József Gimnázium 10. osztályos tanulója.

Kovács Ágnes
sajtóiroda