2007. szeptember 10., hétfő 02:00

Templombúcsú a Brenner évben Vásárosnaményban

2007. szeptember 9-én tartotta Vásárosnamény egyházközsége a Szent Kereszt Felmagasztalásának búcsúját. Az ünnepi szentmisét Brenner József, a Szombathelyi Egyházmegye helynöke mutatta be 16 pappal együtt.
Brenner József püspöki helynök a szentmise előtti előadásában objektíven beszámolt bátyjának, Brenner Jánosnak a vértanúságáról, akit 1957. december 15-én betegellátást színlelve hívtak el a rábakethelyi plébániáról, és 32 késszúrással megöltek. Brenner János buzgó lelkipásztori munkáját nem nézték jó szemmel azok, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták. A fiatal lelkipásztorral együtt 5 papot öltek meg, hogy megfélemlítsék az Egyházat. Brenner János gyilkosainak a kiléte mind a mai napig ismeretlen. Temetését az állami hatóságok a kitűzött idő után egy órával engedélyezték, haza akarták küldeni az embereket, ami nem sikerült. Brenner János mindössze 26 éves volt, de újmisés jelmondata valóság lett halála után is: „Az Isten szeretőknek minden a javukra válik" /Róm 8,28/. A tisztalelkű, buzgó lelkipásztorról nem volt szabad hosszú évtizedekig beszélni, fényképét levették a Győri Szeminárium faláról is, ahol a papságra készült. El akarták feledtetni a vértanú papot, de emlékezete él és a magyarországi boldoggá avatási ügye is folyamatban van.

Brenner József helynök atya a családjának és az Egyháznak a gyilkosság utáni megpróbáltatásáról is szólt. Ő 30 évig csak segédlelkészként szolgálhatott.

A templombúcsúi szentmisében a helynök atya hangsúlyozta, hogy az emberi élet keresztjeinek Jézus kereszthordozása és halála óta értelme és értéke van. Jézus kereszthordozásának részese volt Brenner János, aki életét adta a hitéért.

A templombúcsúra a környező településekről is jöttek hívek ünnepelni, valamint emlékezni a vértanú papra, akinek vértanúsága hitbeni megerősödést jelentett a híveknek.

Öröm az egyházközség számára, hogy az ország túlsó végéből érkező helynök atya együtt ünnepelt velünk. A szentmise után 50 éves papi jubileuma alkalmából aranymisés-, Kálmán József és Papp Péter pedig újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Zubály Lajos
plébános