2007. szeptember 25., kedd 02:00

„Menjetek és hirdessétek…” Egyházközségi kommunikációfelelősök találkozója Nyíregyházán

„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi, magot ad a megvetőnek és kenyeret az éhezőnek ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön, nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem." (Ézsaiás )
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén működő plébániai kommunikáció felelősök találkoztak 2007. szeptember 22-én Nyíregyházán az Egyházmegyei Lelkipásztori Központban (ELI). Az egyházmegyei sajtóiroda 2005-ben indította el munkáját majd elkezdődött a plébániai munkatársak hálózatának kialakítása, amely a sajtóban való jelenlét erősítése mellett a helyi közösségek kommunikációs életét is segíti. A kezdeményezésre eddig mintegy negyven fő kapcsolódott be.

– „Menjetek és hirdessétek az evangéliumot...!" (Mt. 28.19) – utalt minden hívő keresztény missziós feladatára Kovács Ágnes egyházmegyei sajtóreferens a találkozón, majd hozzátette, kiemelt feladatként kell tekinteni ezt a küldetést azoknak a munkásoknak, akik ebben külön szolgálatot vállaltak. Bevezető gondolataiban felhívta a figyelmet az egyházmegye 1999-es első zsinatára, amelynek dokumentumában javaslatok születtek az egyházi kommunikáció fejlesztésére: plébániai média-stratégia megfogalmazására, számítógépes hálózat kiépítésére, témaajánlásokra a világi, egyházi média felé, plébániai sajtóapostolkodással az egyházon kívüli rétegek elérésére. Kérte a munkatársakat, hogy mindezeket figyelembe véve szervezzék közösségük kommunikációs életét.

Dr. Völgyesi Zoltán, a DTKF Kommunikációs és Médiatudományi Intézet vezetője, az egyházi kommunikációt és annak eszközeit emelte ki előadásában.

– Teológia szempontból a kommunikáció az embert az Istennel és a másik emberrel összekötő komplex kapcsolati rendszerként értelmezhető. A Biblia a legnagyszerűbb könyv, amit valaha is a kommunikációról írtak. – Majd a professzor rámutatott a fent említett Ézsaiás prófétától vett részlettel az információ befogadásának, valamint a visszacsatolásnak a fontosságára.

A korábbi századokhoz képest – amikor egyház az írástudó papjaival élen járt a kommunikációban -, napjainkban már nincs meg az egyház kommuniációs előnye, továbbá jelen társadalmunknak csak 1/5-e tagja az egyháznak. Fontos kérdés tehát, hogy mennyire tudatos az egyház kommunikációja, megfelelő-e a visszacsatolás, figyelembe veszi-e a hívektől érkező jelzéseket és milyen eszközökkel kommunikál?

Gáspár Mátyás a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya társszékesegyház plébánosa a plébános és a kommunikációfelelős munkatársi kapcsolatát érintő gyakorlati kérdésekre összpontosított. Utalt az elmúlt rendszer keresztény ellenes világára, amelyben a magát másodrendűnek érző keresztény emberben, a plébánosban ellenérzés alakult ki az akkori kommunista rendszer irányítása alatt álló médiával szemben. Ez mára valamennyire változott, de ezzel az ellenérzéssel számolnia kell a kommunikációfelelősnek. Majd a plébános kiemelte a missziós küldetés és a szeretet parancsának elválaszthatatlanságát. A kommunikációfelelősnek elsősorban a plébánossal szeretet kapcsolatot kell kialakítani, ellenkező esetben a munkája nem ér célba. Végül mindezek alapjaként utalt a lelkiismeretre, mint a legtökéletesebb kommunikációra. Gáspár atya szerint sokat segít, ha a plébániai munkatárs – az Istennel folytatott lelkiismereti párbeszédhez hasonlóan - felvállalja ügyét, és kezdeményezésként bátran fordul a plébánoshoz.

A találkozó során Zsírosné Seres Judit újfehértói felelős diabemutatóval prezentálta otthoni munkáját, és a helyi közösségek között kialakult kommunikációs hálózatot. Tamaskovicsné Tóth Otília beszámolójában a főként Nyíregyházán, de egyházmegyei szinten is kialakulóban lévő Örömhír Gyerekklubot a legfiatalabb korosztály aktív kommunikációs életét mutatta be.

A jelenlegi helyzetet, nehézségeket, de a kialakult pozitívumokat is figyelembe véve a találkozó sikeres volt, hiszen javaslatok születtek, ötletek, kérések fogalmazódtak az egyházmegye papsága felé, valamint, az informatika terén szükséges változtatások érdekében.

Kovács Ágnes
sajtóiroda