2007. június 25., hétfő 02:00

II. János Pál Intézet Debrecenben

II. János Pál Intézetet adtak át június 24-én Debrecenben a Szent László plébánián a templombúcsú keretében. A szentmisét követően Kostecki Andrzej OP vikárius ünnepélyesen megnyitotta a II. János Pál Intézetet a Szent Domonkos Rend Magyarországi Tartománya nevében a Szent László egyházközség, valamint Debrecen város polgárai részére.
Az intézethez kapcsolódó alapítvány célja II. János Pál pápa lelki örökségének ápolása, életművének tanulmányozása és megismertetése, valamint nevelési, kulturális, művészeti, tudományos és sporttevékenységek szervezése és támogatása II. János Pál pápa tanításának szellemében. A most elkészült épületszárny átadásával programok sorozata veszi kezdetét.

Bosák Nándor megyéspüspök megáldotta az épületet, majd elmondta, hogy az intézet nemcsak az egyházközséget, hanem az egész várost is szolgálja majd. Mint ahogyan II. János Pál pápa Debrecenbe, a „kálvinista Rómába" tett látogatásával az ökumenikus szellemben gyökerező együttgondolkodást erősítette, így az ő példájára a debreceni katolikus egyház ezzel az épülettel szeretne hozzájárulni a város kulturális életének tartalmasabbá tételéhez.

A város képviseletében Kósa Lajos, Debrecen polgármestere örömmel üdvözölte a közösségi ház létrejöttét, mint mondta, különösen dicséretes ez napjainkban, amikor közösségi célokat szolgáló épületek helyett csak plázák és hipermarketek uralják a városokat. Majd hozzátette, hogy Szent László ünnepén – aki Szent István művét stabilizálta, maradandóvá tette az ország számára –, a közösség munkálkodásának legszebb bizonyítéka ennek a háznak az átadása. Debrecen nevében köszönetét fejezte ki, majd a város támogatását ígérte az intézet működéséhez, így ennek értelmében a város vezetése és a II. János Pál Intézet között közművelődési megállapodás jön létre, az intézetben szervezett kulturális programok részbeni finanszírozása érdekében.

Gorski Jacek OP a Szent László egyházközség lengyel származású plébánosa korábbi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a városnak és a régiónak szellemi központot kívánnak adni, figyelembe véve az egyetem közelségét, az értelmiséget de helyet biztosítanak a sport, közösségi, klubterem kialakításával fiataloknak és az idősebb korosztálynak is. Kezdeményezésük jelmondata „Fides et ratio" – ("Hit és ész„) – II. János Pál pápa 13. enciklikájának kezdő mondata. Ebben a pápa feladatokat fogalmazott meg, hogy milyen módon lehetne feldolgozni és integrálni a hit és az értelem világát. Az új intézet egyik célja ennek a törekvésnek a szolgálata. II. János Pál pápa széles spektrumú személyiség volt, az ő életművéhez a sporttól kezdve a színjátszásig számos tevékenységet lehet kapcsolni, bevonva a debreceni civil szervezeteket is. Majd a plébános hozzátette, hogy a magyar és a lengyel parlament határozata alapján ettől az évtől kezdődően minden évben március 23-a, a magyar-lengyel barátság napja lesz, ez a nap az új intézetben kiemelt programokkal erősíti majd a két nemzet közötti kapcsolatot. Nemzetközi szinten – a világban több helyen létesült II. János Pál centrumokkal, intézményekkel – különösen a lengyelországi intézményekkel kívánnak kapcsolatokat kialakítani.

Az ünnep három napos programsorozat keretében történt, amely Németh László SVD a MKPK titkárának II. János Pál pápa tanításának alapigazságairól „A keresztény humanizmus és a szeretet civilizációja" című előadásával kezdődött. Majd gyermekek vetélkedtek Szent László királyról és II. János Pál pápáról. Kiemelt programként említhető az a kerekasztal beszélgetés, ahol Gyulay Endre püspök, Eötvös László debreceni református lelkész, Oláh Miklós görög katolikus lelkész együtt idézték fel II. János Pál pápa debreceni látogatásának emlékét. A debreceni Háló-közösségek is jelen voltak, akik most már megtekinthették a nagytermet, amelyet minden bizonnyal használni fognak a jövőben rendezvényeikhez. A rendezvényen II. János Pál tanításából, debreceni látogatásának tárgyi emlékeiből rendezett kiállítást megnyitására is sor került, majd a rendezvény-sorozat zárásaként ünnepi hangversenyt rendeztek a januárban elhunyt Kedves Tamás gordonkaművész és zenepedagógus emlékére.

A megnyitó ünnepségen közreműködött a Debreceni Szent László Kórus, vezényelt Dobos Mihály.

Kovács Ágnes
sajtóiroda