2007. július 25., szerda 02:00

A Keleti Régió Kolping Egyesületeinek Találkozója Debrecen-Hármashegyalján, az irgalmas szeretet jegyében.

Szent Erzsébet évében a Kolping Egyesület is csatlakozott ahhoz a lelkiségi irányultsághoz, hogy cselekedeteinket, együttlétünket Szent Erzsébethez hasonlóan az irgalmas szeretet hassa át. Saját egyesületi majálisunkon is már megismerkedtünk a Szent életével, litániánkat is Róla vettük és csoportos vetélkedőben énekeltünk, verseltünk Szent Erzsébet önfeláldozó életéről.
Ennek fényében készültünk a Körzeti Találkozóra, melyre július 21-én, Debrecenben és Hármashegyalján került sor. Ha visszaemlékszünk erre az időszakra, bizony mindannyiunkban először is a 40 fokos, tikkasztó hőség sejlik fel, ami az előkészületeket nehezítette és a nagy létszámú részvételben való reményünket kissé megingatta. De egymást erősítve és példát véve Szentünkről, aki esőben-sárban, hidegben-melegben gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit, mi is nagy elszántsággal készítettük elő a rendezvényt. 10 településről, mintegy 80-an vettünk részt a Szent Erzsébet-napon.

Programunk a Szent István Templomban kezdődött egy közös imádsággal és a testvér-egyesületek köszöntésével. Ezt követően bepillanthattunk Szent Erzsébet életébe, a róla szóló filmen keresztül. A film információgazdagságát sokan dicsérték, nem sejtve, hogy ennek később még nagy fontossága lesz. Ezt követően különvonattal utaztunk ki Hármashegyaljára, élvezve az erdei környezet szépségeit, s enyhet adó levegőjét. Kinn szabadtéri szentmisével kezdtük ottlétünket. Az áldozatbemutatás, most nem csak a pap Szegedi Kálmán plébános atya részéről volt teljes, hanem a hívek részéről is nagy felajánlás volt a hőség elviselése. A felnőttek már elszoktak a főként gyermekkorban szokásos vetélkedőktől, versengéstől, így kicsit „lázadozva" fogadták a hírt, miszerint most számot fogunk adni nagy magyar szentünk életéről, tetteiről. Természetesen mindenki 1. helyezett lett. Eközben az elnökök félrevonulva megbeszélték az aktuális kolpingos eseményeket, teendőket. A vetélkedő után Kálmán atya vezetésével kirándulhattunk a Kilátóhoz és az erdő szépségeiben gyönyörködhettünk.

A Keleti Körzet Elnöke, Dr. Szulyovszky Menyhért még egyszer megköszönte mindannyiunk áldozatos részvételét. Mi pedig megköszönjük neki azt az időt, energiát, anyagiakat nem sajnáló munkát, amivel a rendezvény gördülékenységét, magas színvonalát lehetővé tette. Későre járt már, mire a záró imádsággal hivatalosan is véget vetettünk a napnak, amit a szentmisére gyülekező Szent István Templom híveivel együtt mondtuk el. Megköszönjük nekik is, templomukban lehettünk! Odakinn a templom-kertben még sokáig búcsúzkodtunk, megerősítve egymást abban, hogy bár most vannak nehézségek a Kolping Szövetségen belül, de összetartozásunkat és azt a lelkületet, amit boldog Kolping Adolf atya örökül hagyott ránk, azt annál inkább erősítenünk kell!

„HŰSÉG KOLPINGHOZ"!

Berkiné Oláh Ilona
egyesületi titkár