Nyomtatás
2007. szeptember 25., kedd 02:00

Szent Pio templombúcsú Nyírcsászáriban

Szent Páter Pio tiszteletére szentelt alig 100 férőhelyes Nyírcsászári templom, és annak hívei, a Szent egyszerűségét, és alázatosságát tükrözik. A kis közösség lelkesedése, vendégszeretete példaértékű, évente áldozatos munkával szeretetvendégséggel készülnek a templombúcsúra, ahová minden évben szeptember 23-án zarándokok százai - ebben az évben több mint hatszázan – érkeztek az ország legtávolabbi településeiről is a kicsiny település templomába. Az év többi napjain sem marad csöndes a templom, hiszen a távolban élő hívek szentmise-felajánlásai során szinte a hét minden napján imádkoznak Pio atyához.
Horváth János Nyírbátor plébánosa – aki fiatal pap kora óta a szent lelkes hívője, és tisztelője – kezdeményezésére 1999-ben a világon elsőként – Magyarországon ma is az egyetlen – Boldog Pio atya tiszteletére templomot építtetett Nyírcsászáriban, amelyet még abban az évben szeptember 23-án Bosák Nándor megyéspüspök felszentelt. A templom rekordgyorsasággal Pio atya boldoggáavatásától az első liturgikus ünnepéig 144 nap alatt készült el. 2002-ben Pio atya szentté avatásának napján délután már a szent tiszteletére szólt harang a templomban. Ugyanebben az évben a búcsúi szentmisén a Makrovilág Zarándokiroda címtemploma lett.

A templom triptichon oltárképén középen Az Irgalmas Jézus képe látható, amelynek jobbján Pio atya, baloldalán pedig a falu szülöttje Boldog Császáry (Báthori) László pálos bibliafordító. A John V. kapucinus generálistól kapott ereklyét, amely Pio atya vérével átitatott ruhájának egy darabja, a hitelesítő irattal együtt őrzik a kehely alakú ereklyetartóban.

Az ez évi templombúcsú ünnepi szónoka Dr. Ivancsó István rektor, főesperes, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt.

– Miért tiszteli az egyház a szenteket? – tette fel a kérdést a rektor úr, ráirányítva a figyelmet a szentekre, mint Jézus Krisztus húsvéti misztériumának a teljes részeseire. Majd kiemelte Jézust követő példamutató életüket. Pió atya élete sokak előtt ismert, ő fáradságot nem kímélve naponta 8-12 órát gyóntatva teljesítette az állapotbeli kötelességét. Példát adott az imádságos lelkületében is, előfordult, hogy több órán keresztül átéléssel végezte szentmiséit, imádságait. Viselte a rárótt keresztet az Istentől kapott a stigmákat közel 50 éven keresztül 1920-1968-ig haláláig Assisi Szent Ferenchez hasonlóan türelemmel, alázattal, Jézus Krisztus iránti szeretettel. Példát adott a kereszt, a szenvedés alázatos viselésében, hordozásában.

A Makrovilág utazási iroda rendszeresen elhozza a Pió atya tisztelőket címtemplomába, így a templombúcsú kitűnő alkalom a régi zarándoktársak találkozójára is.

Kovács Ágnes
sajtóiroda